מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי" ב־"משרד הבינוי והשיכון")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 6: שורה 6:
 
| חשוב  = מומלץ לחתום על חוזה שמתחיל לפני ה-15 לחודש, משום שבחוזה שתחילתו אחרי תאריך זה לא ינתן סיוע עבור אותו חודש
 
| חשוב  = מומלץ לחתום על חוזה שמתחיל לפני ה-15 לחודש, משום שבחוזה שתחילתו אחרי תאריך זה לא ינתן סיוע עבור אותו חודש
 
| חשוב2 = במקרים מסויימים ניתן לקבל את הסיוע עד לשלושה חודשים רטרואקטיבית
 
| חשוב2 = במקרים מסויימים ניתן לקבל את הסיוע עד לשלושה חודשים רטרואקטיבית
| פיצוי = סכומי הסיוע החודשי ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx#blank אתר משרד הבינוי]
+
| פיצוי = סכומי הסיוע החודשי ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx#blank אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל = לפרטים נוספים ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx אתר משרד הבינוי]
+
| ממשל = לפרטים נוספים ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 34: שורה 34:
 
* הסיוע יינתן אך ורק בעבור החודשים המצוינים בחוזה.
 
* הסיוע יינתן אך ורק בעבור החודשים המצוינים בחוזה.
 
* הסיוע מותנה במגורי הזכאי דרך קבע (רוב ימות השבוע והשנה) בדירה המושכרת.
 
* הסיוע מותנה במגורי הזכאי דרך קבע (רוב ימות השבוע והשנה) בדירה המושכרת.
* יש לדווח למשרד הבינוי על כל שינוי במצב האישי (במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, יבוצע השינוי ברמת הסיוע גם ללא דיווח).
+
* יש לדווח למשרד הבינוי והשיכון על כל שינוי במצב האישי (במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, יבוצע השינוי ברמת הסיוע גם ללא דיווח).
 
* זכאים שקיבלו סיוע בשכר דירה רשאים להחליף דירה בתנאי שיציגו חוזה שכירות חדש לדירת מגורים.  
 
* זכאים שקיבלו סיוע בשכר דירה רשאים להחליף דירה בתנאי שיציגו חוזה שכירות חדש לדירת מגורים.  
 
** במקרה שאין רצף שכירות והזכאים קיבלו סיוע בשכר דירה בגין השכירות הקודמת, יהא עליהם להחזיר את כספי הסיוע שניתנו בעבור התקופה שלא שכרו דירה.
 
** במקרה שאין רצף שכירות והזכאים קיבלו סיוע בשכר דירה בגין השכירות הקודמת, יהא עליהם להחזיר את כספי הסיוע שניתנו בעבור התקופה שלא שכרו דירה.
שורה 119: שורה 119:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/17 מיום 18.06.2009] - הוועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/17 מיום 18.06.2009] - הוועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה.
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yetsirat_kesher.aspx רשימת הכתובות ומספרי הטלפון של החברות המאכלסות] באתר משרד הבינוי.
+
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yetsirat_kesher.aspx רשימת הכתובות ומספרי הטלפון של החברות המאכלסות] באתר משרד הבינוי והשיכון.
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx שכר דירה] באתר משרד הבינוי.
+
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schar_dira.aspx שכר דירה] באתר משרד הבינוי והשיכון.
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==

גרסה מ־16:32, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

סיוע בשכר דירה ניתן לזכאים בשיעור של עד 95% מגובה שכר הדירה
מומלץ לחתום על חוזה שמתחיל לפני ה-15 לחודש, משום שבחוזה שתחילתו אחרי תאריך זה לא ינתן סיוע עבור אותו חודש
במקרים מסויימים ניתן לקבל את הסיוע עד לשלושה חודשים רטרואקטיבית
סכומי הסיוע החודשי באתר משרד הבינוי והשיכון
לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לאחר הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה, ניתן להתחיל לקבל סיוע בדיור למשך התקופה הנקובה בתעודת הזכאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • עם הצגת חוזה שכירות בפני החברה המסייעת, יחתום הזכאי על כתב התחייבות שלפיו יעמוד בתנאי התכנית או שיציג תעודת זכאות תקפה לחסרי בית.
 • הסיוע יינתן אך ורק בעבור החודשים המצוינים בחוזה.
 • הסיוע מותנה במגורי הזכאי דרך קבע (רוב ימות השבוע והשנה) בדירה המושכרת.
 • יש לדווח למשרד הבינוי והשיכון על כל שינוי במצב האישי (במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, יבוצע השינוי ברמת הסיוע גם ללא דיווח).
 • זכאים שקיבלו סיוע בשכר דירה רשאים להחליף דירה בתנאי שיציגו חוזה שכירות חדש לדירת מגורים.
  • במקרה שאין רצף שכירות והזכאים קיבלו סיוע בשכר דירה בגין השכירות הקודמת, יהא עליהם להחזיר את כספי הסיוע שניתנו בעבור התקופה שלא שכרו דירה.

מסמכים שצריך להביא

 • הרישום ייעשה רק על פי מסמכי מקור.
 • תעודת זהות + ספח.
 • חוזה שכירות.
 • אסמכתא מבנק בה רשום מספר חשבון להעברת תשלום, מספר הסניף ומספר הבנק (צילום של שיק או דף חשבון בנק).
 • תעודת זכאות לסיוע בדיור תקפה לחסרי דירה. למי שאין בידו תעודה זו, המסמכים הנדרשים להרשמה כחסרי דירה הם:
  • זוגות נשואים - יצרפו תעודת נישואין או אישור נישואין זמני (מטעם משרד הדתות).
  • זוג שעלה לארץ כנשוי - יביא תעודת עולה. בטופס הבקשה לסיוע בדיור ימולא תאריך קבלת מעמד עולה.
  • זוג שאינו נשוי בנישואין דתיים - יצרף אישור ממשרד הפנים על הכרה בנישואין ותאריך הנישואין.
  • גרוש/ה - יש לצרף תעודת גירושין, צילום הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין.
   • מסמכים אלו ידרשו גם מזוג שאחד או שני בני הזוג הינם גרושים לשעבר.
   • כאשר מבקש הזכאות עלה לארץ כגרוש/ה תהווה תעודת העולה בה רשום המעמד האישי ופרטי הילדים, אם ישנם, תחליף להסכם גירושין ותעודת גירושין.
  • אם במנין הילדים ילד/ה מעל גיל 18, יצרפו ההורים צילום תעודת הזהות של הילד.
  • אישור על שירות בצה"ל - אישור זה יעשה על ידי קצין העיר, באישור זה יפורט:
   • שם, מספר זהות, מספר אישי, תקופת השירות מתאריך עד תאריך וכן פירוט תקופת השירות בשנים, חודשים וימים.
  • אישור על שירות לאומי - של אחד מהגופים הבאים:
   • האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל, עמינדב- אגודה תורנית להתנדבות, המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, עירית ירושלים, שלומית - בדרך, שלהבת, בת עמי, משרד הבטחון, משרד החינוך.
  • אישורי נכות:
   • עיוור/ת - תעודת עיוור לצמיתות ממשרד העבודה והרווחה.
   • נכה 75% ומעלה, או מוגבל בניידות 75% ומעלה, או בעל אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה- אישור מביטוח לאומי, או ממשרד הבריאות או ממשרד הבטחון, המעיד על שיעור הנכות ועל היות הנכות צמיתה/יציבה, או דרגת אי כושר יציבה של 75%.
   • נכה על כסא גלגלים - אישור משרד הבריאות או משרד הבטחון.
  • אחים ואחיות - נרשם המצהיר כי לו אחים ואחיות שכתובת מגוריהם הקבועה היא בארץ, יידרש להמציא צילום תעודת הזהות של האב או האם בו רשומים כל אחיו ואחיותיו כולל הוא עצמו, או צילום דף מתעודת הזהות האישית של כל אח/אחות בו מצויינים שם, מספר זהות, שם האב והאם.
   • אישור אודות אח שנפטר - יש להמציא את פרטי הנפטר בתעודת פטירה או בתמצית מרשם אוכלוסין, אם אין הנרשם יכול להמציא משמכים אלו, עליו למלא את כל הפרטים בתצהיר על פרטי אחים ואחיות.
   • יש להבהיר לנרשם כי ניתן לכלול אחים/אחיות חורגים מאב/אם משותפים.
  • משפחות -
   • תדפיסי "עובר ושב" מהבנק שבו מתנהל חשבון הבנק עבור 4 חודשים הסמוכים למועד הגשת הבקשה (ניתן לקבל תדפיסי עו"ש שהונפקו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק בו מתנהל חשבון הבנק). במידה וקיימים מספר חשבונות בנק, יש לצרף תדפיסים של כל אחד מהם.
   • 6 תלושי שכר מודפסים על-ידי מחשב הכוללים את כל רכיבי השכר והניכויים, הסמוכים למועד הגשת הבקשה:
    • במקרים של אישורי הכנסה ידניים – על מבקש להמציא אישור רשמי עם לוגו, חתימה וחותמת של המעסיק על שכר הברוטו ב-6 החודשים הסמוכים למועד הגשת הבקשה.
    • במקרים של עצמאיים – על המבקש להמציא אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 6 החודשים הסמוכים למועד הבקשה.
    • במקרים של בעלי עסק זעיר – על המבקש להמציא אישור על מקדמה למס הכנסה של השנה השוטפת.
    • מובטלים -
     • תקופת אבטלה של 6 חודשים ויותר: יש להמציא אישור מעודכן מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על גובה קצבת האבטלה, מתחילת מועד הזכאות עד למועד הגשת הבקשה, ואישור הכנסה אחרון המעיד על היקף המשרה.
     • תקופת אבטלה של פחות מ-6 חודשים: יש להמציא אישור מעודכן מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על גובה קצבת האבטלה, מתחילת מועד הזכאות עד למועד הגשת הבקשה, ואישורי הכנסה עבור יתרת התקופה, כך שבסה"כ יהיו 6 תלושי שכר/חודשי אבטלה, הסמוכים להגשת הבקשה.

אופן קבלת הסיוע

 • הסיוע יועבר מדי חודש, בסמוך ל-5 בחודש, לחשבון הבנק שימסור הזכאי.
  • חשבון זה יכול להיות חשבון הבנק של משכיר הדירה או חשבון הבנק של הזכאי עצמו, על פי בקשה של הזכאי.
 • בפעם הראשונה ייעשה מאמץ להעביר את הסיוע בתוך שבועיים מהשלמת ההליכים הנדרשים.
  • חוזה שמתחיל ב-15 לחודש או קודם לכן - יינתן סיוע עבור אותו חודש.
  • חוזה שמתחיל אחרי ה-15 לחודש - לא יינתן סיוע עבור אותו חודש.
 • זכאי המקבל סיוע בשכר דירה בפעם הראשונה יוכל לקבל סיוע באופן רטרואקטיבי עד שלושה חודשים אחורה, בכפוף לתנאים הבאים:
  • חוזה השכירות היה בתוקף באותם חודשים.
  • זכאים לסיוע בגין קבלת קצבאות קיום – יינתן הסיוע החל מהחודש שבו התקבלה הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • זכאים לסיוע בגין מבחן הכנסות - יינתן הסיוע ממועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • זכאי המקבל סיוע בשכר דירה, ובמהלך תקופת הזכאות משתנה לטובתו רמת הסיוע שלו בהסתמך על אישור ביטוח לאומי או על מבחן הכנסות, יקבל את ההפרש בין רמת הסיוע החדשה לבין הרמה שלפיה קיבל סיוע בפועל, אך לא יותר משלושה חודשים אחורה.
  • ההשוואה תיעשה לפי הסכומים הנהוגים ביום חישוב ההפרשים.
  • ההפרשים יינתנו לאחר הצגת אישור מהמוסד לביטוח לאומי (לגבי זכאים מקבלי קצבאות) או אישור הכנסה עדכני (לגבי זכאים לפי מבחן הכנסות).

סכום הסיוע

 • סכום הסיוע משתנה מזכאי לזכאי בהתאם לתנאי הזכאות שעליהם הוא עונה.
 • לזכאי העונה על שני קריטריונים שונים לקבלת סיוע ינתן סיוע בסכום הגבוה יותר.
 • כמו כן סכום הסיוע נקבע על פי סוג היישוב (יישוב גדול או יישוב קטן - ראו ישוב שכר דירה) וכן על פי אזור עדיפות לאומית, שבו נמצא היישוב. (מלבד נשים מוכות ודרי רחוב, הזכאים למלוא הסיוע בלי קשר לסוג היישוב ולמיקומו).
 • סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה.
 • לסכומי הסיוע בשכר דירה לפי סוגי יישובים ואזורי עדיפות לאומית לחצו כאן.
 • לסכומי הסיוע בשכר דירה לאוכלוסיות מיוחדות (אסירים, נשים מוכות, דרי רחוב וכו') לצו כאן.

מעבר מסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי לשכירות בשיכון הציבורי

 • זכאים המקבלים סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי והוקצתה להם דירה בשיכון הציבורי יפנו לחברה המאכלסת ויחתמו על הסכמה לקבלת הדירה.
 • לאחר מכן יפנו לחברה המספקת שירותי סיוע בשכר דירה לקבלת תעודת הזכאות.
 • החברה המסייעת תחתים את תעודת הזכאות בחותמת המגדירה את התאריכים שבמהלכם קיבל הזכאי סיוע בשכר דירה ותמסור את התעודה לזכאי.
 • אם המעבר לדירת שיכון ציבורי איננו בתחילת החודש, ימשיך הזכאי לקבל סיוע בשכר דירה עד המעבר בפועל לדירת השיכון הציבורי.
 • דרגת הסיוע תיקבע על פי הסך הכולל של הכנסות המשפחה ומספר הנפשות בה.

קבלת סיוע באופן רטרואקטיבי

 • במימוש הזכאות להשתתפות בשכר דירה בפעם הראשונה, ניתן לקבל סיוע עד 3 חודשים רטרואקטיבית, בכפוף לחוזה השכירות ובהתאם לכללים הבאים:
  • ליחיד או למשפחה שזכאותם היא בגין קצבאות קיום, הסיוע יינתן מהחודש שבו קיבלו קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, ועד ל- 3 חודשים רטרואקטיבית.
  • למשפחה שנקבעה לה זכאות בשל מבחן הכנסות יינתן סיוע מחודש הגשת הבקשה לקבלת סיוע לפי מבחן ההכנסה, ועד ל- 3 חודשים רטרואקטיבית.
 • במקרים שבהם מומש סיוע בעבר, והזכאי מחדש את בקשתו להמשך סיוע, ניתן לקבל השתתפות נוספת מתום הסיוע הקודם עד ל- 3 חודשים רטרואקטיבית, בתנאי שקיימים חוזה שכירות לאותה תקופה ותעודת זכאות תקפה במועד שחרור הכספים. מי שקיבל סיוע באמצעות קצבאות שכר דירה ומבקש לקבל כעת המשך סיוע באמצעות החברה, סיוע זה ייחשב כהמשך סיוע.

חשוב לדעת

 • יש להודיע לחברה המסייעת מיידית על כל שינוי בכתובת המגורים ובפרטי חשבון הבנק אליו מועברים כספי הסיוע, זאת מכיוון שכסף שמועבר לחשבון שנמסר יחשב כתשלום שבוצע, גם אם פרטי החשבון שגויים.
 • סיוע בשכר דירה יכול להינתן גם לחיילים/שירות לאומי/שירות אזרחי, ולמתגוררים בפנימייה, מעונות סטודנטים, קיבוץ.
 • לא ניתן לקבל סיוע בשכר דירה לדירות ששוכרים מהורים, ילדים, בני זוג לשעבר, חתן/כלה (למעט עולים קשישים המקבלים קצבאות) וידוע בציבור.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.