הקדמה:

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

במקרים שיפורטו להלן ניתן פטור מהחובה להתייצב בשירות התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה.

מי זכאי?

 • הפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה ניתן למי שעומד בתנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה ומתקיים לגביו אחד מהמצבים הבאים:

עבודה

 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה מסכום גמלת הבטחת ההכנסה שנקבע להם לפי נתוניהם האישיים, והם משתייכים לאחת מאוכלוסיות העובדים הבאות:
  • קופאים בסופרמרקט העובדים 36 שעות בשבוע
  • מטפלים בילדים 25 שעות בשבוע
  • עובדים במשק בית 25 שעות בשבוע
  • מטפלים בקשישים 20 שעות בשבוע
  • מטפלים ב-3 קשישים

הורות

 • אם לילד מתחת לגיל שנתיים, כולל אם במשפחת אומנה.
 • אב שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) (כולל אב נשוי שחי בנפרד מבת זוגו), ובהחזקתו הבלעדית ילד שטרם מלאו לו שנתיים.
  • אישה בהריון החל מהשבוע ה-13 להריון ועד תום ההריון.
  • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי שנרשם בו שבוע ההריון.

מחלה

 • חולה שאינו מסוגל לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים - בשל מחלה זמנית, תאונה, ניתוח, או שזכאותו לקצבת נכות כללית נמצאת בשלבי בדיקה.
 • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי על המחלה ועל פרק הזמן שבמהלכו החולה אינו מסוגל לעבוד.
 • תקופת הזכאות: כל זמן שאינו מסוגל לעבוד ולא יותר מ-6 חודשים.

נכות

 • מי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 75%.
 • מי שמקבלת קצבת נכות כללית כעקרת בית נכה (ישנה זכאות להשלמת הכנסה לקצבת נכות, אם אין למשפחה הכנסות נוספות).
 • מי שלא נקבעה לו עדיין נכות - פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח/ת "נכה" ויקבע את דרגת אי-הכושר לאחר שיתייעץ עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי. דרגות אי-הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74%, ו-100%.

טיפול בבן משפחה חולה

 • מי שמטפל בבן משפחה: בן זוג, ילד (גם ילד בוגר או ילד במשפחת אומנה), או הורה, החולה וזקוק להשגחה מתמדת. זאת בתנאי שהוא גר עם החולה באותה דירה, ומטפל בו ברוב שעות היממה, 45 ימים רצופים לפחות לפני הגשת התביעה לקצבה.
 • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי לגבי הצורך בהשגחה מתמדת על החולה, שתצוין בו תקופת ההשגחה. אם מדובר בטיפול בילד - טופס הצהרה על היעדרות בשל מחלת ילד.
 • תקופת הזכאות היא לרוב עד 6 חודשים.
 • תקופת הזכאות עשויה להתארך מעל 6 חודשים במקרים הבאים:
  • ילד המקבל גמלת ילד נכה ואחד מהוריו מטפל בו (יש לציין זאת בעת הגשת התביעה). אם ההורים חיים יחד, אחד מהם יהיה פטור מההתייצבות. אם ההורים חיים בנפרד, הפטור יינתן רק להורה שהילד נמצא בהחזקתו.
  • טיפול באב חולה בן 65 ומעלה או באם חולה בת 60 ומעלה.
 • הזכאות אינה תקפה במקרים הבאים:
  • הורה המטפל בילדו החולה כאשר בן הזוג של ההורה מוגדר על-ידי שירות התעסוקה כמי שאינו ניתן להשמה בעבודה, או שהוא הגיע לגיל פרישה (אלא אם כן הילד אושפז), או אם בן הזוג זכאי כהורה יחיד (בהתאם לרשום לעיל בסעיף "הורות").
  • במקרה שהחולה מקבל קצבת שירותים מיוחדים.
  • במקרה שאדם אחר זכאי לקצבה בגין הטיפול בחולה.

גיל פרישה מעבודה

שיקום מקצועי

 • מי שנמצא במרכז לשיקום מקצועי, או במסגרת שיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי או הרשות לשיקום האסיר, או במסגרת שיקומית בפיקוח משרד ממשלתי, ומרבית שעות היום מוקדשות לשיקום.
 • המסמכים הנדרשים: אישורים על השתתפות פעילה בתהליך השיקום.
 • תקופת הזכאות: כל זמן ההימצאות בשיקום.

עולים

שהות במקלט לנשים נפגעות אלימות


פיקוח על מעצר בית

 • מי שמשגיח על ילד או בן זוג הנמצא במעצר בית.
 • תקופת הזכאות: כל זמן שתנאי זה מתקיים.

מעצר בית או עבודות שירות

 • אסיר במעצר בית, שקיים פסק דין הקובע את התקופה שבה ישהה במעצר בית.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שתנאי זה מתקיים.
 • אסיר בעבודות שירות.
  • המסמכים הנדרשים: אישור משירות בתי הסוהר.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שהאסיר מבצע את עבודות השירות.

שחרור ממאסר

 • אסיר משוחרר שהיה במאסר 6 חודשים רצופים לפחות, והגיש תביעה לקצבה לא יותר מחודשיים מאז החודש שבמהלכו השתחרר.
 • המסמכים הנדרשים: אישור מבית הסוהר.
 • תקופת הזכאות:
  • חודשיים, למי שהגיש תביעה בחודש שהשתחרר או בחודש הראשון שלאחר חודש השחרור.
  • חודש, למי שהגיש תביעה בחודש השני שלאחר חודש השחרור.
 • למידע נוסף, ראו הבטחת הכנסה לאסירים משוחררים.

אלכוהול, סמים ודרי רחוב

אסון בלתי צפוי

 • מי שנקלע למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי (כגון מוות של קרוב משפחה, שריפה במקום המגורים וכד').
  • תקופת הזכאות: עד חודשיים.

ילדים

 • ילד יתום או ילד נטוש, לפרטים נוספים ראו קצבה לילד יתום או לילד נטוש.
 • ילד שהורהו האחד אינו תושב ישראל והורהו השני תושב ישראל הנמצא במעצר או מאסר.
  • המסמכים הנדרשים: דוח משירותי הרווחה או גורם מטפל אחר. אישור משירות בתי הסוהר על ההורה שהוא תושב ישראל, בציון מועד תום תקופת המאסר ומועד השחרור לאחר 2/3 מהתקופה.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת הגשת התביעה לגמלת הבטחת הכנסה, יש לציין את הנסיבות שבגינן מבקשים את הפטור מההתייצבות.
 • יש לצרף את המסמכים והאישורים הרלוונטיים לבקשה.
 • במקרים שבהם הבקשה תאושר, לא תידרש התייצבות בלשכת התעסוקה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


endarticle