(סכום הסיוע)
(סכום הסיוע)
שורה 43: שורה 43:
 
* לזכאי העונה על שני [[זכאות לסיוע בשכר דירה|קריטריונים שונים לקבלת סיוע]] ינתן סיוע בסכום הגבוה יותר.
 
* לזכאי העונה על שני [[זכאות לסיוע בשכר דירה|קריטריונים שונים לקבלת סיוע]] ינתן סיוע בסכום הגבוה יותר.
 
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx סכומי הסיוע בשכר דירה באזורי עדיפות לאומית]
 
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx סכומי הסיוע בשכר דירה באזורי עדיפות לאומית]
*סכומי הסיוע החודשי בשכר דירה מתעדכנים מפעם לפעם וניתן לראותם באתר משרד השיכון והבינוי
+
*את סכומי הסיוע החודשי בשכר דירה המעודכנים ניתן לראות באתר משרד הבינוי והשיכון[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx#blank]
*[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx#blank]
 
  
 
==== מעבר מסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי לשכירות בשיכון הציבורי ====
 
==== מעבר מסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי לשכירות בשיכון הציבורי ====

גרסה מ־11:59, 6 בספטמבר 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

ערך זה מפרט את תנאי הסיוע הכלליים לאחר קבלת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה
מומלץ לחתום על חוזה שמתחיל לפני ה-15 לחודש, משום שבחוזה שתחילתו אחרי תאריך זה לא ינתן סיוע עבור אותו חודש
ניתן לקבל את הסיוע באופן רטרואקטיבי עד שלושה חודשים אחורה
סכומי הסיוע הינם עד 95% מגובה שכר הדירה

לאחר הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה, ניתן להתחיל לקבל סיוע בדיור למשך התקופה הנקובה בתעודת הזכאות.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • עם הצגת חוזה שכירות בפני החברה המסייעת, יחתום הזכאי על כתב התחייבות שלפיו יעמוד בתנאי התוכנית.
 • הסיוע יינתן אך ורק בעבור החודשים המצוינים בחוזה.
 • הסיוע מותנה במגורי הזכאי דרך קבע (רוב ימות השבוע והשנה) בדירה המושכרת.
 • יש לדווח למשרד הבינוי והשיכון על כל שינוי במצב האישי (במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, יבוצע השינוי ברמת הסיוע גם ללא דיווח).
 • זכאים שקיבלו סיוע בשכר דירה רשאים להחליף דירה בתנאי שיציגו חוזה שכירות חדש לדירת מגורים.
  • במקרה שאין רצף שכירות והזכאים קיבלו סיוע בשכר דירה בגין השכירות הקודמת, יהא עליהם להחזיר את כספי הסיוע שניתנו בעבור התקופה שלא שכרו דירה.

אופן קבלת הסיוע

 • הסיוע יועבר מדי חודש, בסמוך ל-5 בחודש, לחשבון הבנק שימסור הזכאי.
  • חשבון זה יכול להיות חשבון הבנק של המשכיר או חשבון הבנק של הזכאי עצמו, על פי בקשה של הזכאי.
 • בפעם הראשונה ייעשה מאמץ להעביר את הסיוע בתוך שבועיים מהשלמת ההליכים הנדרשים.
  • לחוזה שתחילתו ב-15 לחודש או קודם לכן - ינתן סיוע עבור אותו חודש. לחוזה שתחילתו אחרי ה-15 בחודש - לא ינתן סיוע עבור אותו חודש.
 • זכאי המקבל סיוע בשכר דירה בפעם הראשונה יוכל לקבל סיוע באופן רטרואקטיבי - עד שלושה חודשים אחורה, בכפוף לתנאים הבאים:
  • חוזה השכירות היה בתוקף באותם חודשים.
  • במקרה של זכאים בגין קבלת קצבאות קיום – ינתן הסיוע החל מהחודש שבו התקבלה קצבה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • במקרה של זכאים בגין מבחן הכנסות - ינתן הסיוע ממועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • זכאי המקבל סיוע בשכר דירה, ובמהלך תקופת הזכאות משתנה לטובתו רמת הסיוע שלו בהסתמך על אישור ביטוח לאומי או על מבחן הכנסות, יקבל את ההפרש בין רמת הסיוע החדשה לבין הרמה שלפיה קיבל סיוע בפועל, אך לא יותר משלושה חודשים אחורה.
  • ההשוואה תיעשה לפי הסכומים הנהוגים ביום חישוב ההפרשים.
  • ההפרשים ינתנו לאחר הצגת אישור מהמוסד לביטוח לאומי (זכאים מקבלי קצבאות) או אישור הכנסה עדכני (זכאים לפי מבחן הכנסות).

סכום הסיוע

מעבר מסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי לשכירות בשיכון הציבורי

 • זכאים המקבלים סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי והוקצתה להם דירה בשיכון הציבורי יפנו לחברה המאכלסת ויחתמו על הסכמה לקבלת הדירה.
 • לאחר מכן יפנו לחברה המספקת שירותי סיוע בשכר דירה לקבלת תעודת הזכאות.
 • החברה המסייעת תחתים את תעודת הזכאות בחותמת המגדירה את התאריכים שבמהלכם קיבל הזכאי סיוע בשכר דירה ותמסור את התעודה לזכאי.
 • אם המעבר לדירת שיכון ציבורי איננו בתחילת החודש, ימשיך הזכאי לקבל סיוע בשכר דירה עד המעבר בפועל לדירת השיכון הציבורי.
 • דרגת הסיוע תיקבע על פי הסך הכולל של הכנסות המשפחה ומספר הנפשות בה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע [tel:*5442 *5442 ]

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע [tel:*2994 *2994 ]

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי