שורה 31: שורה 31:
  
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
* [http://www.army.co.il/forum_articles.asp?Fnumber=46&ArticleID=180 פקודת מטכ"ל 33.0115 - השתתפות חיילים בעסקים פרטיים] - באתר ARMY.
+
* [http://dover.idf.il/IDF/pkuda/330115.doc פקודת מטכ"ל 33.0115 - השתתפות חיילים בעסקים פרטיים] - באתר צה"ל.
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==

גרסה מ־10:03, 24 במאי 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

חייל שמשפחתו שרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה, זכאי לקבל היתר מהצבא המאפשר לבצע עבודה פרטית

על-פי צה"ל, "עבודה פרטית" הינה עבודה המבוצעת שלא עקב תפקיד, המוטל על חייל במסגרת שירותו בצבא." ככלל, צה"ל אוסר על עבודה פרטית של חיילי שירות חובה ללא היתר. הצבא מסייג קביעה זו בציינו כי "במקרים חריגים היתר עבודה פרטית ניתן לחייל בשירות החובה, לסייע לו ולמשפחתו השרויה במצוקה כלכלית או סוציאלית קשה."

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

חיילים בשירות חובה.

תהליך מימוש הזכות

  • ראשית כל, מומלץ לפנות בתחילה לפקידת תנאי השירות ביחידה על מנת לקבל את המידע המלא והסיוע לקבלת ההיתר לעבודה הפרטית.
  • בהתאם להוראות צה"ל, בקשה למתן היתר עבודה פרטית תועבר להחלטת רמ"ח פרט באכ"א או מי שהוסמך לכך על ידו (כגון: מפקד בדרגת אל"מ או סא"ל בתפקיד מג"ד). חייל שבקשתו אושרה יקבל לידיו את טופס היתר העבודה חתום ע"י מי שהוסמך לכך (חייל אינו רשאי להתחיל לעבוד בעבודה פרטית, לפני שקיבל היתר בכתב).
  • סיוע במציאת עבודה פרטית - חיילים בעלי היתר עבודה, יוכלו לפנות למרכז ההשמה של חיילים ב'אגודה למען החייל' לשם סיוע במציאת עבודה פרטית. הפנייה תבוצע על-ידי משקית הת"ש, אשר תעביר את טופס ההיתר לעבודה הפרטית, כשהוא חתום על-ידה, למרכז ההשמה. יש לדאוג שכל הפרטים בטופס ימולאו באופן ברור (מס' טלפון של החייל/ת ושל רכז/ת הת"ש). לאחר השמת החייל לעבודה, על החייל להודיע לרכזת הת"ש ולמרכז ההשמה על קבלתו לעבודה. למידע נוסף, פנו למרכז ההשמה: טלפון: 072-270-2253. פקס: 02-6256186.

חשוב לדעת

  • ראוי לציין כי לפי רמ"ח הפרט, חיילים המשתייכים לאוכלוסיות שמוכרות מראש כבעלי מצוקה כלכלית (כגון: עובדי שבוע-שבוע, זכאי תשמ"ש, בודדים/זכאי סיוע, חיילי חובה מעל גיל 24), לא יחויבו בבחינת אישורים כלכלים לצורך מתן היתר עבודה פרטית.
  • חייל שקיבל היתר לעבודה פרטית לא יעבוד עם מדי צה"ל, בסיס צבאי, אצל מפקדו, או בעבודה המצריכה שימוש ואחזקת נשק.
  • משך ההיתר - היתר לעסוק בעבודה פרטית יינתן לתקופה מוגבלת של עד שנה.
  • למידע המלא על השתתפות חיילים בעסקים פרטיים, ראו פקודת מטכ"ל 33.0115.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי