שורה 45: שורה 45:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
+
* קופות החולים גובות תשלום עד לתקרה מסויימת ברבעון קלנדרי. מומלץ לשמור את חשבונית התשלום עבור הטופס, לצורך התחשבנות עתידית. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי המרפאות בהם מבוטחים החולים.
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
 
<!--
 
<!--

גרסה מ־18:59, 1 בספטמבר 2011

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

טופס התחייבות (טופס 17) המונפק למבוטח על ידי קופת החולים הינו התחייבות של הקופה כלפי נותן השירות לממן את השירות הרפואי שינתן על ידו למבוטח, ומהווה תנאי הכרחי למימון השירות על ידי הקופה
עלות הנפקת טופס 17 נעה בין 20-30 ש"ח לכל שירות רפואי ברבעון קלנדרי (העלות שונה בין קופה לקופה)
מבוטח שקופת החולים סירבה להנפיק עבורו טופס התחייבות (טופס 17) ראשי לערער לנציבת קבילות הציבור
 • חבר בקופת חולים זכאי לבחור נותן שירותים מבין נותני השירותים של הקופה או מטעמה, בכפוף להסדרי הבחירה של הקופה.
 • במקרה שבו המבוטח זקוק לשירות רפואי, אשר יינתן לו על ידי נותן שירותים עימו התקשרה קופת החולים בהסכם (בתי חולים, מכונים ונותני שירות אחרים שאינם של הקופה), עליו לפנות לקופה לשם קבלת טופס התחייבות (טופס 17).
 • טופס התחייבות (טופס 17) המונפק למבוטח על ידי קופת החולים הינו התחייבות של הקופה כלפי נותן השירות לממן את השירות הרפואי שיינתן על ידו למבוטח.
 • הנפקת טופס התחייבות (טופס 17) על ידי הקופה מהווה, אם כך, תנאי הכרחי למימון השירות הרפואי על ידי הקופה.
 • מידע על קיומה של חובה להציג טופס התחייבות (טופס 17) טרם קבלת השירות הרפואי ניתן לקבל מאיזה מהגורמים הבאים: הגורם המפנה לקבלת השירות הרפואי; הגורם הנותן את השירות הרפואי; המרפאה בסניף הקופה אליו שייך המבוטח. טרם קבלת שירות רפואי יש לברר עם איזה מגורמים אלה האם יש צורך להצטייד בטופס התחייבות.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

תושב מדינת ישראל (על-פי הגדרת המוסד לביטוח לאומי), הרשום באחת מקופות החולים.

למי ואיך פונים

 • על מבוטח המבקש לקבל טופס התחייבות (טופס 17) לפנות למרפאה בסניף קופת החולים אליו הוא שייך. יש להצטייד בהפניה מהרופא המטפל או בהזמנה לטיפול על ידי נותן השירותים, במסמכים הרפואיים הרלבנטיים ובכרטיס קופת חולים.

שלבי ההליך

 • הנפקת טופס התחייבות אורכת עד 3 ימי עבודה ממועד הפנייה ולעיתים, בהתקיים קריטריונים מסויימים שקבעה הקופה, מצריכה את אישורו המיוחד של רופא מנהלי ו/או גורם אחר. קבלת האישור במקרים מהסוג האחרון עשויה לארוך מספר ימים.
 • כאשר טופס ההתחייבות (טופס 17) אושר, רשאי המבוטח להדפיסו מאתר קופת החולים, וזאת על ידי הזנת סיסמא שהונפקה לו מבעוד מועד.
 • במקרים שבהם זקוק המבוטח לטופס התחייבות (טופס 17) עליו להצטייד בטופס מראש וטרם קבלת השירות הרפואי. עם זאת, במקרה שהתברר למבוטח טרם קבלת השירות הרפואי כי הוא זקוק לטופס מעין זה והוא טרם הצטייד בו כנדרש, פתוחות בפני המבוטח אחת מהאפשרויות הבאות:
 1. לפנות טלפונית למשרדי הקופה בשעות הפעילות ולבקש שיפקססו את טופס ההתחייבות לנותן השירות. פרוצדורה זו עלולה, לעיתים, לארוך זמן בשל הצורך בקבלת אישור והיא כרוכה בהארכת זמן ההמתנה לקבלת השירות הרפואי.
 2. מתן התחייבות אישית לתשלום עלות השירות הרפואי, ופניה לקופה לאחר קבלת השירות בבקשה לקבלת טופס התחייבות (טופס 17) באופן רטרואקטיבי. בחר המבוטח בדרך זו, הרי שאם לא ימציא את טופס ההתחייבות מטעם הקופה תוך פרק הזמן שקבע נותן השירות, יחויב בעלות השירות הרפואי באופן אישי (יש לשים לב כי הקופה אינה מחויבת להסכים להנפיק טופס 17 בדיעבד).
 • עלות הוצאת טופס התחייבות (טופס 17) נעה בין 20-30 ₪ ומשתנה מקופה לקופה. עם זאת, כל מי שמוגדר כבעל קוד סוציאלי בקופה בה הוא מבוטח, פטור מתשלום אגרה עבור הוצאת הטופס.
 • ברגיל, גם אם המבוטח זקוק למספר טיפולים זהים זה לזה יש לפנות לקבלת טופס התחייבות (טופס 17) עבור כל טיפול בנפרד, ולא ניתן לקבל מראש טופס התחייבות לכלל הטיפולים להם הוא זקוק. עם זאת, כאשר מדובר על סדרה של טיפולים זהים וממושכים (למשל- טיפולי כימותרפיה, טיפולי שיקום או טיפולי פיזוטרפיה), ובכפוף לכללים שקבעה הקופה, ניתן לקבל טופס התחייבות תקופתי. לפיכך, אם נזקק המבוטח למספר רב של טיפולים זהים מוצע כי יבדוק בעת הנפקת טופס ההתחייבות את האפשרות לקבל טופס התחייבות תקופתי.
 • עבור הפניה למרפאת חוץ התשלום הוא רבעוני לאותה מרפאה (עבור ביקורים נוספים באותו רבעון באותה מרפאה לא ידרש תשלום נוסף).

ערעור

חשוב לדעת

 • קופות החולים גובות תשלום עד לתקרה מסויימת ברבעון קלנדרי. מומלץ לשמור את חשבונית התשלום עבור הטופס, לצורך התחשבנות עתידית. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי המרפאות בהם מבוטחים החולים.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

המקור בערך זה נכתב ע"י אורטל זהבי במסגרת המרכז הקליני מזו"ר של המכללה למנהל כחלק מקורס של ד"ר נילי קרקו-אייל

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי