תבנית:מושג/תחילת טור ימני

במקרים מסוימים, ניתן להיות זכאי לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), גם מבלי להתייצב בלשכת התעסוקה כדורש עבודה.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

פטורים מהתייצבות בלשכת התעסוקה

 • אם לילד מתחת לגיל שנתיים.
 • אב, שהוא הורה יחיד (כולל אב נשוי שחי בנפרד מבת זוגו), ושבהחזקתו הבלעדית ילד שטרם מלאו לו שנתיים.
 • אם לילד נכה.
  • תקופת הזכאות: עד שימלאו לילד 18 שנים.
 • אישה בהריון החל מהשבוע ה- 13 להריון ועד תום ההיריון.
  • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי שנרשם בו שבוע ההיריון.
 • ילד נטוש או ילד יתום.
 • ילד שהורהו האחד אינו תושב ישראל והורהו השני תושב ישראל שנמצא בכלא.


 • חולה שאינו מסוגל לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים.
  • הכוונה למחלה זמנית, תאונה, ניתוח, או למי שזכאותו לקצבת נכות עדיין בשלבי בחינה.
  • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי על המחלה ועל פרק הזמן שבמהלכו החולה אינו מסוגל לעבוד.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שאינו מסוגל לעבוד ולא יותר משישה חודשים.
 • מי שמטפל בבן משפחה (בן זוג/ילד/הורה) חולה.
  • על בן המשפחה המטופל לגור עמו באותה דירה ולהיות מוגדר כזקוק לטיפול והשגחה מתמדת ברוב שעות היממה 45 ימים רצופים לפחות לפני הגשת התביעה לקצבה.
  • המסמכים הנדרשים: אישור רפואי בדבר הצורך בהשגחה מתמדת על החולה. באישור תירשם תקופת ההשגחה.
  • תקופת הזכאות: עד שישה חודשים. יתכנו גם מקרים חריגים המפורטים כאן, שבהם תינתן זכאות ליותר משישה חודשים.


 • מי שהגיע לגיל הפרישה.
 • עובד במשרה חלקית העובד מעל מספר שעות מסוים, על פי אישור משירות התעסוקה.
 • מי שלומד לימודי בוקר באולפן, חמישה ימים בשבוע, מטעם משרד הקליטה.
 • מי שמקים עסק קטן בליווי גורם מקצועי (כגון מט"י, העמותה להעצמה כלכלית לנשים), שההכנסות ממנו נמוכות ועל פי התנאים שנקבעו.
  • תקופת הזכאות: עד 18 חודשים מיום הקמת העסק, בתנאי שקיימת עלייה ברמת ההכנסות ועל פי קריטריונים נוספים. לקבלת פרטים יש לפנות לאחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי.
  • המסמכים הנדרשים: אישורים על השתתפות פעילה בהליך השיקום.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שנמצא בשיקום.


 • מי שמשגיח על ילד או בן זוג שנמצא במעצר בית.
 • אסיר במעצר בית, שקיים פסק דין הקובע את התקופה שבה ישהה במעצר בית.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שתנאי זה מתקיים.
 • אסיר בעבודות שירות.
  • המסמכים הנדרשים: אישור משירות בתי הסוהר.
  • תקופת הזכאות: כל זמן שהאסיר מבצע את עבודות השירות.
 • אסיר משוחרר, שהיה במאסר שישה חודשים רצופים לפחות, והגיש תביעה לקצבה לא יותר מחודשיים מאז החודש שבמהלכו השתחרר.
  • המסמכים הנדרשים: אישור מבית הסוהר.
  • תקופת הזכאות: בין חודש לחודשיים, תלוי במועד הגשת התביעה.


 • מי שהוכר כמכור לאלכוהול על-ידי המרכז לטיפול באלכוהוליסטים בפיקוח משרד התמ"ת.
 • מי שהוכר כמכור לסמים על-ידי הגופים שהוסמכו לכך על-ידי שר התמ"ת.
 • מי שמוגדר על-ידי הלשכה לשירותים חברתיים במשרד העבודה והרווחה כדר רחוב.
 • מי שנקלע למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי.
  • תקופת הזכאות: עד חודשיים.

מקורות


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי