(תנאי הסיוע)
שורה 34: שורה 34:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf נוהל טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא]
+
* משרד הבינוי והשיכון:
* [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_grirat_mashkanta.pdf נוהל גרירת משכנתא]
+
** [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע של חסרי דירה]
* משרד הבינוי והשיכון: עצות למתקשים בהחזרי משכנתא - [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/mashkanta_yedid.pdf בעברית (בשיתוף עם עמותת ידיד)], [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_AR.pdf ערבית] [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_RU.pdf ורוסית]
+
** [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf נוהל טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא]
* משרד הבינוי והשיכון: [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע לחסרי דירה ברכישת דירה]
+
** [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_grirat_mashkanta.pdf נוהל גרירת משכנתא]
* [http://moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/machshevon_mashkanta.aspx מחשבון המשכנתא] של משרד הבינוי והשיכון - באמצעותו ניתן לחשב את הזכאות לסיוע ואת גובה הסיוע
+
*עצות למתקשים בהחזרי משכנתא - [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/mashkanta_yedid.pdf בעברית (בשיתוף עם עמותת ידיד)], [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_AR.pdf ערבית] [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_RU.pdf ורוסית]
 +
** [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל זכאות לסיוע לחסרי דירה ברכישת דירה]
 +
** [http://moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/machshevon_mashkanta.aspx מחשבון המשכנתא] לבדיקת הזכאות לסיוע וגובה הסיוע
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==

גרסה מ־12:11, 1 באוגוסט 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים משכנתאות לרכישת דירה, בניית דירה או הרחבת דירה
ניתן סיוע לעידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית ולקליטת עלייה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים משכנתאות לרכישת דירה, לבנייתה או להרחבתה, אגב עידוד ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית ולקליטת עלייה.

תנאי הסיוע

 • הסיוע לרוכשי דירות ניתן רק אם לא חלפה שנה ממועד החתימה על חוזה הרכישה.
 • הסיוע ניתן בכפוף לבדיקת בטוחות על ידי הבנק, כולל בדיקת יכולת החזר המשכנתא.
 • הסכום הכולל של המשכנתא (כולל משכנתא בנקאית משלימה) הנו עד 95% ממחיר הדירה הנרכשת.
  • באזור עדיפות לאומית א', הסכום הנו עד 98% ממחיר הדירה הנרכשת.
 • קבלת המשכנתא מותנית בהעברת הזכויות בדירה הנרכשת או הנבנית על שם הזכאים, ורישום המשכנתא עליה.
 • כספי המשכנתא יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר ולשם יופקד בבנק למשכנתאות אישור בכתב, שיכלול את פרטי חשבון הבנק של המוכר.
 • משכנתא לבנייה עצמית ניתנת בשלבים לפי התקדמות הבנייה.
 • לזכאים חסרי דירה, ניתנת המשכנתא בריבית של 3% ל-25 שנה וחלקה ל-28 שנה.
 • לזכאים הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית ניתן סיוע נוסף: משכנתא בריבית של 4.5% ל-20 שנה.
 • למתקשים בהחזרי המשכנתא - ניתן לפנות לבנק למשכנתאות המנהל את המשכנתא שכדי להגיש באמצעותו בקשה להקלה בהחזרים בועדה הבין-משרדית.
  • על החלטת ועדה זו ניתן לערער.

הרחבות על פי אוכלוסיות הזכאים

הרחבות ופרסומים

מקורות


endarticle

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי