(הוספת הפנייה לזכותון בני משפחה המטפלים בקשישים)
(שיקום מקצועי)
שורה 51: שורה 51:
 
===שיקום מקצועי===
 
===שיקום מקצועי===
 
* מי שנמצא ב[[שיקום מקצועי]].
 
* מי שנמצא ב[[שיקום מקצועי]].
** המסמכים הנדרשים: אישורים על השתתפות פעילה בהליך השיקום.  
+
** המסמכים הנדרשים: אישורים על השתתפות פעילה בתהליך השיקום.  
 
** תקופת הזכאות: כל זמן ההימצאות בשיקום.
 
** תקופת הזכאות: כל זמן ההימצאות בשיקום.
  

גרסה מ־11:45, 11 במרץ 2015

הקדמה:

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

במקרים מסוימים, המפורטים בהמשך, ניתן פטור מהחובה להתייצב בשירות התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה.

מי זכאי?

הורות

 • אם לילד מתחת לגיל שנתיים, כולל אם במשפחת אומנה.
 • אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) (כולל אב נשוי שחי בנפרד מבת זוגו), אשר בהחזקתו הבלעדית ילד שטרם מלאו לו שנתיים.
  • אישה בהריון החל מהשבוע ה- 13 להריון ועד תום ההריון.
  • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי שנרשם בו שבוע ההריון.

מחלה או נכות

 • חולה שאינו מסוגל לעבוד יותר מ- 30 ימים רצופים - בשל מחלה זמנית, תאונה, ניתוח, או שזכאותו לקצבת נכות כללית נמצאת בשלבי בדיקה.
  • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי על המחלה ועל פרק הזמן שבמהלכו החולה אינו מסוגל לעבוד.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שאינו מסוגל לעבוד ולא יותר משישה חודשים.
 • מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75%.
 • מי שמקבלת קצבת נכות כללית כעקרת בית נכה (ישנה זכאות להשלמת הכנסה לקצבת נכות, אם אין למשפחה הכנסות נוספות).

טיפול בבן משפחה חולה

 • מי שמטפל בבן משפחה- בן זוג, ילד (גם ילד בוגר או ילד במשפחת אומנה), או הורה, החולה וזקוק להשגחה מתמדת. זאת בתנאי שהוא גר עם החולה באותה דירה, ומטפל בו ברוב שעות היממה, 45 ימים רצופים לפחות לפני הגשת התביעה לקצבה.
 • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי לגבי הצורך בהשגחה מתמדת על החולה, שתצויין בו תקופת ההשגחה.
 • תקופת הזכאות היא לרוב עד 6 חודשים.
 • תקופת הזכאות עשויה להתארך מעל 6 חודשים במקרים הבאים:
  • ילד המקבל גמלת ילד נכה שאמו מטפלת בו, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של אביו המטפל בו.
  • טיפול באב חולה בן 65 ומעלה או באם חולה בת 60 ומעלה.
 • הזכאות אינה תקפה במקרים הבאים:
  • הורה המטפל בילדו החולה כאשר בן הזוג של ההורה מוגדר כ"בלתי ניתן להשמה", או שהגיע לגיל פרישה (אלא אם כן הילד אושפז הילד), או אם בן הזוג זכאי כהורה יחיד (בהתאם לרשום לעיל בסעיף "הורות").
  • במקרה שהחולה מקבל קצבת שירותים מיוחדים.
  • במקרה שאדם אחר זכאי לקצבה בעבור הטיפול בחולה.

גיל פרישה מעבודה

שיקום מקצועי

 • מי שנמצא בשיקום מקצועי.
  • המסמכים הנדרשים: אישורים על השתתפות פעילה בתהליך השיקום.
  • תקופת הזכאות: כל זמן ההימצאות בשיקום.

עולים

אלימות במשפחה

מעצר, מאסר או עבודות שירות

 • מי שמשגיח על ילד או בן זוג הנמצא במעצר בית.
 • אסיר במעצר בית, שקיים פסק דין הקובע את התקופה שבה ישהה במעצר בית.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שתנאי זה מתקיים.
 • אסיר בעבודות שירות.
  • המסמכים הנדרשים: אישור משירות בתי הסוהר.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שהאסיר מבצע את עבודות השירות.
 • אסיר משוחרר שהיה במאסר שישה חודשים רצופים לפחות, והגיש תביעה לקצבה לא יותר מחודשיים מאז החודש שבמהלכו השתחרר.
  • המסמכים הנדרשים: אישור מבית הסוהר.
  • תקופת הזכאות: בין חודש לחודשיים, תלוי במועד הגשת התביעה.

אלכוהול, סמים ודרי רחוב

אסון בלתי צפוי

 • מי שנקלע למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי (כגון מוות של קרוב משפחה, שריפה במקום המגורים וכד').
  • תקופת הזכאות: עד חודשיים.

ילדים

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

endarticle