שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = תקופת ההמתנה לקבלת דירה [[דיור ציבורי|בדיור הציבורי]] עשויה לארוך מספר שנים
+
| מידע  = לאחר [[הגשת בקשה לדיור ציבורי|שהוגשה הבקשה לדיור ציבורי]] ונתקבל אישור, יש להמתין לקבלת הדירה
 +
| חשוב = תקופת ההמתנה עשויה להימשך זמן רב, בהתאם לסדר הקדימויות ברשימת הממתינים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = תנאי מקדים לקבלת דירה בדיור הציבורי הוא אישור הבקשה לדיור ציבורי
+
| פיצוי = הממתינים לדירה זכאים להגיש בקשה ל[[סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי|סיוע מוגדל בשכר דירה]] עבור הדירה שמתגוררים בה בזמן ההמתנה
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
שורה 28: שורה 28:
 
# קבלת הדירה.
 
# קבלת הדירה.
 
* ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
 
* ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
 +
* לאחר שהבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך ל[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]], והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.
  
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
+
==המתנה לדירה==
* [[חסר דירה|חסרי דירה]] העומדים בתנאי ה[[זכאות לדיור ציבורי]].
+
* רשימת הממתינים משתנה באופן דינמי בשל הצטרפות זכאים חדשים ויציאת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, כאשר מדי יום מתבצע חישוב מחדש של סדר הקדימויות על-ידי מערכת ממוחשבת.
 +
* בעקבות העדכון ייתכנו מצבים שבהם מיקומם של הממתינים בתור יקודם או יידחה.
 +
* רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות הציבוריות ביישוב הזכאות. לבירור המיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.
 +
* ניתן להגיש בקשה לקידום בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים באמצעות החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס.
  
==למי ואיך פונים==
+
==סדר הקדימויות==
* במידה והבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך ל[[חברות מאכלסות|חברה המאכלסת]].
+
* סדר הקדימויות נקבע על-פי נתוניהם של הזכאים וכולל סדר קדימויות ראשי, וסדר קדימויות משני - במקרה שישנם מספר זכאים עם אותם הנתונים.
 +
===סדר קדימויות ראשי===
 +
* '''מי שכבר מתגוררים בדיור הציבורי וזכאים להחלפת דירה בשל הסיבות הבאות''':
 +
** [[החלפת דירה בדיור הציבורי מסיבות בריאותיות|בעיה בריאותית]] המחייבת החלפת דירה לקומה נמוכה יותר.
 +
** [[החלפת דירה בדיור הציבורי בשל צפיפות|צפיפות]] או סיבה אחרת, כאשר בנוסף לכך אחד מהמבקשים הראשיים מקבל [[קצבת נכות כללית]] לאחר ש[[קביעת דרגת אי כושר השתכרות|נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות]] יציבה בשיעור 75% ומעלה.
 +
** מגורים בתנאי [[צפיפות דיור|צפיפות]].
 +
** סיבה אחרת.
 +
* '''חסרי דירה שאושרה להם דירה בדיור הציבורי, ובנוסף לכך''':
 +
** יש להם בעיה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע בהתאם לחוות דעת של ועדה רפואית.
 +
** אחד מהמבקשים הראשיים מקבל [[קצבת נכות כללית]] לאחר ש[[קביעת דרגת אי כושר השתכרות|נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות]] יציבה בשיעור 75% ומעלה.
 +
** קיימת סיבה אחרת.
 +
=== סדר קדימויות משני ===
 +
* '''אם נמצא יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים, ידורגו המועמדים ביניהם על-פי הנתונים הבאים''':
 +
** מספר הנפשות במשפחה, תוך מתן עדיפות למשפחות גדולות יותר.
 +
** משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.  
  
==שלבי ההליך==
+
==תהליך האכלוס==
===סדר קדימויות===
+
* כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
* רשימת הממתינים משתנה רבות בשל צירוף זכאים חדשים והורדת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, המערכת הממוחשבת מבצעת מידי יום חישוב מחדש של סדר הקדימויות.
+
* לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
* העדכון יכול להביא למצבים שבהם זכאים יעלו או ירדו בדירוג בתור ברשימת הקדימויות.
+
* זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה. לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי [[קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי|הדירה תקינה]].
*'''סדר קדימויות ראשי''':
 
** '''דיירי השיכון הציבורי הזכאים להחלפת דירה''':
 
*** עקב [[החלפת דירה בדיור הציבורי מסיבות בריאותיות|מצוקה בריאותית]] המחייבת החלפת דירה לקומה נמוכה יותר.
 
*** עקב [[החלפת דירה בדיור הציבורי בשל צפיפות|צפיפות]] או עקב סיבה אחרת ובנוסף לאחד המבקשים הראשיים יש קצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75% ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 
*** עקב מגורים בתנאי [[צפיפות דיור|צפיפות]].
 
*** עקב סיבה אחרת.
 
** '''חסרי דירה שאושרו לקבלת דירה בשיכון הציבורי''':
 
*** מצוקה בריאותית המחייבת קבלת דירה בקומה נמוכה או קומת קרקע על פי חוות דעת ועדה רפואית.
 
*** לאחד המבקשים הראשיים יש קצבת [[קביעת דרגת אי כושר השתכרות|אי כושר השתכרות יציבה בשיעור 75%]] ומעלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 
*** עקב סיבה אחרת.
 
* '''סדר קדימויות משני''':
 
** '''אם יש יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים, ידורגו המועמדים הזהים ביניהם לפי''':
 
*** מספר הנפשות במשפחה, עם עדיפות למשפחות גדולות יותר.
 
*** משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.
 
*** זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים שקובעים את תנאי הדיור להם הם זכאים שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.
 
** '''זכאים הממתינים בתור לדירה בשכירות יותר משנתיים וזכאותם חודשה יהיה הטיפול בהם באופן הבא''':
 
*** יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
 
* '''משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה'''.
 
* רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות השיכון הציבורי ביישוב הזכאות. לבירור מיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.
 
 
 
===תהליך האכלוס===
 
* '''ברגע בו מתפנה הדירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שמופיע בדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת'''.
 
* עבור הזכאים יועמד פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) לצורך השבה על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 
* במידה שהזכאי מסכים להצעה הוא מוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה.
 
 
* אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך פרק הזמן הנתון (ארבעה ימים) או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.
 
* אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך פרק הזמן הנתון (ארבעה ימים) או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.
 
* במידה שהזכאי מסרב להצעה הוא מוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. במידה שהזכאי מסרב לחתום על סירוב נרשם פרוטוקול סירוב.
 
* במידה שהזכאי מסרב להצעה הוא מוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. במידה שהזכאי מסרב לחתום על סירוב נרשם פרוטוקול סירוב.
 
* זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 
* זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
* סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם אך לא ייחשב כסירוב.
+
* סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
 +
** זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים שקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.
 +
* זכאים הממתינים בתור לדירה יותר משנתיים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
 +
** יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
 +
** משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.
 +
 
 
<!--
 
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 72: שורה 71:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהמשך גם מספר שנים.
+
* בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהמשך אף מספר שנים.
* מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, זכאי להגיש [[סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי|בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה]] בתקופת ההמתנה עד לקבלת הדירה.
+
* מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, רשאי להגיש בקשה ל[[סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי|סיוע מוגדל בשכר דירה]] בתקופת ההמתנה לדירה. סיוע מוגדל בשכר הדירה אינו פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
* סיוע מוגדל בשכר הדירה אינו פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
+
* לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
* ניתן להגיש בקשה להתקדמות בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים דרך החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס.
 
* לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול זכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.
 
* לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא [[קבלת דירה תקינה בדיור ציבורי|שהדירה תקינה]].
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 +
== הרחבות ופרסומים ==
 
-->
 
-->
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx שלבים בקבלת דירה בשכירות בשיכון הציבורי] באתר משרד הבינוי והשיכון.
 
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==

גרסה מ־17:52, 28 באוגוסט 2014

הקדמה:

לאחר שהוגשה הבקשה לדיור ציבורי ונתקבל אישור, יש להמתין לקבלת הדירה
תקופת ההמתנה עשויה להימשך זמן רב, בהתאם לסדר הקדימויות ברשימת הממתינים
הממתינים לדירה זכאים להגיש בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה עבור הדירה שמתגוררים בה בזמן ההמתנה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך בן שלושה שלבים:

 1. הוצאת תעודת זכאות לדיור ציבורי.
 2. הגשת בקשה לדיור ציבורי.
 3. קבלת הדירה.
 • ערך זה עוסק בשלב קבלת הדירה.
 • לאחר שהבקשה לדיור ציבורי מאושרת, מועברת הודעה על כך לחברה המאכלסת, והזכאים מצורפים לרשימת הממתינים לדירות הציבוריות.

המתנה לדירה

 • רשימת הממתינים משתנה באופן דינמי בשל הצטרפות זכאים חדשים ויציאת זכאים שאוכלסו או שזכאותם פגה, כאשר מדי יום מתבצע חישוב מחדש של סדר הקדימויות על-ידי מערכת ממוחשבת.
 • בעקבות העדכון ייתכנו מצבים שבהם מיקומם של הממתינים בתור יקודם או יידחה.
 • רשימת הזכאים ומיקומם בתור מוחזקת בחברה המאכלסת המטפלת בדירות הציבוריות ביישוב הזכאות. לבירור המיקום בתור יש לפנות לסניף החברה המאכלסת.
 • ניתן להגיש בקשה לקידום בסדר הקדימויות עקב שינוי נסיבות או החמרה במצב. את הבקשה יש להגיש בכתב עם האישורים המתאימים באמצעות החברה המאכלסת למנהל מחלקת האכלוס וראש ענף האכלוס.

סדר הקדימויות

 • סדר הקדימויות נקבע על-פי נתוניהם של הזכאים וכולל סדר קדימויות ראשי, וסדר קדימויות משני - במקרה שישנם מספר זכאים עם אותם הנתונים.

סדר קדימויות ראשי

סדר קדימויות משני

 • אם נמצא יותר מזכאי אחד עם אותם הנתונים, ידורגו המועמדים ביניהם על-פי הנתונים הבאים:
  • מספר הנפשות במשפחה, תוך מתן עדיפות למשפחות גדולות יותר.
  • משך ההמתנה מתאריך האישור הראשון.

תהליך האכלוס

 • כאשר מתפנה דירה, החברה המאכלסת מזמנת את הזכאים לפי הסדר שבדוח הקדימויות, לראות ולהתרשם מהדירה המוצעת.
 • לזכאים יינתן פרק זמן של 4 ימי עבודה (לא כולל יום שישי) בכדי להשיב על ההצעה לאחר שראו את הדירה המוצעת.
 • זכאי שמסכים להצעה יוחתם על-ידי החברה המאכלסת על חוזה לשכירות הדירה. לפני החתימה על החוזה וקבלת הדירה יש לוודא כי הדירה תקינה.
 • אם ההצעה לא הושבה בחיוב תוך פרק הזמן הנתון (ארבעה ימים) או שנדחתה על ידי הזכאים, הדירה תועבר לממתינים הבאים בתור לפי הסדר.
 • במידה שהזכאי מסרב להצעה הוא מוחתם על ידי החברה המאכלסת על סירוב. במידה שהזכאי מסרב לחתום על סירוב נרשם פרוטוקול סירוב.
 • זכאי שסירב ל-2 הצעות לדירות תקניות (שמתאימות לו לפי זכאותו) לא יהיה זכאי להצעות נוספות עד סוף תקופת זכאותו.
 • סירוב לדירה פנויה ביישוב אחר יירשם, אך לא ייחשב כסירוב.
  • זכאים שסירבו לשתי הצעות בתוך תקופת הזכאות ונתוניהם האישיים שקובעים את תנאי הדיור שהם זכאים להם שונו, יהיו זכאים לשתי הצעות נוספות בהתאם לנתוניהם המעודכנים.
 • זכאים הממתינים בתור לדירה יותר משנתיים וזכאותם חודשה יטופלו באופן הבא:
  • יוצעו להם שתי הצעות נוספות, במידה ויתפנו דירות מתאימות ובהגיע תורם.
  • משך זמן ההמתנה לקביעת סדר הקדימויות ייחשב החל מקבלת הזכאות לראשונה.


חשוב לדעת

 • בשל מחסור בדירות תקופת ההמתנה לדירה עשויה להיות ארוכה ולהמשך אף מספר שנים.
 • מי שנמצא זכאי לדיור ציבורי, רשאי להגיש בקשה לסיוע מוגדל בשכר דירה בתקופת ההמתנה לדירה. סיוע מוגדל בשכר הדירה אינו פוגע בזכאות לדיור ציבורי.
 • לפני קבלת הדירה, החברה המאכלסת בודקת שאין נתונים שמובילים לביטול הזכאות ושתעודת הזכאות בתוקף.

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לזכויות חברתיות במכללת ספיר.