(תיקון קישור)
מ (שלבי ההליך)
שורה 65: שורה 65:
 
* '''פנייה על-ידי המטופל עצמו:'''
 
* '''פנייה על-ידי המטופל עצמו:'''
 
** כאשר המטופל מעוניין בהוצאת המידע הרפואי באופן עצמאי, שלא באמצעות הרופא המטפל, עליו לפנות למחלקת הרשומות הרפואיות באופן עצמאי. במקרה זה '''הוצאת המידע כרוכה בתשלום'''.
 
** כאשר המטופל מעוניין בהוצאת המידע הרפואי באופן עצמאי, שלא באמצעות הרופא המטפל, עליו לפנות למחלקת הרשומות הרפואיות באופן עצמאי. במקרה זה '''הוצאת המידע כרוכה בתשלום'''.
** את עלות קבלת המידע ניתן לגלות בכל בית חולים, במחלקת הרשומות הרפואיות.
+
** ניתן לברר מה עלות קבלת המידע בכל בית חולים, במחלקת הרשומות הרפואיות.
 
** גובה התשלום המירבי עבור העתק הרשומה הרפואית הוא בהתאם [http://www.health.gov.il/subjects/finance/taarifon/pages/pricelist.aspx למחירון שירותים רפואיים] באתר משרד הבריאות.
 
** גובה התשלום המירבי עבור העתק הרשומה הרפואית הוא בהתאם [http://www.health.gov.il/subjects/finance/taarifon/pages/pricelist.aspx למחירון שירותים רפואיים] באתר משרד הבריאות.
 
{{דוגמה|עלות איתור והעתקת מסמכים עד 10 עמודים היא 96 ש"ח, על-פי [http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Documents/m020414.xlsx מחירון משרד הבריאות הממויין לפי קוד] מיום 02.04.2014  (קוד השירות - L0268).}}
 
{{דוגמה|עלות איתור והעתקת מסמכים עד 10 עמודים היא 96 ש"ח, על-פי [http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Documents/m020414.xlsx מחירון משרד הבריאות הממויין לפי קוד] מיום 02.04.2014  (קוד השירות - L0268).}}

גרסה מ־17:08, 14 בפברואר 2019

הקדמה:

כל מטופל זכאי לקבל מידע מהרשומה הרפואית
הליך הוצאת המידע הרפואי מהמוסד הרפואי על-ידי המטופל כרוך בתשלום

על-פי סעיף 18 לחוק זכויות החולה, מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית.

 • קבלת העתקים מהרשומה הרפואית כרוכה בתשלום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • פנייה על-ידי הרופא המטפל:
  • אם הפנייה להוצאת המידע היא לצורך המשך טיפול רפואי, כגון סיכום מחלה, בדיקות שנערכו באישפוז וכו', יש לפנות לרופא המטפל בקהילה.
  • קבלת המידע הרפואי שהוזמן על-ידי רופא מטפל אינה כרוכה בתשלום.
 • פנייה על-ידי המטופל עצמו:
  • כאשר המטופל מעוניין בהוצאת המידע הרפואי באופן עצמאי, שלא באמצעות הרופא המטפל, עליו לפנות למחלקת הרשומות הרפואיות באופן עצמאי. במקרה זה הוצאת המידע כרוכה בתשלום.
  • ניתן לברר מה עלות קבלת המידע בכל בית חולים, במחלקת הרשומות הרפואיות.
  • גובה התשלום המירבי עבור העתק הרשומה הרפואית הוא בהתאם למחירון שירותים רפואיים באתר משרד הבריאות.
דוגמה
עלות איתור והעתקת מסמכים עד 10 עמודים היא 96 ש"ח, על-פי מחירון משרד הבריאות הממויין לפי קוד מיום 02.04.2014 (קוד השירות - L0268).

מתי יש לחתום על טופס ויתור על סודיות על-ידי המטופל

 • במקרים הבאים, על המטופל לחתום על כתב ויתור על סודיות:
  • כאשר הפנייה מתבצעת על-ידי גורם שאינו המטופל והמטופל לא מגיע בכוחות עצמו למחלקת הרשומות הרפואיות, על המטופל לחתום על טופס ויתור סודיות.
  • מיופה הכח של המטופל ימסור את הטופס החתום למשרד הרשומות הרפואיות במוסד הרפואי, ראו ויתור על סודיות רפואית.
  • כאשר המטופל מבקש לקבל מידע בדרך שלא ניתן לוודא בה את זהותו פנים אל פנים, כגון בטלפון.
  • כאשר מדובר במטופל שמונה לו אפוטרופוס, יחתום האפוטרופוס.
  • אם המטופל נמצא במוסד רפואי ונמנע ממנו לתת ויתור על סודיות בכתב, יינתן הויתור בעל-פה, בפני 2 עדים, ובלבד שהסכמתו לוותר על סודיות תתועד בכתב ברשומה הרפואית, סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
  • ישנם גורמים וגופים שיש להם סמכות על-פי דין לקבל מידע רפואי לצורך מילוי תפקידם והם רשאים לקבל את המידע ללא כתב ויתור סודיות. לדוגמא: לשכת הגיוס, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, עובד/ת סוציאלי/ת.

קבלת מידע רפואי עבור קטינים

קבלת מידע רפואי עבור מטופל חסר הכרה

 • במקרה של מטופל חסר הכרה שחתם מראש על טופס ויתור על סודיות או שמונה לו אפוטרופוס, אין מניעה לקבל את המידע מהרשומה הרפואית.
 • במקרה של מטופל חסר הכרה המאושפז בבית חולים, שלא ויתר מראש על הסודיות ולא מונה לו אפוטרופוס:
  • יש לפנות ליועץ המשפטי של בית החולים, שיקבע אם ניתן להיענות לבקשה לעיין בתיק הרפואי או למסור מידע מתוכו.
  • במקרה שהיועץ המשפטי של בית החולים מסרב לבקשה, ניתן לעתור לבית המשפט.

קבלת תצלומי רנטגן מרופא השיניים

 • מטופל זכאי לקבל מידע מהרשומה הרפואית הנמצאת אצל רופא השיניים, לרבות העתקה.
 • תצלומי רנטגן -
  • על רופא השיניים להעביר תצלומי מתרפא לרופא אחר שהמטופל עבר אליו וביקש זאת בפנייה מתאימה (דוגמה לנוסח ניתן למצוא בהנחיות משרד הבריאות).
  • יש להעביר את התצלומים (או כל רשומה אחרת) ככל הניתן באופן אישי או לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולשמור את אישור המסירה בתיק הרפואי.
  • מותר לרופא לגבות תשלום עבור שכפול תצלום לשם מסירה למטופל או למי מטעמו. על פי הנחיות משרד הבריאות, גביית תשלום העולה על 50% מעלות השכפול, תיחשב לבלתי סבירה.
  • רופא השיניים מחויב לשמור את תצלומי הרנטגן עד לתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק. תקופת ההתיישנות מתחילה עם גמר הטיפול או עם גילוי מעשה רשלנות, לפי המאוחר מביניהם (אצל מבוגר - 10 שנים לאחר מועד זה, ואצל קטין - עד הגיעו לגיל 25 שנה לפחות).

קבלת מידע רפואי במעבר בין קופות חולים

 • כאשר מבוטח בקופה אחת עובר לקופה אחרת, קופת החולים חייבת למסור מידע מתוך הרשומה הרפואית (העתקים, צילום הרשומה או חלקים ממנה), ובלבד שהמידע שיימסר, יהיה מלא ובהתאם למבוקש.
 • המידע הרפואי יימסר למבוטח לאחר הגשת בקשה בכתב למידע רפואי.
 • העברת המידע הרפואי מקופת חולים אחת לשנייה לצורכי טיפול רפואי, תיעשה ללא תשלום.
 • קופת חולים חייבת למסור את המידע הרפואי המבוקש בתוך 30 יום מיום קבלת הבקשה למידע רפואי.
 • מלבד המבוטח עצמו, מורשים לבקש מידע רפואי לגבי המבוטח גם רופא או גורם מוסמך אחר מטעם הקופה הפונה, באופן ישיר או באמצעות המבוטח.
 • הפנייה תהיה פנייה ישירה (פיסית בליווי טופס בקשה), או פנייה באמצעות מכתב רשום מלווה במסמכים הנדרשים באמצעות דואר או פקס.

חשוב לדעת

 • בכל בית חולים קיימת מחלקת רשומות רפואיות שניתן לפנות אליה, ובה גם מפורטת עלות קבלת המידע הרפואי.
 • אם המטופל פונה בעצמו ומבקש מידע רפואי על עצמו, הוא אינו צריך לחתום על כתב ויתור סודיות.

חקיקה ונהלים

תודות