מ
(45 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע לזכות.-->
+
| מידע  = חייל שמשפחתו שרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה זכאי לקבל מהצבא היתר לביצוע עבודה פרטית
| חשוב = חייל שמשפחתו שרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה, זכאי לקבל היתר מהצבא המאפשר לבצע עבודה פרטית
+
| חשוב  = לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוכרות כאוכלוסיות עם קשיים כלכליים (כגון עובדי שבוע-שבוע, [[תשלומי משפחה (תשמ"ש) כסיוע כלכלי|זכאי תשמ"ש]], [[חיילים בודדים]] או זכאי סיוע וחיילי חובה מעל גיל 24), לא נדרשת בחינת אישורים כלכליים לצורך קבלת ההיתר
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 +
}}
 +
{{טפסים
 +
| 1 =
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[חיילים וחיילות בשירות חובה (צה"ל)|חיילים וחיילות בשירות חובה]]
 +
| [[חיילים בודדים]]
 +
| [[הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
  
על-פי צה"ל, "'עבודה פרטית' הינה עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד, המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא." '''ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה'''
+
על-פי חוקי הצבא, עבודה פרטית היא עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא.
ללא היתר. הצבא מסייג קביעה זו בציינו כי "'''במקרים חריגים היתר עבודה פרטית ניתן לחייל בשירות החובה''', לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה."
+
* ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה ללא היתר.  
 
+
* במקרים חריגים ניתן היתר עבודה פרטית לחייל בשירות החובה, על מנת לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
חיילים בשירות חובה.
+
* חיילים בשירות חובה הנתונים במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* ראשית כל, '''מומלץ לפנות בתחילה לפקידת תנאי השירות ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.'''
+
* מומלץ לפנות תחילה לפקידת [[תנאי שירות בצבא (ת"ש)]] ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.
* בהתאם להוראות צה"ל, בקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד). חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום ע"י מי שהוסמך לכך (חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב).
+
* משקית הת"ש תמסור לחייל טופס בקשה לעבודה פרטית שימולא על-ידו ועל-ידי המעסיק הפוטנציאלי שלו. בנוסף, החייל יתבקש לספק פירוט הכנסות שלו ושל הוריו.
* '''סיוע במציאת עבודה פרטית''' - חיילים בעלי היתר עבודה, יוכלו לפנות למרכז ההשמה של חיילים ב'אגודה למען החייל' לשם סיוע במציאת עבודה פרטית. הפנייה תבוצע על-ידי משקית הת"ש, אשר תעביר את טופס ההיתר לעבודה הפרטית, כשהוא חתום על-ידה, למרכז ההשמה. יש לדאוג שכל הפרטים בטופס ימולאו באופן ברור (מס' טלפון של החייל/ת ושל רכז/ת הת"ש). לאחר השמת החייל לעבודה, על החייל להודיע לרכזת הת"ש ולמרכז ההשמה על קבלתו לעבודה. למידע נוסף, פנו למרכז ההשמה: טלפון: 072-270-2253. פקס: 02-6256186.
+
* לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוכרות כאוכלוסיות עם קשיים כלכליים (כגון עובדי שבוע-שבוע, [[תשלומי משפחה (תשמ"ש) כסיוע כלכלי|זכאי תשמ"ש]], [[חייל בודד|חיילים בודדים]] או זכאי סיוע, וחיילי חובה מעל גיל 24), לא נדרשת בחינת אישורים כלכליים לצורך קבלת ההיתר.
 +
* הבקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א, או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד).  
 +
* חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום על-ידי מי שהוסמך לכך. חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב.
 +
* ההיתר לעסוק בעבודה פרטית יינתן לתקופה מוגבלת של עד שנה.
 +
 
 +
== סיוע במציאת עבודה פרטית ==
 +
* חיילים שקיבלו היתר עבודה יכולים לפנות למרכז ההשמה של [[האגודה למען החייל]] לקבלת סיוע במציאת עבודה פרטית.  
 +
* הפנייה תבוצע על-ידי משקית הת"ש, שתעביר את טופס ההיתר לעבודה הפרטית כשהוא חתום על-ידה למרכז ההשמה.  
 +
*יש לדאוג שכל הפרטים בטופס ימולאו באופן ברור (כגון מס' הטלפון של החייל/ת ושל רכז/ת הת"ש).  
 +
*לאחר השמת החייל בעבודה, על החייל להודיע לרכזת הת"ש ולמרכז ההשמה על קבלתו לעבודה.
 +
*מידע נוסף ניתן למצוא ב[https://www.ufis.org.il/?categoryId=123604&itemId=323843 אתר האגודה למען החייל], ובאמצעות פנייה למרכז ההשמה בטלפון: 072-270-2253, או בפקס: 072-270-2385.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* ראוי לציין כי לפי רמ"ח הפרט, חיילים המשתייכים לאוכלוסיות שמוכרות מראש כבעלי מצוקה כלכלית (כגון: עובדי שבוע-שבוע, זכאי תשמ"ש, בודדים/זכאי סיוע, חיילי חובה מעל גיל 24), לא יחויבו בבחינת אישורים כלכלים לצורך מתן היתר עבודה פרטית.
+
* חייל שקיבל היתר לעבודה פרטית '''לא''' יעבוד עם מדי צה"ל בבסיס צבאי, אצל מפקדו, או בעבודה המצריכה שימוש ואחזקת נשק.
* חייל שקיבל היתר לעבודה פרטית '''לא''' יעבוד עם מדי צה"ל, בסיס צבאי, אצל מפקדו, או בעבודה המצריכה שימוש ואחזקת נשק.
+
* לפרטים על תשלום דמי ביטוח לאומי לחייל שעובד כשכיר, ראו [[דמי ביטוח לאומי לחייל בשירות חובה]].
* '''משך ההיתר''' - היתר לעסוק בעבודה פרטית יינתן לתקופה מוגבלת של עד שנה.
+
 
* למידע המלא על השתתפות חיילים בעסקים פרטיים, ראו [http://dover.idf.il/IDF/pkuda/330115.doc פקודת מטכ"ל 33.0115].
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [http://dover.idf.il/IDF האתר הרשמי של צה"ל].
+
* צה"ל
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
* [http://dover.idf.il/IDF/pkuda/330115.doc פקודת מטכ"ל 33.0115 - השתתפות חיילים בעסקים פרטיים] - באתר צה"ל.
+
*פקודת מטכ"ל 33.0115 - השתתפות חיילים בעסקים פרטיים
  
== מקורות ==
+
== הרחבות ופרסומים ==
 +
* [http://www.awis.org.il/?categoryId=100754 תעסוקה לחיילי חובה] - באתר 'האגודה למען החייל'.
 
* [http://www.aka.idf.il/rights/asp/info.asp?moduleId=5&catId=22707&docId=22749 אנשים ברשת, אגף כוח אדם] - באתר צה"ל.
 
* [http://www.aka.idf.il/rights/asp/info.asp?moduleId=5&catId=22707&docId=22749 אנשים ברשת, אגף כוח אדם] - באתר צה"ל.
* [http://www.awis.org.il/hp_job.html תעסוקה לחיילי חובה] - באתר האגודה למען החייל.
 
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| פורטל [[זכויות חיילים ועובדי שירות הבטחון]]
 
| '''פורטל [[מעוטי יכולת ועניים]]'''
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו
 
 
ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:צבא וביטחון]]
 
[[קטגוריה:חיילים]]
 
[[קטגוריה:חיילים]]
 
[[קטגוריה:צה"ל]]
 
[[קטגוריה:צה"ל]]
[[קטגוריה:תעסוקה]]
+
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
[[קטגוריה:מעוטי יכולת ועניים]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 
[[קטגוריה:חיילים בשירות חובה]]
 
[[קטגוריה:חיילים בשירות חובה]]

גרסה מ־11:02, 2 ביולי 2019

הקדמה:

חייל שמשפחתו שרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה זכאי לקבל מהצבא היתר לביצוע עבודה פרטית
לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוכרות כאוכלוסיות עם קשיים כלכליים (כגון עובדי שבוע-שבוע, זכאי תשמ"ש, חיילים בודדים או זכאי סיוע וחיילי חובה מעל גיל 24), לא נדרשת בחינת אישורים כלכליים לצורך קבלת ההיתר


על-פי חוקי הצבא, עבודה פרטית היא עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא.

 • ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה ללא היתר.
 • במקרים חריגים ניתן היתר עבודה פרטית לחייל בשירות החובה, על מנת לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.

מי זכאי?

 • חיילים בשירות חובה הנתונים במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה.

תהליך מימוש הזכות

 • מומלץ לפנות תחילה לפקידת תנאי שירות בצבא (ת"ש) ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.
 • משקית הת"ש תמסור לחייל טופס בקשה לעבודה פרטית שימולא על-ידו ועל-ידי המעסיק הפוטנציאלי שלו. בנוסף, החייל יתבקש לספק פירוט הכנסות שלו ושל הוריו.
 • לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוכרות כאוכלוסיות עם קשיים כלכליים (כגון עובדי שבוע-שבוע, זכאי תשמ"ש, חיילים בודדים או זכאי סיוע, וחיילי חובה מעל גיל 24), לא נדרשת בחינת אישורים כלכליים לצורך קבלת ההיתר.
 • הבקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א, או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד).
 • חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום על-ידי מי שהוסמך לכך. חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב.
 • ההיתר לעסוק בעבודה פרטית יינתן לתקופה מוגבלת של עד שנה.

סיוע במציאת עבודה פרטית

 • חיילים שקיבלו היתר עבודה יכולים לפנות למרכז ההשמה של האגודה למען החייל לקבלת סיוע במציאת עבודה פרטית.
 • הפנייה תבוצע על-ידי משקית הת"ש, שתעביר את טופס ההיתר לעבודה הפרטית כשהוא חתום על-ידה למרכז ההשמה.
 • יש לדאוג שכל הפרטים בטופס ימולאו באופן ברור (כגון מס' הטלפון של החייל/ת ושל רכז/ת הת"ש).
 • לאחר השמת החייל בעבודה, על החייל להודיע לרכזת הת"ש ולמרכז ההשמה על קבלתו לעבודה.
 • מידע נוסף ניתן למצוא באתר האגודה למען החייל, ובאמצעות פנייה למרכז ההשמה בטלפון: 072-270-2253, או בפקס: 072-270-2385.

חשוב לדעת

 • חייל שקיבל היתר לעבודה פרטית לא יעבוד עם מדי צה"ל בבסיס צבאי, אצל מפקדו, או בעבודה המצריכה שימוש ואחזקת נשק.
 • לפרטים על תשלום דמי ביטוח לאומי לחייל שעובד כשכיר, ראו דמי ביטוח לאומי לחייל בשירות חובה.

גורמי ממשל

 • צה"ל

חקיקה ונהלים

 • פקודת מטכ"ל 33.0115 - השתתפות חיילים בעסקים פרטיים

הרחבות ופרסומים