(גרסה 3)
(התאמה לגרסה 3)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = חייל שמשפחתו שרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה, זכאי לקבל היתר מהצבא המאפשר לבצע עבודה פרטית
+
| מידע  = חייל שמשפחתו שרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה זכאי לקבל מהצבא היתר לביצוע עבודה פרטית
| חשוב  = חיילים המשתייכים לאוכלוסיות שמוכרות מראש כבעלי מצוקה כלכלית (כגון: עובדי שבוע-שבוע, [[תשלומי משפחה (תשמ"ש) כסיוע כלכלי|זכאי תשמ"ש]], [[חייל בודד|חיילים בודדים]]/זכאי סיוע, חיילי חובה מעל גיל 24), '''לא''' יחויבו בבחינת אישורים כלכלים לצורך מתן היתר עבודה פרטית.
+
| חשוב  = לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוכרות כאוכלוסיות עם קשיים כלכליים (כגון עובדי שבוע-שבוע, [[תשלומי משפחה (תשמ"ש) כסיוע כלכלי|זכאי תשמ"ש]], [[חייל בודד|חיילים בודדים]] או זכאי סיוע, וחיילי חובה מעל גיל 24), לא נדרשת בחינת אישורים כלכליים לצורך קבלת ההיתר
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 16: שורה 16:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[חיילים, צבא וביטחון]]
 
| [[חיילים, צבא וביטחון]]
 +
| [[חיילים בודדים]]
 
| [[אנשים החיים בעוני (עניים)]]
 
| [[אנשים החיים בעוני (עניים)]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
על-פי חוקי הצבא, "'עבודה פרטית' הינה עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד, המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא." '''ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה''' ללא היתר. הצבא מסייג קביעה זו בציינו כי "'''במקרים חריגים היתר עבודה פרטית ניתן לחייל בשירות החובה''', לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה."
+
על-פי חוקי הצבא, עבודה פרטית היא עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא.
 +
* ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה ללא היתר.  
 +
* במקרים חריגים ניתן היתר עבודה פרטית לחייל בשירות החובה, על מנת לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.
 +
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
חיילים בשירות חובה הנתונים במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.
+
* חיילים בשירות חובה הנתונים במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* ראשית כל, '''מומלץ לפנות תחילה לפקידת [[תנאי שירות בצבא (ת"ש)]] ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.'''
+
* מומלץ לפנות תחילה לפקידת [[תנאי שירות בצבא (ת"ש)]] ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.
* בבואכם למשקית הת"ש, תקבלו טופס בקשה לעבודה פרטית שימולא על-ידכם, וכן על-ידי המעסיק הפוטנציאלי שלכם. נוסף על כך, תתבקשו לספק פירוט הכנסות שלכם ושל הוריכם.
+
* משקית הת"ש תמסור לחייל טופס בקשה לעבודה פרטית שימולא על-ידו ועל-ידי המעסיק הפוטנציאלי שלו. בנוסף, החייל יתבקש לספק פירוט הכנסות שלו ושל הוריו.
* בהתאם להוראות צה"ל, בקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד). חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום על-ידי מי שהוסמך לכך (חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב).
+
* לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוכרות כאוכלוסיות עם קשיים כלכליים (כגון עובדי שבוע-שבוע, [[תשלומי משפחה (תשמ"ש) כסיוע כלכלי|זכאי תשמ"ש]], [[חייל בודד|חיילים בודדים]] או זכאי סיוע, וחיילי חובה מעל גיל 24), לא נדרשת בחינת אישורים כלכליים לצורך קבלת ההיתר.
* '''סיוע במציאת עבודה פרטית''' - חיילים בעלי היתר עבודה, יוכלו לפנות למרכז ההשמה של חיילים ב'אגודה למען החייל' לשם סיוע במציאת עבודה פרטית. הפנייה תבוצע על-ידי משקית הת"ש, אשר תעביר את טופס ההיתר לעבודה הפרטית, כשהוא חתום על-ידה, למרכז ההשמה. יש לדאוג שכל הפרטים בטופס ימולאו באופן ברור (מס' טלפון של החייל/ת ושל רכז/ת הת"ש). לאחר השמת החייל לעבודה, על החייל להודיע לרכזת הת"ש ולמרכז ההשמה על קבלתו לעבודה.<br/> למידע נוסף, [http://www.awis.org.il/hp_job.html לחצו כאן], או פנו למרכז ההשמה: טלפון: 072-270-2253. פקס: 02-6256186.
+
* הבקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א, או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד).  
 +
* חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום על-ידי מי שהוסמך לכך. חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב.
 +
* ההיתר לעסוק בעבודה פרטית יינתן לתקופה מוגבלת של עד שנה.
 +
 
 +
== סיוע במציאת עבודה פרטית ==
 +
* חיילים שקיבלו היתר עבודה יכולים לפנות למרכז ההשמה של [[האגודה למען החייל]] לקבלת סיוע במציאת עבודה פרטית.  
 +
* הפנייה תבוצע על-ידי משקית הת"ש, שתעביר את טופס ההיתר לעבודה הפרטית כשהוא חתום על-ידה למרכז ההשמה.  
 +
*יש לדאוג שכל הפרטים בטופס ימולאו באופן ברור (כגון מס' הטלפון של החייל/ת ושל רכז/ת הת"ש).  
 +
*לאחר השמת החייל בעבודה, על החייל להודיע לרכזת הת"ש ולמרכז ההשמה על קבלתו לעבודה.
 +
*מידע נוסף ניתן למצוא ב[http://www.awis.org.il/hp_job.html אתר האגודה למען החייל], או באמצעות פנייה למרכז ההשמה בטלפון: 072-270-2253, בפקס: 02-6256186.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* ראוי לציין כי לפי רמ"ח הפרט, חיילים המשתייכים לאוכלוסיות שמוכרות מראש כבעלי מצוקה כלכלית (כגון: עובדי שבוע-שבוע, [[תשלומי משפחה (תשמ"ש) כסיוע כלכלי|זכאי תשמ"ש]], [[חייל בודד|חיילים בודדים]]/זכאי סיוע, חיילי חובה מעל גיל 24), '''לא''' יחויבו בבחינת אישורים כלכלים לצורך מתן היתר עבודה פרטית.
+
* חייל שקיבל היתר לעבודה פרטית '''לא''' יעבוד עם מדי צה"ל, בבסיס צבאי, אצל מפקדו, או בעבודה המצריכה שימוש ואחזקת נשק.
* חייל שקיבל היתר לעבודה פרטית '''לא''' יעבוד עם מדי צה"ל, בסיס צבאי, אצל מפקדו, או בעבודה המצריכה שימוש ואחזקת נשק.
 
* '''משך ההיתר''' - היתר לעסוק בעבודה פרטית יינתן לתקופה מוגבלת של עד שנה.
 
* למידע המלא על השתתפות חיילים בעסקים פרטיים, ראו [http://dover.idf.il/IDF/pkuda/330115.doc פקודת מטכ"ל 33.0115].
 
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [https://www.aka.idf.il צה"ל - אנשים ברשת].
+
* צה"ל
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://dover.idf.il/IDF/pkuda/330115.doc פקודת מטכ"ל 33.0115 - השתתפות חיילים בעסקים פרטיים] - באתר צה"ל.
+
*פקודת מטכ"ל 33.0115 - השתתפות חיילים בעסקים פרטיים
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [http://www.awis.org.il/hp_job.html תעסוקה לחיילי חובה] - באתר 'האגודה למען החייל'.
 
* [http://www.awis.org.il/hp_job.html תעסוקה לחיילי חובה] - באתר 'האגודה למען החייל'.
 
== מקורות ==
 
 
* [http://www.aka.idf.il/rights/asp/info.asp?moduleId=5&catId=22707&docId=22749 אנשים ברשת, אגף כוח אדם] - באתר צה"ל.
 
* [http://www.aka.idf.il/rights/asp/info.asp?moduleId=5&catId=22707&docId=22749 אנשים ברשת, אגף כוח אדם] - באתר צה"ל.
* [http://www.awis.org.il/hp_job.html תעסוקה לחיילי חובה] - באתר האגודה למען החייל.
 
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־15:50, 27 במאי 2014

הקדמה:

חייל שמשפחתו שרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה זכאי לקבל מהצבא היתר לביצוע עבודה פרטית
לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוכרות כאוכלוסיות עם קשיים כלכליים (כגון עובדי שבוע-שבוע, זכאי תשמ"ש, חיילים בודדים או זכאי סיוע, וחיילי חובה מעל גיל 24), לא נדרשת בחינת אישורים כלכליים לצורך קבלת ההיתר
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על-פי חוקי הצבא, עבודה פרטית היא עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא.

 • ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה ללא היתר.
 • במקרים חריגים ניתן היתר עבודה פרטית לחייל בשירות החובה, על מנת לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.

מי זכאי?

 • חיילים בשירות חובה הנתונים במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.

תהליך מימוש הזכות

 • מומלץ לפנות תחילה לפקידת תנאי שירות בצבא (ת"ש) ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.
 • משקית הת"ש תמסור לחייל טופס בקשה לעבודה פרטית שימולא על-ידו ועל-ידי המעסיק הפוטנציאלי שלו. בנוסף, החייל יתבקש לספק פירוט הכנסות שלו ושל הוריו.
 • לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוכרות כאוכלוסיות עם קשיים כלכליים (כגון עובדי שבוע-שבוע, זכאי תשמ"ש, חיילים בודדים או זכאי סיוע, וחיילי חובה מעל גיל 24), לא נדרשת בחינת אישורים כלכליים לצורך קבלת ההיתר.
 • הבקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א, או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד).
 • חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום על-ידי מי שהוסמך לכך. חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב.
 • ההיתר לעסוק בעבודה פרטית יינתן לתקופה מוגבלת של עד שנה.

סיוע במציאת עבודה פרטית

 • חיילים שקיבלו היתר עבודה יכולים לפנות למרכז ההשמה של האגודה למען החייל לקבלת סיוע במציאת עבודה פרטית.
 • הפנייה תבוצע על-ידי משקית הת"ש, שתעביר את טופס ההיתר לעבודה הפרטית כשהוא חתום על-ידה למרכז ההשמה.
 • יש לדאוג שכל הפרטים בטופס ימולאו באופן ברור (כגון מס' הטלפון של החייל/ת ושל רכז/ת הת"ש).
 • לאחר השמת החייל בעבודה, על החייל להודיע לרכזת הת"ש ולמרכז ההשמה על קבלתו לעבודה.
 • מידע נוסף ניתן למצוא באתר האגודה למען החייל, או באמצעות פנייה למרכז ההשמה בטלפון: 072-270-2253, בפקס: 02-6256186.

חשוב לדעת

 • חייל שקיבל היתר לעבודה פרטית לא יעבוד עם מדי צה"ל, בבסיס צבאי, אצל מפקדו, או בעבודה המצריכה שימוש ואחזקת נשק.

גורמי ממשל

 • צה"ל

חקיקה ונהלים

 • פקודת מטכ"ל 33.0115 - השתתפות חיילים בעסקים פרטיים

הרחבות ופרסומים