(44 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = תקופת ההמתנה לקבלת דירה בדיור הציבורי עשויה לארוך מספר שנים
+
| מידע  = כאשר מתפנה דירה בדיור הציבורי, החברה המאכלסת מציעה אותה לזכאים שהגיע תורם [[המתנה לדירה בדיור הציבורי|ברשימת הממתינים]]
 +
| חשוב = לאחר שראו את הדירה המוצעת, ניתן לזכאים פרק זמן של 4 ימי עבודה בכדי להשיב על ההצעה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = תנאי מקדים לקבלת דירה בדיור הציבורי הוא אישור הבקשה לדיור ציבורי
+
| פיצוי =  
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_housing_guide_step_by_step אתר משרד הבינוי והשיכון]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
{{טפסים
 
+
| 1 =
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
| 2 =
* לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך בן שלושה שלבים:
+
| 3 =
*# [[הוצאת תעודת זכאות לדיור הציבורי]].
+
}}
*# [[הגשת בקשה לדיור ציבורי]].
+
{{ראו גם
*# קבלת הדירה.
+
| [[דיור ציבורי]]
 +
| [[דיור ושיכון]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך הכולל מספר שלבים:
 +
{{תבנית:תרשים זרימה/דיור ציבורי}}
 
* ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
 
* ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
  
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
+
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==
* [[חסר דירה|חסרי דירה]] העומדים ב[[זכאות לדיור ציבורי|תנאי הזכאות]].
+
* בעלי [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי|תעודת זכאות לדיור ציבורי]].
  
==למי ואיך פונים==
+
== שלבי ההליך ==
* במידה והבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת.  
+
* לאחר שהבקשה לסיוע בדיור מאושרת ומונפקת לפונים [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי|תעודת זכאות לדיור ציבורי]], מועברת הודעה על כך ל[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], והזכאים מצורפים לרשימת [[המתנה לדירה בדיור הציבורי|הממתינים לדירות הציבוריות]].
{{הטמעת כותרת|דיור ושיכון#חברות מאכלסות}}
+
* כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 +
* לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 +
* זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 +
* לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי הדירה תקינה.
 +
** על החברה המאכלסת לבצע את התיקונים הדרושים לשם תקינות הדירה במהלך 60 ימים ממועד החתימה על חוזה השכירות או ממועד תחילת השכירות (המועד המוקדם מבין השניים).
 +
** לפרטים נוספים ראו [[קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי]].
 +
* אם בתוך 4 ימים הזכאי לא השיב בחיוב להצעה, או שהוא דחה אותה, הדירה תועבר לזכאים הבאים בתור הממתינים.
 +
* זכאים הממתינים בתור לדירה יותר מ-4 שנים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
 +
** יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במקרה שיתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
 +
** משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.
  
==שלבי ההליך==
+
== סירוב של זכאי  לקבלת דירה ==
===סדר קדימויות===
+
* במקרה שהוצעה לזכאי דירה והוא מסרב להצעה, הוא יוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. אם הוא מסרב לחתום על סירוב יירשם פרוטוקול סירוב.
* רשימת הממתינים משתנה רבות בשל צירוף זכאים חדשים והורדת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, המערכת הממוחשבת מבצעת מידי יום חישוב מחדש של סדר הקדימויות.
 
* העדכון יכול להביא למצבים שבהם זכאים יעלו או ירדו בדירוג בתור ברשימת הקדימויות.
 
*'''סדר קדימויות ראשי''':
 
** '''דיירי השיכון הציבורי הזכאים להחלפת דירה''':
 
*** עקב מצוקה בריאותית המחייבת החלפת דירה לקומה נמוכה יותר.
 
*** עקב צפיפות או עקב סיבה אחרת ובנוסף לאחד המבקשים הראשיים יש קצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 
*** עקב מגורים בתנאי [[צפיפות דיור|צפיפות]].
 
*** עקב סיבה אחרת.
 
** '''חסרי דירה שאושרו לקבלת דירה בשיכון הציבורי''':
 
*** מצוקה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע על פי חוות דעת ועדה רפואית.
 
*** לאחד המבקשים הראשיים יש קצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 
*** עקב סיבה אחרת.
 
* '''סדר קדימויות משני''':
 
** '''אם יש יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים ידורגו המועמדים הזהים ביניהם לפי''':
 
*** מספר הנפשות במשפחה, עם עדיפות למשפחות גדולות יותר.
 
*** משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.
 
*** זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים שקובעים את תנאי הדיור להם הם זכאים שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.
 
** '''זכאים הממתינים בתור לדירה בשכירות יותר משנתיים וזכאותם חודשה יהיה הטיפול בהם באופן הבא''':
 
*** יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
 
* '''משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה'''.
 
* רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות השיכון הציבורי ביישוב הזכאות. לבירור מיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.
 
===תהליך האכלוס===
 
* '''ברגע בו מתפנה הדירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שמופיע בדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת'''.
 
* עבור הזכאים יועמד פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) לצורך השבה על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 
* במידה שהזכאי מסכים להצעה הוא מוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 
* אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך פרק הזמן הנתון (ארבעה ימים) או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.
 
* במידה שהזכאי מסרב להצעה הוא מוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. במידה שהזכאי מסרב לחתום על סירוב נרשם פרוטוקול סירוב. <big>'''...מה זה פרוטוקול סירוב?...</big>
 
 
* זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 
* זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
* סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם אך לא ייחשב כסירוב.
+
* סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
 
+
* זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים הקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.
 
+
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
+
-->
 
 
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהמשך גם מספר שנים.
+
* לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שעשויים לבטל את הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
* בתקופת ההמתנה מומלץ להגיש [[בקשה לסיוע בשכר דירה]]. סיוע בשכר דירה (שאינו מוגדל) לא פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
+
* החברה המאכלסת מחוייבת לספק לשוכרי הדיור הציבורי [[דיווח, מתן מענה ומסירת מידע לדיירים בדיור הציבורי|מידע ומענה]] בנושאים שונים הנוגעים להם.
* מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, זכאי להגיש [[בקשה לסיוע בשכר דירה]] או בקשה ל[[סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי]] בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה.
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* סיוע בשכר דירה (שאינו מוגדל) לא פוגע בזכאות לדיור ציבורי. <big>'''...את בטוחה שסיוע מוגדל פוגע בזכאות?...'''</big>
 
* ניתן להגיש בקשה להתקדמות בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים דרך החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס..
 
* לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול זכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
 
* לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא [[קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי|שהדירה תקינה]].
 
<!--
 
== תקדימים משפטיים ==
 
-->
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx שלבים בקבלת דירה בשכירות בשיכון הציבורי] באתר משרד הבינוי והשיכון.
+
{{הטמעת כותרת|דיור ציבורי#הרחבות ופרסומים}}
 
+
== תודות ==
== מקורות ==
+
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.
* המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[דיור ציבורי]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי]]
 
| [[הגשת בקשה לדיור ציבורי]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
[[קטגוריה:אנשים החיים בעוני (עניים)]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[ar:الحصول على شقة في السكن الشعبي]]

גרסה מ־12:02, 2 ביולי 2019

הקדמה:

כאשר מתפנה דירה בדיור הציבורי, החברה המאכלסת מציעה אותה לזכאים שהגיע תורם ברשימת הממתינים
לאחר שראו את הדירה המוצעת, ניתן לזכאים פרק זמן של 4 ימי עבודה בכדי להשיב על ההצעה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך הכולל מספר שלבים:

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה
 • ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • לאחר שהבקשה לסיוע בדיור מאושרת ומונפקת לפונים תעודת זכאות לדיור ציבורי, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת, והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.
 • כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 • לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 • זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 • לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי הדירה תקינה.
  • על החברה המאכלסת לבצע את התיקונים הדרושים לשם תקינות הדירה במהלך 60 ימים ממועד החתימה על חוזה השכירות או ממועד תחילת השכירות (המועד המוקדם מבין השניים).
  • לפרטים נוספים ראו קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי.
 • אם בתוך 4 ימים הזכאי לא השיב בחיוב להצעה, או שהוא דחה אותה, הדירה תועבר לזכאים הבאים בתור הממתינים.
 • זכאים הממתינים בתור לדירה יותר מ-4 שנים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
  • יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במקרה שיתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
  • משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.

סירוב של זכאי לקבלת דירה

 • במקרה שהוצעה לזכאי דירה והוא מסרב להצעה, הוא יוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. אם הוא מסרב לחתום על סירוב יירשם פרוטוקול סירוב.
 • זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 • סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
 • זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים הקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.

חשוב לדעת

 • לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שעשויים לבטל את הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
 • החברה המאכלסת מחוייבת לספק לשוכרי הדיור הציבורי מידע ומענה בנושאים שונים הנוגעים להם.

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.