מ (החלפת טקסט – "[[קביעת דרגת אי כושר השתכרות" ב־"[[קביעת דרגת אי כושר")
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = לאחר [[הגשת בקשה לדיור ציבורי|שהוגשה הבקשה לדיור ציבורי]] ונתקבל אישור, יש להמתין לקבלת הדירה
+
| מידע  = לאחר [[הגשת בקשה לדיור ציבורי|שהוגשה הבקשה לדיור ציבורי]] ונתקבל אישור, יש [[המתנה לדירה בדיור הציבורי|להמתין לקבלת הדירה]]
| חשוב = תקופת ההמתנה עשויה להימשך זמן רב, בהתאם לסדר הקדימויות ברשימת הממתינים
+
| חשוב =  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| פיצוי = הממתינים לדירה זכאים להגיש בקשה ל[[סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי|סיוע מוגדל בשכר דירה]] עבור הדירה שמתגוררים בה בזמן ההמתנה
+
| פיצוי =  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
שורה 23: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
לצורך קבלת דירה [[דיור ציבורי|בדיור הציבורי]] יש לעבור תהליך בן שלושה שלבים:
+
לצורך קבלת דירה [[דיור ציבורי|בדיור הציבורי]] יש לעבור מספר שלבים:
# [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי]].
+
# [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי]]
# [[הגשת בקשה לדיור ציבורי]].
+
# [[הגשת בקשה לדיור ציבורי]]
# קבלת הדירה.
+
# [[המתנה לדירה בדיור הציבורי]]
 +
# [[קבלת הדירה]]
 
* ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
 
* ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
* לאחר שהבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך ל[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.
+
* לאחר שהבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך ל[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], והזכאים מצורפים לרשימת [[המתנה לדירה בדיור הציבורי|הממתינים לדירות הציבוריות]].
 
 
==המתנה לדירה==
 
* רשימת הממתינים משתנה באופן דינמי בשל הצטרפות זכאים חדשים ויציאת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, כאשר מדי יום מתבצע חישוב מחדש של סדר הקדימויות על-ידי מערכת ממוחשבת.
 
* בעקבות העדכון ייתכנו מצבים שבהם מיקומם של הממתינים בתור יקודם או יידחה.
 
* רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות הציבוריות ביישוב הזכאות. לבירור המיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.
 
* ניתן להגיש בקשה לקידום בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים באמצעות החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס.
 
 
 
==סדר הקדימויות==
 
* סדר הקדימויות נקבע על-פי נתוניהם של הזכאים וכולל סדר קדימויות ראשי, וסדר קדימויות משני - במקרה שישנם מספר זכאים עם אותם הנתונים.
 
===סדר קדימויות ראשי===
 
* '''מי שכבר מתגוררים בדיור הציבורי וזכאים להחלפת דירה בשל הסיבות הבאות''':
 
** [[החלפת דירה בדיור הציבורי מסיבות בריאותיות|בעיה בריאותית]] המחייבת החלפת דירה לקומה נמוכה יותר.
 
** [[החלפת דירה בדיור הציבורי בשל צפיפות|צפיפות]] או סיבה אחרת, כאשר בנוסף לכך אחד מהמבקשים הראשיים מקבל [[קצבת נכות כללית]] לאחר ש[[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות]] יציבה בשיעור 75% ומעלה.
 
** מגורים בתנאי [[צפיפות דיור|צפיפות]].
 
** סיבה אחרת.
 
* '''חסרי דירה שאושרה להם דירה בדיור הציבורי, ובנוסף לכך''':
 
** יש להם בעיה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע בהתאם לחוות דעת של ועדה רפואית.
 
** אחד מהמבקשים הראשיים מקבל [[קצבת נכות כללית]] לאחר ש[[קביעת דרגת אי כושר|נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות]] יציבה בשיעור 75% ומעלה.
 
** קיימת סיבה אחרת.
 
=== סדר קדימויות משני ===
 
* '''אם נמצא יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים, ידורגו המועמדים ביניהם על-פי הנתונים הבאים''':
 
** מספר הנפשות במשפחה, תוך מתן עדיפות למשפחות גדולות יותר.
 
** משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.  
 
 
 
==תהליך האכלוס==
 
 
* כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 
* כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 
* לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 
* לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 
* זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 
* זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 
* לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי [[קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי|הדירה תקינה]]. על החברה המאכלסת לבצע את התיקונים הדרושים לשם תקינות הדירה במהלך 60 ימים ממועד החתימה על חוזה השכירות או ממועד תחילת השכירות (המועד המוקדם מבין השניים).
 
* לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי [[קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי|הדירה תקינה]]. על החברה המאכלסת לבצע את התיקונים הדרושים לשם תקינות הדירה במהלך 60 ימים ממועד החתימה על חוזה השכירות או ממועד תחילת השכירות (המועד המוקדם מבין השניים).
* אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך פרק הזמן הנתון (ארבעה ימים) או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.
+
* אם בתוך 4 ימים הזכאי לא השיב בחיוב להצעה, או שהוא דחה אותה, הדירה תועבר לזכאים הבאים בתור הממתינים.
* במידה שהזכאי מסרב להצעה הוא מוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. במידה שהזכאי מסרב לחתום על סירוב נרשם פרוטוקול סירוב.
 
* זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 
* סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
 
** זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים שקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.  
 
 
* זכאים הממתינים בתור לדירה יותר משנתיים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
 
* זכאים הממתינים בתור לדירה יותר משנתיים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
 
** יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.  
 
** יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.  
 
** משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.
 
** משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.
 +
 +
== סירוב של זכאי  לקבלת דירה ==
 +
* במקרה שהוצעה לזכאי דירה והוא מסרב להצעה, הוא יוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. אם הוא מסרב לחתום על סירוב יירשם פרוטוקול סירוב.
 +
* זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 +
* סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
 +
* זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים הקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.
  
 
<!--
 
<!--
שורה 72: שורה 50:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהמשך אף מספר שנים.
 
* מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, רשאי להגיש בקשה ל[[סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי|סיוע מוגדל בשכר דירה]] בתקופת ההמתנה לדירה. סיוע מוגדל בשכר הדירה אינו פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
 
 
* לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
 
* לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
 
<!--
 
<!--

גרסה מ־14:51, 3 באוגוסט 2016

הקדמה:

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור מספר שלבים:

 1. הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי
 2. הגשת בקשה לדיור ציבורי
 3. המתנה לדירה בדיור הציבורי
 4. קבלת הדירה
 • ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
 • לאחר שהבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת, והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.
 • כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 • לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 • זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 • לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי הדירה תקינה. על החברה המאכלסת לבצע את התיקונים הדרושים לשם תקינות הדירה במהלך 60 ימים ממועד החתימה על חוזה השכירות או ממועד תחילת השכירות (המועד המוקדם מבין השניים).
 • אם בתוך 4 ימים הזכאי לא השיב בחיוב להצעה, או שהוא דחה אותה, הדירה תועבר לזכאים הבאים בתור הממתינים.
 • זכאים הממתינים בתור לדירה יותר משנתיים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
  • יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
  • משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.

סירוב של זכאי לקבלת דירה

 • במקרה שהוצעה לזכאי דירה והוא מסרב להצעה, הוא יוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. אם הוא מסרב לחתום על סירוב יירשם פרוטוקול סירוב.
 • זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 • סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
 • זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים הקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.


חשוב לדעת

 • לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.