(37 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = [[משרד הבינוי והשיכון]] מעניק לזכאים משכנתאות לרכישת דירה, בניית דירה או הרחבת דירה
+
| מידע = [[משרד הבינוי והשיכון]] מעניק לזכאים (ש[[הוצאת תעודת זכאות למשכנתא|הוציאו תעודת זכאות]]) משכנתאות לרכישת דירה, בניית דירה או הרחבת דירה
 
| חשוב = הסיוע ניתן תוך כדי עידוד ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית  
 
| חשוב = הסיוע ניתן תוך כדי עידוד ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית  
| ממשל = למידע נוסף ראו באתר [http://moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/maskanta.aspx משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל = למידע נוסף, ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Topics/mortgage_subject סיוע במשכנתא] באתר השירותים והמידע הממשלתי
 
}}
 
}}
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
}}
* משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים משכנתאות לרכישת דירה, לבנייתה או להרחבתה, אגב עידוד ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית ולקליטת עלייה.
+
{{ראו גם
 +
| [[משכנתא]]
 +
| [[דיור ושיכון]]
 +
| [[הוצאת תעודת זכאות למשכנתא]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים (ש[[הוצאת תעודת זכאות למשכנתא|הוציאו תעודת זכאות]]) משכנתאות לרכישת דירה, לבנייתה או להרחבתה.
 +
* גובה הסיוע נקבע בהתאם לשיטת ניקוד. ככל שהניקוד המצטבר גבוה יותר, כך סכום המשכנתא גבוה יותר.
 +
* '''<big> [https://www.gov.il/he/Departments/General/old_and_new_family_mortgage לטבלה המציגה את גובה המשכנתא הבסיסית בהתאם לניקוד]</big>''' באתר השירותים והמידע הממשלתי (ראו "הניקוד הקובע את סכום המשכנתא הבסיסי" בהמשך הדף, לאחר טבלאות הניקוד המתייחסות למשפחות ותיקות).
  
 
== תנאי הסיוע ==
 
== תנאי הסיוע ==
* הסיוע לרוכשי דירות ניתן רק '''אם לא חלפה שנה''' ממועד החתימה על חוזה הרכישה.  
+
* הסיוע יינתן אם טרם שולם למוכר הדירה כל הסכום תמורתה, וממועד החתימה על חוזה הרכישה עדיין לא חלף פרק הזמן הבא:
 +
** לרוכשי דירה יד שנייה טרם חלפה שנה ממועד החתימה על חוזה הרכישה.
 +
** לרוכשי דירה חדשה מקבלן טרם חלפו 36 חודשים ממועד החתימה על חוזה הרכישה.
 +
* סכום הסיוע לא יעלה על יתרת החוב למוכר הדירה.
 
* הסיוע ניתן בכפוף לבדיקת בטוחות על ידי הבנק, כולל בדיקת יכולת החזר המשכנתא.  
 
* הסיוע ניתן בכפוף לבדיקת בטוחות על ידי הבנק, כולל בדיקת יכולת החזר המשכנתא.  
*הסכום הכולל של המשכנתא (כולל משכנתא בנקאית משלימה) הנו '''עד 95%''' ממחיר הדירה הנרכשת.
+
* הסכום הכולל של המשכנתא (כולל משכנתא בנקאית משלימה) הוא '''עד 95%''' ממחיר הדירה הנרכשת.
** באזור עדיפות לאומית א', הסכום הנו '''עד 98%''' ממחיר הדירה הנרכשת.
+
* אם הדירה הנרכשת נמצאת באזור עדיפות לאומית א', הסכום הכולל של המשכנתא הוא '''עד 98%''' ממחיר הדירה.
 
* קבלת המשכנתא מותנית בהעברת הזכויות בדירה הנרכשת או הנבנית על שם הזכאים, ורישום המשכנתא עליה.  
 
* קבלת המשכנתא מותנית בהעברת הזכויות בדירה הנרכשת או הנבנית על שם הזכאים, ורישום המשכנתא עליה.  
 
* כספי המשכנתא יועברו ישירות ל'''חשבון הבנק של המוכר''' ולשם יופקד בבנק למשכנתאות אישור בכתב, שיכלול את פרטי חשבון הבנק של המוכר.  
 
* כספי המשכנתא יועברו ישירות ל'''חשבון הבנק של המוכר''' ולשם יופקד בבנק למשכנתאות אישור בכתב, שיכלול את פרטי חשבון הבנק של המוכר.  
 
* משכנתא לבנייה עצמית ניתנת בשלבים לפי התקדמות הבנייה.
 
* משכנתא לבנייה עצמית ניתנת בשלבים לפי התקדמות הבנייה.
* לזכאים [[זכאות לסיוע בשכר דירה#מיהו חסר דירה?|חסרי דירה]], ניתנת המשכנתא בריבית של 3% ל-25 שנה וחלקה ל-28 שנה.  
+
* לזכאים [[חסר דירה|חסרי דירה]], תעמוד הריבית על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות מדד של הבנקים למשכנתאות שאותה [http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Data/Pages/mortgagee.aspx מפרסם בנק ישראל], אך לא תעלה על 3%.
* לזכאים הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית ניתן סיוע נוסף: משכנתא בריבית של 4.5% ל-20 שנה.
+
* הזכאים יוכלו לבחור את תקופת החזר המשכנתא עד ל-30 שנה, עם אפשרות קיצור לתקופות של 10, 15, 20 או 25 שנה.
 +
* מי שרוכשים דירה ביישובים בנגב ובקו העימות זכאים לתוספת הלוואה, בנוסף לסכום ההלוואה שנקבע על פי זכאותם האישית ובתנאי ריבית זהים - [https://www.gov.il/he/Departments/general/extra_mortgage למידע נוסף ורשימת היישובים] באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 +
* זכאים חסרי דירה הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב' (בהתאם למפורט ב[https://www.gov.il/he/Departments/General/national_priority_areas_mortgage אתר השירותים והמידע הממשלתי]), זכאים לתוספת משכנתא של 4.5% ל-20 שנה.
 
* למתקשים בהחזרי המשכנתא - ניתן לפנות לבנק למשכנתאות המנהל את המשכנתא כדי להגיש באמצעותו [[פניה לועדה הבין משרדית לחריגים|בקשה להקלה בהחזרים בוועדה הבין-משרדית]].  
 
* למתקשים בהחזרי המשכנתא - ניתן לפנות לבנק למשכנתאות המנהל את המשכנתא כדי להגיש באמצעותו [[פניה לועדה הבין משרדית לחריגים|בקשה להקלה בהחזרים בוועדה הבין-משרדית]].  
*ניתן לערער על החלטת ועדה זו [[ועדת הערר לחריגים| לוועדת הערר לחריגים]].  
+
*ניתן לערער על החלטת ועדה זו [[ועדת הערר לחריגים| לוועדת הערר לחריגים]].
  
== אוכלוסיות זכאים ==
+
== מי זכאי? ==
* להרחבות על פי אוכלוסיות זכאים, ראו בפורטל [[משכנתא]].
+
* מי שצבר 599 נקודות ומעלה. להרחבות על-פי אוכלוסיות זכאים, ראו בפורטל [[משכנתא]].
  
<!--== תקדימים משפטיים == == חוקים ותקנות == -->
+
==תהליך מימוש הזכות==
 +
* יש לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות ולהוציא תעודת זכאות למשכנתא. למידע על הליך הוצאת התעודה ראו '''[[הוצאת תעודת זכאות למשכנתא]]'''.
 +
* לאחר אישור המשכנתא, יש לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות על מנת לקבל את ההלוואה. ניתן לקבל את המשכנתא בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, לאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* משרד הבינוי והשיכון:
 
** [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע של חסרי דירה]
 
** [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf נוהל טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא]
 
** [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_grirat_mashkanta.pdf נוהל גרירת משכנתא]
 
**  עצות למתקשים בהחזרי משכנתא - [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/mashkanta_yedid.pdf בעברית (בשיתוף עם עמותת ידיד)], [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_AR.pdf ערבית] [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_RU.pdf ורוסית]
 
** [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע לחסרי דירה ברכישת דירה]
 
** [http://moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/machshevon_mashkanta.aspx מחשבון המשכנתא] לבדיקת הזכאות לסיוע וגובה הסיוע
 
  
== מקורות ==
+
==ארגוני סיוע==
* [http://moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/siyua_lemishpachot_olim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים בתחום הדיור]]
  
 +
<!--== פסקי דין == -->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
== חקיקה ונהלים ==  
==endarticle==
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/104_003.htm חוק הלוואות לדיור, תשנ"ב-1992]
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע של חסרי דירה] - באתר משרד השיכון והבינוי.
{{מושג/סיום טור ימני}}
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf נוהל טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא] - באתר משרד השיכון והבינוי.
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_grirat_mashkanta.pdf נוהל גרירת משכנתא] - באתר משרד השיכון והבינוי.
{{מושג/ראו גם
 
| [[משכנתא]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[הוצאת תעודת זכאות למשכנתא]]
 
}}
 
 
 
{{מושג/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
== הרחבות ופרסומים ==
 +
*  עצות למתקשים בהחזרי משכנתא - [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/mashkanta_yedid.pdf בעברית (בשיתוף עם עמותת ידיד)], [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_AR.pdf ערבית] [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_RU.pdf ורוסית]
 +
* [http://www.moch.gov.il/Spokesman/Pages/DoverListItem.aspx?ListID=5b390c93-15b2-4841-87e3-abf31c1af63d&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=21 הודעת דובר דובר משרד הבינוי והשיכון מיום 04.02.2009] -  משכנתא לחברי קיבוץ
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
[[קטגוריה:אנשים החיים בעוני (עניים)]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 
[[קטגוריה:עולים]]
 
[[קטגוריה:עולים]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
[[קטגוריה:משפחות חד הוריות]]
+
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 +
 +
[[ar:الحصول على قرض إسكاني للمستحقين]]

גרסה מ־12:02, 2 ביולי 2019

הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים (שהוציאו תעודת זכאות) משכנתאות לרכישת דירה, בניית דירה או הרחבת דירה
הסיוע ניתן תוך כדי עידוד ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית
למידע נוסף, ראו סיוע במשכנתא באתר השירותים והמידע הממשלתי

משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים (שהוציאו תעודת זכאות) משכנתאות לרכישת דירה, לבנייתה או להרחבתה.

 • גובה הסיוע נקבע בהתאם לשיטת ניקוד. ככל שהניקוד המצטבר גבוה יותר, כך סכום המשכנתא גבוה יותר.
 • לטבלה המציגה את גובה המשכנתא הבסיסית בהתאם לניקוד באתר השירותים והמידע הממשלתי (ראו "הניקוד הקובע את סכום המשכנתא הבסיסי" בהמשך הדף, לאחר טבלאות הניקוד המתייחסות למשפחות ותיקות).

תנאי הסיוע

 • הסיוע יינתן אם טרם שולם למוכר הדירה כל הסכום תמורתה, וממועד החתימה על חוזה הרכישה עדיין לא חלף פרק הזמן הבא:
  • לרוכשי דירה יד שנייה טרם חלפה שנה ממועד החתימה על חוזה הרכישה.
  • לרוכשי דירה חדשה מקבלן טרם חלפו 36 חודשים ממועד החתימה על חוזה הרכישה.
 • סכום הסיוע לא יעלה על יתרת החוב למוכר הדירה.
 • הסיוע ניתן בכפוף לבדיקת בטוחות על ידי הבנק, כולל בדיקת יכולת החזר המשכנתא.
 • הסכום הכולל של המשכנתא (כולל משכנתא בנקאית משלימה) הוא עד 95% ממחיר הדירה הנרכשת.
 • אם הדירה הנרכשת נמצאת באזור עדיפות לאומית א', הסכום הכולל של המשכנתא הוא עד 98% ממחיר הדירה.
 • קבלת המשכנתא מותנית בהעברת הזכויות בדירה הנרכשת או הנבנית על שם הזכאים, ורישום המשכנתא עליה.
 • כספי המשכנתא יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר ולשם יופקד בבנק למשכנתאות אישור בכתב, שיכלול את פרטי חשבון הבנק של המוכר.
 • משכנתא לבנייה עצמית ניתנת בשלבים לפי התקדמות הבנייה.
 • לזכאים חסרי דירה, תעמוד הריבית על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות מדד של הבנקים למשכנתאות שאותה מפרסם בנק ישראל, אך לא תעלה על 3%.
 • הזכאים יוכלו לבחור את תקופת החזר המשכנתא עד ל-30 שנה, עם אפשרות קיצור לתקופות של 10, 15, 20 או 25 שנה.
 • מי שרוכשים דירה ביישובים בנגב ובקו העימות זכאים לתוספת הלוואה, בנוסף לסכום ההלוואה שנקבע על פי זכאותם האישית ובתנאי ריבית זהים - למידע נוסף ורשימת היישובים באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • זכאים חסרי דירה הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב' (בהתאם למפורט באתר השירותים והמידע הממשלתי), זכאים לתוספת משכנתא של 4.5% ל-20 שנה.
 • למתקשים בהחזרי המשכנתא - ניתן לפנות לבנק למשכנתאות המנהל את המשכנתא כדי להגיש באמצעותו בקשה להקלה בהחזרים בוועדה הבין-משרדית.
 • ניתן לערער על החלטת ועדה זו לוועדת הערר לחריגים.

מי זכאי?

 • מי שצבר 599 נקודות ומעלה. להרחבות על-פי אוכלוסיות זכאים, ראו בפורטל משכנתא.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות ולהוציא תעודת זכאות למשכנתא. למידע על הליך הוצאת התעודה ראו הוצאת תעודת זכאות למשכנתא.
 • לאחר אישור המשכנתא, יש לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות על מנת לקבל את ההלוואה. ניתן לקבל את המשכנתא בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, לאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים