שורה 65: שורה 65:
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* כל אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65 שנה.
 
* כל אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65 שנה.
* כל אדם המוגדר '''נזקק''', כלומר עונה על התנאים הבאים:
+
* כל אדם המוגדר '''נזקק''', כלומר עונה על אחד התנאים הבאים:
 
<!--
 
<!--
 
''נזקק מחמת גיל'': נזקק מחמת גיל הוא אדם שנתקיים בו אחד מאלה: . . .בגבר – מלאו לו 65 שנה; באשה – מלאו לה 60 שנה''. במילים אחרות, על פי התקנות, עצם היותו של אדם זקן – מפאת גילו הכרונולוגי – מציבה אותו כ''נזקק'' המתירה לו לפנות לקבל סיוע וסעד מלשכת הרווחה המקומית, ומסמיכה את לשכת הרווחה להעניק לו סיוע ותמיכה.  
 
''נזקק מחמת גיל'': נזקק מחמת גיל הוא אדם שנתקיים בו אחד מאלה: . . .בגבר – מלאו לו 65 שנה; באשה – מלאו לה 60 שנה''. במילים אחרות, על פי התקנות, עצם היותו של אדם זקן – מפאת גילו הכרונולוגי – מציבה אותו כ''נזקק'' המתירה לו לפנות לקבל סיוע וסעד מלשכת הרווחה המקומית, ומסמיכה את לשכת הרווחה להעניק לו סיוע ותמיכה.  
מכאן משתמע, שכל אדם זקן, גם אם איננו ''נתמך סעד'', זכאי לפנות ללשכה לשירותים חברתיים באזור מגוריו, ולבקש סיוע, תמיכה, והכוונה במימוש זכויותיו, ללא קשר למצבו הכלכלי.  
+
מכאן משתמע, שכל אדם זקן, גם אם איננו ''נתמך סעד'', זכאי לפנות ללשכה לשירותים חברתיים באזור מגוריו, ולבקש סיוע, תמיכה, והכוונה במימוש זכויותיו, ללא קשר למצבו הכלכלי. -->
יצוין כי מעבר לסוגיית הגיל הכרונולוגי התקנות מפרטות גם מצבי נזקקות נוספים, המגדירים אדם כנזקק:
+
** נזקק מחמת מצב בריאות – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה בריאותית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא.
נזקק מחמת מצב בריאות – הוא אדם אשר לפי תעודה מאת רופא, מוגבלת יכולתו לעבוד או לדאוג לעניניו או לעניני התלויים בו;
+
** נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה רוחנית או גופנית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא; או אדם שהנו פסול דין או זקוק לאפוטרופוס.
נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני – הוא אדם אשר לפי תעודה מאת רופא, מוגבלת יכולתו לעבוד או לדאוג לעניניו או לענייני התתלוים בו, או שהוא פסול דין או זקוק לאפוטרופוס ;
+
** נזקק מחמת עוורון – אדם שברשותו תעודת עיוור או לקוי ראייה.
נזקק מחמת עיוורון – אדם שברשותו תעודת עיוור או לקוי ראייה;
+
** נזקק מחמת אלמנות – אלמן/ה שהנו הורה לילד מתחת לגיל 16.
נזקק מחמת אלמנות – אלמן או אלמנה הורה לילד שלא מלאו לו 16;
+
** נזקק מחמת היותו חוסה – אדם שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זִקנה, אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו וששלומו הגופני או הנפשי עלול להיות בסכנה אם לא יהיה תחת השגחה.
נזקק מחמת היותו חוסה – אדם ש''מפאת נכות, ליקוי בשכלו או זיקנה אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו'' אשר שלומו הגופני או הנפשי עלול להפגע פגיעה חמורה;
+
** נזקק מחמר מחסור – אדם שאינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו או מחיית התלויים בו.
נזקק מחמר מחסור – אדם שאינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו או מחיית התלויים בו;
+
** נזקק מחמת סיבה אחרת – אדם שלשכת הסעד החליטה שהוא זקוק לטיפול סוציאלי או לסעד מכל סיבה אחרת.  
נזקק מחמת סיבה אחרת – אדם שלשכת הסעד מצאה אותו זקוק לטיפול סוציאלי או לסעד מסיבה כלשהי.  
 
-->
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==

גרסה מ־22:45, 6 במרץ 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • כל אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65 שנה.
 • כל אדם המוגדר נזקק, כלומר עונה על אחד התנאים הבאים:
  • נזקק מחמת מצב בריאות – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה בריאותית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא.
  • נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה רוחנית או גופנית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא; או אדם שהנו פסול דין או זקוק לאפוטרופוס.
  • נזקק מחמת עוורון – אדם שברשותו תעודת עיוור או לקוי ראייה.
  • נזקק מחמת אלמנות – אלמן/ה שהנו הורה לילד מתחת לגיל 16.
  • נזקק מחמת היותו חוסה – אדם שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זִקנה, אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו וששלומו הגופני או הנפשי עלול להיות בסכנה אם לא יהיה תחת השגחה.
  • נזקק מחמר מחסור – אדם שאינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו או מחיית התלויים בו.
  • נזקק מחמת סיבה אחרת – אדם שלשכת הסעד החליטה שהוא זקוק לטיפול סוציאלי או לסעד מכל סיבה אחרת.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי