הקדמה:

מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון עם עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית כולל בו דרכי הגשת התלונות על הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן
נגד מעסיק שלא מקיים את חובתו לפרסם תקנון ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה
אי-פרסום התקנון מהווה עבירה פלילית שדינה קנס
ראו דוגמאות לנוסח התקנון באתר המוסד לביטוח לאומי, בשפות: עברית, ערבית, רוסית
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעביד.

מי זכאי?

  • כל עובד המועסק במקום עבודה שבו מועסקים מעל 25 עובדים זכאי שייקבע ויפורסם תקנון כאמור.
  • החובה חלה על כל מעביד, אשר מעסיק למעלה מ-25 עובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • לצורך קיום חובותיו של המעביד, עליו לערוך בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.
  • במקרה שמעסיק אינו קובע או מפרסם תקנון במקום העבודה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה.

חשוב לדעת

  • אי מילוי החובה לקבוע תקנון ולפרסמו מהווה עבירה פלילית שעונשה קנס.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים