(23 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = לאחר [[הגשת בקשה לדיור ציבורי|שהוגשה הבקשה לדיור ציבורי]] ונתקבל אישור, יש להמתין לקבלת הדירה
+
| מידע  = כאשר מתפנה דירה בדיור הציבורי, החברה המאכלסת מציעה אותה לזכאים שהגיע תורם [[המתנה לדירה בדיור הציבורי|ברשימת הממתינים]]
| חשוב = תקופת ההמתנה עשויה להימשך זמן רב, בהתאם לסדר הקדימויות ברשימת הממתינים
+
| חשוב = לאחר שראו את הדירה המוצעת, ניתן לזכאים פרק זמן של 4 ימי עבודה בכדי להשיב על ההצעה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| פיצוי = הממתינים לדירה זכאים להגיש בקשה ל[[סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי|סיוע מוגדל בשכר דירה]] עבור הדירה שמתגוררים בה בזמן ההמתנה
+
| פיצוי =  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/public_housing_guide_step_by_step אתר משרד הבינוי והשיכון]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 18: שורה 18:
 
| [[דיור ציבורי]]
 
| [[דיור ציבורי]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[דיור ושיכון]]
| [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי]]
 
| [[הגשת בקשה לדיור ציבורי]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
לצורך קבלת דירה [[דיור ציבורי|בדיור הציבורי]] יש לעבור תהליך בן שלושה שלבים:
+
לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך הכולל מספר שלבים:
# [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי]].
+
{{תבנית:תרשים זרימה/דיור ציבורי}}
# [[הגשת בקשה לדיור ציבורי]].
 
# קבלת הדירה.
 
 
* ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
 
* ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
* לאחר שהבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך ל[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.
 
  
==המתנה לדירה==
+
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==
* רשימת הממתינים משתנה באופן דינמי בשל הצטרפות זכאים חדשים ויציאת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, כאשר מדי יום מתבצע חישוב מחדש של סדר הקדימויות על-ידי מערכת ממוחשבת.
+
* בעלי [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי|תעודת זכאות לדיור ציבורי]].
* בעקבות העדכון ייתכנו מצבים שבהם מיקומם של הממתינים בתור יקודם או יידחה.
 
* רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות הציבוריות ביישוב הזכאות. לבירור המיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.
 
* ניתן להגיש בקשה לקידום בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים באמצעות החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס.
 
  
==סדר הקדימויות==
+
== שלבי ההליך ==
* סדר הקדימויות נקבע על-פי נתוניהם של הזכאים וכולל סדר קדימויות ראשי, וסדר קדימויות משני - במקרה שישנם מספר זכאים עם אותם הנתונים.
+
* לאחר שהבקשה לסיוע בדיור מאושרת ומונפקת לפונים [[הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי|תעודת זכאות לדיור ציבורי]], מועברת הודעה על כך ל[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], והזכאים מצורפים לרשימת [[המתנה לדירה בדיור הציבורי|הממתינים לדירות הציבוריות]].
===סדר קדימויות ראשי===
 
* '''מי שכבר מתגוררים בדיור הציבורי וזכאים להחלפת דירה בשל הסיבות הבאות''':
 
** [[החלפת דירה בדיור הציבורי מסיבות בריאותיות|בעיה בריאותית]] המחייבת החלפת דירה לקומה נמוכה יותר.
 
** [[החלפת דירה בדיור הציבורי בשל צפיפות|צפיפות]] או סיבה אחרת, כאשר בנוסף לכך אחד מהמבקשים הראשיים מקבל [[קצבת נכות כללית]] לאחר ש[[קביעת דרגת אי כושר השתכרות|נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות]] יציבה בשיעור 75% ומעלה.
 
** מגורים בתנאי [[צפיפות דיור|צפיפות]].
 
** סיבה אחרת.
 
* '''חסרי דירה שאושרה להם דירה בדיור הציבורי, ובנוסף לכך''':
 
** יש להם בעיה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע בהתאם לחוות דעת של ועדה רפואית.
 
** אחד מהמבקשים הראשיים מקבל [[קצבת נכות כללית]] לאחר ש[[קביעת דרגת אי כושר השתכרות|נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות]] יציבה בשיעור 75% ומעלה.
 
** קיימת סיבה אחרת.
 
=== סדר קדימויות משני ===
 
* '''אם נמצא יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים, ידורגו המועמדים ביניהם על-פי הנתונים הבאים''':
 
** מספר הנפשות במשפחה, תוך מתן עדיפות למשפחות גדולות יותר.
 
** משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.  
 
 
 
==תהליך האכלוס==
 
 
* כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 
* כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 
* לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 
* לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
* זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה. לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי [[קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי|הדירה תקינה]].
+
* זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
* אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך פרק הזמן הנתון (ארבעה ימים) או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.
+
* לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי הדירה תקינה.
* במידה שהזכאי מסרב להצעה הוא מוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. במידה שהזכאי מסרב לחתום על סירוב נרשם פרוטוקול סירוב.
+
** על החברה המאכלסת לבצע את התיקונים הדרושים לשם תקינות הדירה במהלך 60 ימים ממועד החתימה על חוזה השכירות או ממועד תחילת השכירות (המועד המוקדם מבין השניים).
 +
** לפרטים נוספים ראו [[קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי]].
 +
* אם בתוך 4 ימים הזכאי לא השיב בחיוב להצעה, או שהוא דחה אותה, הדירה תועבר לזכאים הבאים בתור הממתינים.
 +
* זכאים הממתינים בתור לדירה יותר מ-4 שנים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
 +
** יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במקרה שיתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.  
 +
** משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.
 +
 
 +
== סירוב של זכאי  לקבלת דירה ==
 +
* במקרה שהוצעה לזכאי דירה והוא מסרב להצעה, הוא יוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. אם הוא מסרב לחתום על סירוב יירשם פרוטוקול סירוב.
 
* זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 
* זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 
* סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
 
* סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
** זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים שקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.  
+
* זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים הקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.  
* זכאים הממתינים בתור לדירה יותר משנתיים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
 
** יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
 
** משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.
 
 
 
 
<!--
 
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
-->
 
-->
 
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהמשך אף מספר שנים.
+
* לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שעשויים לבטל את הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
* מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, רשאי להגיש בקשה ל[[סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי|סיוע מוגדל בשכר דירה]] בתקופת ההמתנה לדירה. סיוע מוגדל בשכר הדירה אינו פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
+
* החברה המאכלסת מחוייבת לספק לשוכרי הדיור הציבורי [[דיווח, מתן מענה ומסירת מידע לדיירים בדיור הציבורי|מידע ומענה]] בנושאים שונים הנוגעים להם.
* לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
<!--
 
== פסקי דין ==
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
-->
+
{{הטמעת כותרת|דיור ציבורי#הרחבות ופרסומים}}
 
+
== תודות ==
== מקורות ==
 
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
[[קטגוריה:אנשים החיים בעוני (עניים)]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[ar:الحصول على شقة في السكن الشعبي]]

גרסה אחרונה מ־11:02, 2 ביולי 2019

הקדמה:

כאשר מתפנה דירה בדיור הציבורי, החברה המאכלסת מציעה אותה לזכאים שהגיע תורם ברשימת הממתינים
לאחר שראו את הדירה המוצעת, ניתן לזכאים פרק זמן של 4 ימי עבודה בכדי להשיב על ההצעה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך הכולל מספר שלבים:

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה
 • ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • לאחר שהבקשה לסיוע בדיור מאושרת ומונפקת לפונים תעודת זכאות לדיור ציבורי, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת, והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.
 • כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 • לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 • זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 • לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי הדירה תקינה.
  • על החברה המאכלסת לבצע את התיקונים הדרושים לשם תקינות הדירה במהלך 60 ימים ממועד החתימה על חוזה השכירות או ממועד תחילת השכירות (המועד המוקדם מבין השניים).
  • לפרטים נוספים ראו קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי.
 • אם בתוך 4 ימים הזכאי לא השיב בחיוב להצעה, או שהוא דחה אותה, הדירה תועבר לזכאים הבאים בתור הממתינים.
 • זכאים הממתינים בתור לדירה יותר מ-4 שנים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
  • יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במקרה שיתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
  • משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.

סירוב של זכאי לקבלת דירה

 • במקרה שהוצעה לזכאי דירה והוא מסרב להצעה, הוא יוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. אם הוא מסרב לחתום על סירוב יירשם פרוטוקול סירוב.
 • זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 • סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
 • זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים הקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.

חשוב לדעת

 • לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שעשויים לבטל את הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
 • החברה המאכלסת מחוייבת לספק לשוכרי הדיור הציבורי מידע ומענה בנושאים שונים הנוגעים להם.

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.