מ (החלפת טקסט – "אנשים החיים בעוני (עניים)" ב־"עוני ואנשים במצוקה כלכלית")
שורה 89: שורה 89:
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
[[קטגוריה:אנשים החיים בעוני (עניים)]]
+
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]

גרסה מ־16:54, 31 באוגוסט 2014

הקדמה:

לאחר שהוגשה הבקשה לדיור ציבורי ונתקבל אישור, יש להמתין לקבלת הדירה
תקופת ההמתנה עשויה להימשך זמן רב, בהתאם לסדר הקדימויות ברשימת הממתינים
הממתינים לדירה זכאים להגיש בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה עבור הדירה שמתגוררים בה בזמן ההמתנה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך בן שלושה שלבים:

 1. הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי.
 2. הגשת בקשה לדיור ציבורי.
 3. קבלת הדירה.
 • ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
 • לאחר שהבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת, והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.

המתנה לדירה

 • רשימת הממתינים משתנה באופן דינמי בשל הצטרפות זכאים חדשים ויציאת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, כאשר מדי יום מתבצע חישוב מחדש של סדר הקדימויות על-ידי מערכת ממוחשבת.
 • בעקבות העדכון ייתכנו מצבים שבהם מיקומם של הממתינים בתור יקודם או יידחה.
 • רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות הציבוריות ביישוב הזכאות. לבירור המיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.
 • ניתן להגיש בקשה לקידום בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים באמצעות החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס.

סדר הקדימויות

 • סדר הקדימויות נקבע על-פי נתוניהם של הזכאים וכולל סדר קדימויות ראשי, וסדר קדימויות משני - במקרה שישנם מספר זכאים עם אותם הנתונים.

סדר קדימויות ראשי

סדר קדימויות משני

 • אם נמצא יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים, ידורגו המועמדים ביניהם על-פי הנתונים הבאים:
  • מספר הנפשות במשפחה, תוך מתן עדיפות למשפחות גדולות יותר.
  • משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.

תהליך האכלוס

 • כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 • לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 • זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה. לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי הדירה תקינה.
 • אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך פרק הזמן הנתון (ארבעה ימים) או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.
 • במידה שהזכאי מסרב להצעה הוא מוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. במידה שהזכאי מסרב לחתום על סירוב נרשם פרוטוקול סירוב.
 • זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 • סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
  • זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים שקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.
 • זכאים הממתינים בתור לדירה יותר משנתיים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
  • יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
  • משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.


חשוב לדעת

 • בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהמשך אף מספר שנים.
 • מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, רשאי להגיש בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה בתקופת ההמתנה לדירה. סיוע מוגדל בשכר הדירה אינו פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
 • לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.