מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-{{סוג ערך\|(.*?)}}\n{{עצם העניין}} +{{עצם העניין}}{{סוג ערך|\1}}))
(גרסה 3)
שורה 20: שורה 20:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
 
+
על-פי חוקי הצבא, "'עבודה פרטית' הינה עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד, המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא." '''ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה''' ללא היתר. הצבא מסייג קביעה זו בציינו כי "'''במקרים חריגים היתר עבודה פרטית ניתן לחייל בשירות החובה''', לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה."
על-פי צה"ל, "'עבודה פרטית' הינה עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד, המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא." '''ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה'''  
 
ללא היתר. הצבא מסייג קביעה זו בציינו כי "'''במקרים חריגים היתר עבודה פרטית ניתן לחייל בשירות החובה''', לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה."
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
חיילים בשירות חובה הנתונים במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.
 
חיילים בשירות חובה הנתונים במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* ראשית כל, '''מומלץ לפנות תחילה לפקידת [[תנאי שירות בצבא|תנאי השירות]] (להלן: ת"ש) ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.'''
+
* ראשית כל, '''מומלץ לפנות תחילה לפקידת [[תנאי שירות בצבא (ת"ש)]] ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.'''
 
* בבואכם למשקית הת"ש, תקבלו טופס בקשה לעבודה פרטית שימולא על-ידכם, וכן על-ידי המעסיק הפוטנציאלי שלכם. נוסף על כך, תתבקשו לספק פירוט הכנסות שלכם ושל הוריכם.
 
* בבואכם למשקית הת"ש, תקבלו טופס בקשה לעבודה פרטית שימולא על-ידכם, וכן על-ידי המעסיק הפוטנציאלי שלכם. נוסף על כך, תתבקשו לספק פירוט הכנסות שלכם ושל הוריכם.
 
* בהתאם להוראות צה"ל, בקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד). חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום על-ידי מי שהוסמך לכך (חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב).
 
* בהתאם להוראות צה"ל, בקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד). חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום על-ידי מי שהוסמך לכך (חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב).

גרסה מ־12:03, 4 באפריל 2014

הקדמה:

חייל שמשפחתו שרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה, זכאי לקבל היתר מהצבא המאפשר לבצע עבודה פרטית
חיילים המשתייכים לאוכלוסיות שמוכרות מראש כבעלי מצוקה כלכלית (כגון: עובדי שבוע-שבוע, זכאי תשמ"ש, חיילים בודדים/זכאי סיוע, חיילי חובה מעל גיל 24), לא יחויבו בבחינת אישורים כלכלים לצורך מתן היתר עבודה פרטית.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על-פי חוקי הצבא, "'עבודה פרטית' הינה עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד, המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא." ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה ללא היתר. הצבא מסייג קביעה זו בציינו כי "במקרים חריגים היתר עבודה פרטית ניתן לחייל בשירות החובה, לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה."

מי זכאי?

חיילים בשירות חובה הנתונים במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.

תהליך מימוש הזכות

  • ראשית כל, מומלץ לפנות תחילה לפקידת תנאי שירות בצבא (ת"ש) ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.
  • בבואכם למשקית הת"ש, תקבלו טופס בקשה לעבודה פרטית שימולא על-ידכם, וכן על-ידי המעסיק הפוטנציאלי שלכם. נוסף על כך, תתבקשו לספק פירוט הכנסות שלכם ושל הוריכם.
  • בהתאם להוראות צה"ל, בקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד). חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום על-ידי מי שהוסמך לכך (חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב).
  • סיוע במציאת עבודה פרטית - חיילים בעלי היתר עבודה, יוכלו לפנות למרכז ההשמה של חיילים ב'אגודה למען החייל' לשם סיוע במציאת עבודה פרטית. הפנייה תבוצע על-ידי משקית הת"ש, אשר תעביר את טופס ההיתר לעבודה הפרטית, כשהוא חתום על-ידה, למרכז ההשמה. יש לדאוג שכל הפרטים בטופס ימולאו באופן ברור (מס' טלפון של החייל/ת ושל רכז/ת הת"ש). לאחר השמת החייל לעבודה, על החייל להודיע לרכזת הת"ש ולמרכז ההשמה על קבלתו לעבודה.
    למידע נוסף, לחצו כאן, או פנו למרכז ההשמה: טלפון: 072-270-2253. פקס: 02-6256186.

חשוב לדעת

  • ראוי לציין כי לפי רמ"ח הפרט, חיילים המשתייכים לאוכלוסיות שמוכרות מראש כבעלי מצוקה כלכלית (כגון: עובדי שבוע-שבוע, זכאי תשמ"ש, חיילים בודדים/זכאי סיוע, חיילי חובה מעל גיל 24), לא יחויבו בבחינת אישורים כלכלים לצורך מתן היתר עבודה פרטית.
  • חייל שקיבל היתר לעבודה פרטית לא יעבוד עם מדי צה"ל, בסיס צבאי, אצל מפקדו, או בעבודה המצריכה שימוש ואחזקת נשק.
  • משך ההיתר - היתר לעסוק בעבודה פרטית יינתן לתקופה מוגבלת של עד שנה.
  • למידע המלא על השתתפות חיילים בעסקים פרטיים, ראו פקודת מטכ"ל 33.0115.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות