מ (החלפת קישורי משרד הרווחה ל-https)
 
(85 גרסאות ביניים של 12 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע לזכות.-->
+
| מידע  = [[אזרח ותיק|אזרחים ותיקים]] העונים על התנאים שיפורטו להלן יכולים לפנות לרשות המקומית לקבלת סיוע בתחומים שונים
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| חשוב =  
| חשוב = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף, ראו ב[https://www.molsa.gov.il/Populations/Aged/IndependentAndWeak/Pages/IndependentAndWeak.aspx#link2  אתר משרד הרווחה]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
כל זקן וכל אדם נזקק בישראל זכאים לפנות לרשות המקומית שבתחומה הם מתגוררים ולבקש סיוע ושירותים חברתיים מ[[המחלקות לשירותים חברתיים]] (לשכות הרווחה) ברשויות המקומיות. פקידי הסעד בלשכות הרווחה - עובדים סוציאליים מנוסים שהוסמכו כפקידי סעד - הם בעלי שיקול הדעת בעניין מתן הסיוע והתמיכה. רמת הסיוע משתנה מרשות מקומית אחת למשנה, בהתאם לתקופה ולמצבה הכלכלי של הרשות.
+
{{טפסים
<!--
+
| 1 =
כל רשות מקומית – עיר, מועצה מקומית או מועצה אזורית – אחראיים לדאגה כלפי הזקנים הנזקקים הנמצאים בתחום שיפוטם.
+
| 2 =
 
+
| 3 =
מבחינה מקצועית, מי שמופקד על ביצוע החוק בתוך לשכות הרווחה המקומיות הם פקידי סעד. מדובר בעובדים סוציאליים אשר הוסמכו כפקיד סעד על ידי שר הרווחה . מדובר בעובדים סוציאליים ותיקים יחסית ובעלי נסיון, אשר עברו הכשרה לשם קבלת הסמכה כפקידי סעד.
+
}}
-->
+
{{ראו גם
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
| [[הנחות והטבות כלכליות בגיל השלישי]]
הסיוע ניתן בשני מישורים:
+
| [[הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
# '''טיפול סוציאלי''' - כל סוגי העזרה והשירותים הסוציאליים, הניתנים לנזקק במימון הרשות המקומית.  
+
| [[שירותים בקהילה לאזרחים ותיקים]]
# '''סעד''' - עזרה חומרית, ישירה או עקיפה, לנזקק. עזרה זו אינה כוללת תמיכה כספית שמטרתה להבטיח הכנסה מספקת לצרכי מחיה. במקרים כאלה, יש לברר זכאות לקצבאות קיום קבועות כמו [[קצבת זיקנה]], [[קצבת שאירים]] ו[[השלמת הכנסה]].
+
| [[זכותון בני משפחה המטפלים בקשיש או באדם עם מוגבלות או מחלה]]
 
+
}}
לצורך בירור הזכאות לסיוע, לפקיד הסעד סמכות חוקית לחקור את הנזקק וכל אדם אחר שיכול לספק מידע על מצבו של הנזקק. האדם הנחקר חייב למסור את המידע וחובה זו גוברת על חובת סודיות, תוך שפקיד הסעד מתחייב כמובן, לשמור בסוד את המידע הרגיש המועבר לו.
+
{{עצם העניין/סיום}}
* בעת החקירה, בסמכותו של פקיד הסעד לחקור כל אדם שעשוי להיות חייב מבחינה חוקית לשלם '''מזונות''' לנזקק (כמו למשל נזקק זקן שזכאי בתנאים מסוימים '''[[זכותם של זקנים לקבל מזונות מילדיהם|לקבל מזונות מילדיו]]''') ובמקרה שהתברר כי קיים אדם כזה, רשאי פקיד הסעד לתבוע את המזונות בשם הנזקק - בהסכמתו ושלא בהסכמתו, אם הוא נמצא בטיפול הסוציאלי של לשכת הסעד.
+
אזרחים ותיקים העונים על התנאים המקדימים שיפורטו להלן, יכולים לפנות לקבלת סיוע מהעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגוריהם.
* בנוסף, רשאי פקיד הסעד לדרוש מהנזקק להחזיר את הסיוע הכלכלי שניתן לו במקרה שהסתבר כי בפועל היו לנזקק הכנסות מספיקות לכיסוי הצרכים שלשמם הוגש הסיוע.
+
* אופי ורמת הסיוע עשויים להשתנות, בהתאם להחלטת הרשות ולמגבלות התקציב.
* גם אם מדובר בנזקק שמסר פרטים נכונים ולא הסתיר דבר, אולם בתוך עד שש שנים השתפר מצבו הכלכלי לרמה שבה הכנסותיו עלו או נמסרו לו נכסים המאפשרים לו לספק את צרכיו ואף להחזיר את הסיוע – הוא ידרש להחזיר את הסיוע שקיבל.
+
* הסיוע הניתן כולל:
 +
** [[תמיכה וטיפול סוציאלי לאזרחים ותיקים|תמיכה וטיפול סוציאלי]]
 +
** [[מטפל אישי לאזרחים ותיקים|שירותי מטפל אישי]]
 +
** [[סיוע חומרי לאזרחים ותיקים|סיוע חומרי]]
  
== מי זכאי? ==  
+
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==  
* כל אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65 שנה.
+
* [[אזרח ותיק]] (אישה מעל גיל 62 וגבר מעל גיל 67), בהתאם למבחני הכנסה.
* כל אדם המוגדר '''נזקק''', כלומר עונה על אחד התנאים הבאים:
+
* ניתנת עדיפות למי שנמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
<!--
+
**הם סובלים מהזנחה או מהתעללות
''נזקק מחמת גיל'': נזקק מחמת גיל הוא אדם שנתקיים בו אחד מאלה: . . .בגבר – מלאו לו 65 שנה; באשה – מלאו לה 60 שנה''. במילים אחרות, על פי התקנות, עצם היותו של אדם זקן – מפאת גילו הכרונולוגי – מציבה אותו כ''נזקק'' המתירה לו לפנות לקבל סיוע וסעד מלשכת הרווחה המקומית, ומסמיכה את לשכת הרווחה להעניק לו סיוע ותמיכה.  
+
**חלה ירידה בתפקודם, הם [[חולה תשוש|תשושים]] או [[חולה סיעודי|סיעודיים]]
מכאן משתמע, שכל אדם זקן, גם אם איננו ''נתמך סעד'', זכאי לפנות ללשכה לשירותים חברתיים באזור מגוריו, ולבקש סיוע, תמיכה, והכוונה במימוש זכויותיו, ללא קשר למצבו הכלכלי. -->
+
**הם בודדים, ללא משפחה או קשר עם המשפחה
** נזקק מחמת מצב בריאות – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה בריאותית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא.
+
**הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי בתוספת [[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)|השלמת הכנסה]]
** נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה רוחנית או גופנית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא; או אדם שהנו פסול דין או זקוק לאפוטרופוס.
+
*במקרים חריגים יינתן אישור מיוחד לסיוע למי שכבר זכאים לעזרה במסגרת [[גמלת סיעוד]].
** נזקק מחמת עוורון – אדם שברשותו תעודת עיוור או לקוי ראייה.
+
** נזקק מחמת אלמנות – אלמן/ה שהנו הורה לילד מתחת לגיל 16.
+
== שלבי ההליך ==
** נזקק מחמת היותו חוסה – אדם שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זִקנה, אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו וששלומו הגופני או הנפשי עלול להיות בסכנה אם לא יהיה תחת השגחה.  
+
* יש למלא טופס '''בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד''' במחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום המגורים. '''[https://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/Pages/SearchDeparments.aspx ראו כאן את רשימת המחלקות בפריסה ארצית]'''
** נזקק מחמר מחסור – אדם שאינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו או מחיית התלויים בו.
+
* מנהל המחלקה לשירותים חברתיים רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה, אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין בקשת הסיוע.  
** נזקק מחמת סיבה אחרת – אדם שלשכת הסעד החליטה שהוא זקוק לטיפול סוציאלי או לסעד מכל סיבה אחרת.  
+
* לצורך בירור הזכאות לסיוע, [[עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד)|לעובד הסוציאלי על פי חוק (פקיד הסעד)]] סמכות חוקית לחקור את מבקש הסיוע וכל אדם אחר היכול לספק מידע על מצבו של מבקש הסיוע.
 +
** האדם הנחקר חייב למסור את המידע. העובד הסוציאלי מתחייב, כמובן, לשמור על סודיות המידע הרגיש המועבר לו.
 +
** בסמכותו של העובד הסוציאלי לחקור כל אדם אשר עשוי להיות חייב על פי החוק לשלם [[קבלת מזונות מבן משפחה|'''מזונות''']] להורהו המבוגר.  
 +
** במקרה שהתברר כי קיים אדם כזה, רשאי העובד הסוציאלי לתבוע את המזונות בשם ההורה, בהסכמתו ושלא בהסכמתו, אם הוא נמצא בטיפולה של המחלקה לשירותים חברתיים.
 +
* מבקש הסיוע יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לעובד הסוציאלי ויאשר אותם בחתימת ידו.  
 +
* המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לחדש את דרישתה לפרטים '''מדי שנה''', במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע למבקש הסיוע.
 +
** אם מבקש הסיוע מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים להפסיק את הסיוע.  
 +
** מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה להוביל להפסקת הסיוע, ובמקרים מסוימים אף להעמדה לדין פלילי.  
 +
* לאחר הגשת הבקשה, מחויבת מחלקת הרווחה למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, '''בכתב ובתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.'''
 +
* במקרה שיתברר כי למבקש הסיוע היו בפועל הכנסות מספיקות לכיסוי הצרכים שלשמם הוגשה בקשת הסיוע, רשאי העובד הסוציאלי לדרוש את החזרת הסיוע הכלכלי שניתן.  
  
== תהליך מימוש הזכות ==
+
==ערעור== <!-- מוטמע בערכים נוספים -->
# יש למלא טופס '''בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד ''' בלשכת הרווחה (המחלקה לשירותים חברתיים) הסמוכה למקום המגורים. ''[http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Mahlakot/ לפירוט הלשכות בפריסה ארצית]''
+
* מי שאינו שבע רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינו, או שלא קיבל תשובה תוך זמן סביר, רשאי לערער לוועדת הערר של משרד הרווחה במחוז מגוריו.
# מנהל לשכת הרווחה רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין הפונה הנזקק.
+
* למידע נוסף ראו [[ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים]].
#* הנזקק יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לפקיד הסעד ויאשר אותם בחתימת ידו.
 
#* לשכת הרווחה רשאית לחדש את דרישתה לפרטים '''מדי שנה''', במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע לנזקק.
 
#* אם הפונה הנזקק מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל הלשכה להפסיק את הסיוע הניתן לנזקק.
 
#* אם הסתבר כי הפונה מסר פרטים שקריים או העלים פרטים חשובים, הוא מסתכן בהפסקת הסיוע ובעמידה לדין פלילי.
 
# לאחר הגשת הבקשה, מחויבת לשכת הסעד למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, '''בכתב ובתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.'''
 
 
 
==ערעור==
 
* ניתו לערער על החלטת הלשכה או על אי מתן תשובה תוך זמן סביר.
 
* את הערר יש להגיש בכתב לועדת הערר האחראית על הרשות המקומית שעל החלטת לשכת הרווחה שלה מעוניינים לערער.
 
* בועדת הערר חברים עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור המתמנים על ידי שר הרווחה בהתייעצות עם הרשות המקומית. עובדי לשכת הרווחה המקומית שנגדה הוגש הערר אינם מורשים להיות חברים בועדת הערר.  
 
* לאחר הגשת הערר, תזמין הועדה את מגיש הערעור ואת מנהל לשכת הרווחה הרלוונטית, על-ידי משלוח הודעה בכתב בדואר רשום בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר.
 
* במהלך הדיון, יכולים שני הצדדים לטעון את טענותיהם - בעצמם או באמצעות באי כח. כמו כן, נרשם פרוטוקול של הדיון.
 
* דיון הועדה מתקיים בדלתיים סגורות ואינו פומבי, למעט מקרים חריגים.
 
* החלטת הועדה צריכה להנתן בתוך 10 ימים מיום הדיון. ההחלטה המנומקת תימסר בכתב לשני הצדדים.  
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
מעבר לסעד ולטיפול הסוציאלי, מעניקות הרשויות המקומיות מגוון שירותים חברתיים נוספים לאוכלוסית הזקנים והקשישים.
+
* יש למסור פרטים נכונים. מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה לגרור את הפסקת הסיוע.
 +
* המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לבקש את פרטי מבקש הסיוע מדי שנה. סירוב למסור את הפרטים עשוי לגרור את הפסקת הסיוע.
 +
* שיפור משמעותי במצב הכלכלי (עלייה ברמת ההכנסה או קבלת נכסים המאפשרים את סיפוק הצרכים) בתוך תקופה של 6 שנים מקבלת הסיוע עשוי להוביל לדרישה להחזרת הסיוע שניתן.  
  
אף שהיקף השירותים ותוכנם משתנים מרשות מקומית אחת למשנה, השירותים להלן מוענקים על-ידי מרבית הרשויות המקומיות:
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* '''מועדונים חברתיים ומועדוני תעסוקה לקשישים''' - מסגרות חברתיות ותעסוקתיות לצרכי פנאי ופעילות תרבותית וחברתית. מסגרות אלה כוללות חוגים, סרטים, הרצאות, הצגות, הפעלות חברתיות, טיולים, פעילויות יצרניות, עבודות יזומות ועוד.
 
* '''מרכזי יום לקשיש''' - מרכזי היום מעניקים שירותים בעלי אופי בריאותי כמו טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפולים נוספים לזקנים התלויים בעזרת הזולת לצרכי פעילותם היומיומית. הטיפולים מלווים בארוחות בוקר וצהרים במרכז היום ובשירותי הסעה מהבית וחזרה.
 
* '''ארוחות מוכנות''' - רשויות מקומיות רבות מספקות שירותי ארוחות מוכנות לזקנים שאינם יכולים לבשל ולדאוג לארוחותיהם בעצמם. לרב, השירות כולל אספקת ארוחות חמות לביתו של הזקן או מסגרות שבהן יכול הזקן לקבל ארוחה חמה.
 
* '''[[קהילה תומכת]] (שכונה מוגנת)''' - ברחבי הארץ קיימים מקומות ישוב המאורגנים כקהילות תומכות. הקהילות מספקות לקשישים המתגוררים בהן סל שירותים המאפשר להם להמשיך ולגור בביתם תוך שמירה על תפקוד עצמאי יחסית ועל איכות חיים. בין השירותים: עזרה בתחזוקת הבית, לחצן מצוקה, מסגרות לשמירה על בטחון אישי, פעילות חברתית ושירותים רפואיים.
 
* '''מרכזי מידע ויעוץ''' - רשויות מקומיות רבות מפעילות מרכזי מידע ויעוץ לזקנים ולבני משפחותיהם, בנושאים כגון: זכויות הקשיש, תנאי קבלה למוסדות, פנסיה ועוד. בנוסף, ניתן לפנות ל'''[[שירותי יעוץ לקשיש - המוסד לביטוח לאומי|שירותי היעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי]] '''המספקים שירות דומה.
 
<!--
 
== תקדימים משפטיים ==
 
-->
 
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
{{הטמעת כותרת|זיקנה והזדקנות#ארגוני סיוע}}
 
{{הטמעת כותרת|זיקנה והזדקנות#ארגוני סיוע}}
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[משרד הרווחה]]
+
* [[משרד הרווחה|משרד הרווחה והשירותים החברתיים]]
 
* [[המחלקות לשירותים חברתיים]] ברשויות המקומיות
 
* [[המחלקות לשירותים חברתיים]] ברשויות המקומיות
 +
{{הטמעת כותרת|זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל#רשימת גורמי הממשל בנושא זיקנה - כללי}}
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק שירותי הסעד]]
 
* [[חוק שירותי הסעד]]
 
* [[תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות)]]
 
* [[תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות)]]
 +
* הוראה 4.4 בתע"ס:  [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%204-%20טיפול%20בזקנים/4_4.pdf הטיפול בזקן בביתו ובקהילה]
 +
* הוראה 3.3 בתע"ס: [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%203%20-%20פרט%20ומשפחה/3_3.pdf נוהל הפעלת עובדים סמך מקצועיים משפחתיים]
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
== תודות ==
<!--
+
* המידע המקורי בערך זה באדיבות [http://www.eshelnet.org.il/node/25452 אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל]  
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
* [http://www.eshelnet.org.il/default.asp?catid={C0694D49-85C6-4D02-8F57-2BBAC47F6A1B} אתר אשל]
 
 
 
== תגיות ==
 
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[זיקנה והזדקנות]]
 
|
 
|
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
[[קטגוריה:סעד]]
+
[[קטגוריה:אזרח ותיק]]
[[קטגוריה:נזקק]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[קטגוריה:רשויות מקומיות]]
 +
 
 +
[[ar:تلقي المساعدة للمواطنين المسنين من السلطات المحلية]]

גרסה אחרונה מ־02:52, 19 בפברואר 2020

הקדמה:

אזרחים ותיקים העונים על התנאים שיפורטו להלן יכולים לפנות לרשות המקומית לקבלת סיוע בתחומים שונים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה


אזרחים ותיקים העונים על התנאים המקדימים שיפורטו להלן, יכולים לפנות לקבלת סיוע מהעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגוריהם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אזרח ותיק (אישה מעל גיל 62 וגבר מעל גיל 67), בהתאם למבחני הכנסה.
 • ניתנת עדיפות למי שנמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הם סובלים מהזנחה או מהתעללות
  • חלה ירידה בתפקודם, הם תשושים או סיעודיים
  • הם בודדים, ללא משפחה או קשר עם המשפחה
  • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי בתוספת השלמת הכנסה
 • במקרים חריגים יינתן אישור מיוחד לסיוע למי שכבר זכאים לעזרה במסגרת גמלת סיעוד.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד במחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום המגורים. ראו כאן את רשימת המחלקות בפריסה ארצית
 • מנהל המחלקה לשירותים חברתיים רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה, אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין בקשת הסיוע.
 • לצורך בירור הזכאות לסיוע, לעובד הסוציאלי על פי חוק (פקיד הסעד) סמכות חוקית לחקור את מבקש הסיוע וכל אדם אחר היכול לספק מידע על מצבו של מבקש הסיוע.
  • האדם הנחקר חייב למסור את המידע. העובד הסוציאלי מתחייב, כמובן, לשמור על סודיות המידע הרגיש המועבר לו.
  • בסמכותו של העובד הסוציאלי לחקור כל אדם אשר עשוי להיות חייב על פי החוק לשלם מזונות להורהו המבוגר.
  • במקרה שהתברר כי קיים אדם כזה, רשאי העובד הסוציאלי לתבוע את המזונות בשם ההורה, בהסכמתו ושלא בהסכמתו, אם הוא נמצא בטיפולה של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • מבקש הסיוע יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לעובד הסוציאלי ויאשר אותם בחתימת ידו.
 • המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לחדש את דרישתה לפרטים מדי שנה, במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע למבקש הסיוע.
  • אם מבקש הסיוע מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים להפסיק את הסיוע.
  • מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה להוביל להפסקת הסיוע, ובמקרים מסוימים אף להעמדה לדין פלילי.
 • לאחר הגשת הבקשה, מחויבת מחלקת הרווחה למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
 • במקרה שיתברר כי למבקש הסיוע היו בפועל הכנסות מספיקות לכיסוי הצרכים שלשמם הוגשה בקשת הסיוע, רשאי העובד הסוציאלי לדרוש את החזרת הסיוע הכלכלי שניתן.

ערעור

 • מי שאינו שבע רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינו, או שלא קיבל תשובה תוך זמן סביר, רשאי לערער לוועדת הערר של משרד הרווחה במחוז מגוריו.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת

 • יש למסור פרטים נכונים. מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה לגרור את הפסקת הסיוע.
 • המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לבקש את פרטי מבקש הסיוע מדי שנה. סירוב למסור את הפרטים עשוי לגרור את הפסקת הסיוע.
 • שיפור משמעותי במצב הכלכלי (עלייה ברמת ההכנסה או קבלת נכסים המאפשרים את סיפוק הצרכים) בתוך תקופה של 6 שנים מקבלת הסיוע עשוי להוביל לדרישה להחזרת הסיוע שניתן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 02-6662701 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין


חקיקה ונהלים

תודות