מ (החלפת טקסט – "[[זכותון בני משפחה המטפלים בקשיש או אדם עם מוגבלות" ב־"[[זכותון בני משפחה המטפלים בקשיש או באדם עם מוגבלות או מחלה")
שורה 89: שורה 89:
 
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
 
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
 
[[קטגוריה:רשויות מקומיות]]
 
[[קטגוריה:רשויות מקומיות]]
 +
 +
[[ar:تلقي المساعدة للمواطنين المسنين من السلطات المحلية]]

גרסה מ־02:16, 26 בינואר 2018

הקדמה:

אזרחים ותיקים העונים על התנאים שיפורטו להלן יכולים לפנות לרשות המקומית לקבלת סיוע בתחומים שונים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אזרחים ותיקים העונים על התנאים המקדימים שיפורטו להלן, יכולים לפנות לקבלת סיוע מהעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגוריהם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אזרח ותיק (אישה מעל גיל 62 וגבר מעל גיל 67), בהתאם למבחני הכנסה.
 • ניתנת עדיפות למי שנמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הם סובלים מהזנחה או מהתעללות
  • חלה ירידה בתפקודם, הם תשושים או סיעודיים
  • הם בודדים, ללא משפחה או קשר עם המשפחה
  • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי בתוספת השלמת הכנסה
 • במקרים חריגים יינתן אישור מיוחד לסיוע למי שכבר זכאים לעזרה במסגרת גמלת סיעוד.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד במחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום המגורים. ראו כאן את רשימת המחלקות בפריסה ארצית
 • מנהל המחלקה לשירותים חברתיים רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה, אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין בקשת הסיוע.
 • לצורך בירור הזכאות לסיוע, לעובד הסוציאלי על פי חוק (פקיד הסעד) סמכות חוקית לחקור את מבקש הסיוע וכל אדם אחר היכול לספק מידע על מצבו של מבקש הסיוע.
  • האדם הנחקר חייב למסור את המידע. העובד הסוציאלי מתחייב, כמובן, לשמור על סודיות המידע הרגיש המועבר לו.
  • בסמכותו של העובד הסוציאלי לחקור כל אדם אשר עשוי להיות חייב על פי החוק לשלם מזונות להורהו המבוגר.
  • במקרה שהתברר כי קיים אדם כזה, רשאי העובד הסוציאלי לתבוע את המזונות בשם ההורה, בהסכמתו ושלא בהסכמתו, אם הוא נמצא בטיפולה של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • מבקש הסיוע יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לעובד הסוציאלי ויאשר אותם בחתימת ידו.
 • המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לחדש את דרישתה לפרטים מדי שנה, במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע למבקש הסיוע.
  • אם מבקש הסיוע מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים להפסיק את הסיוע.
  • מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה להוביל להפסקת הסיוע, ובמקרים מסוימים אף להעמדה לדין פלילי.
 • לאחר הגשת הבקשה, מחויבת מחלקת הרווחה למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
 • במידה שיתברר כי למבקש הסיוע היו בפועל הכנסות מספיקות לכיסוי הצרכים שלשמם הוגשה בקשת הסיוע, רשאי העובד הסוציאלי לדרוש את החזרת הסיוע הכלכלי שניתן.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים או על אי מתן תשובה תוך זמן סביר.
 • את הערר יש להגיש בכתב לוועדת הערר האחראית על הרשות המקומית שבתחומה נמצאת המחלקה לשירותים חברתיים.
 • בוועדת הערר חברים עובד סוציאלי ושני נציגי ציבור המתמנים על-ידי שר הרווחה בהתייעצות עם הרשות המקומית. עובדי המחלקה לשירותים חברתיים שנגד החלטתה הוגש הערר אינם מורשים להיות חברים בוועדת הערר.
 • לאחר הגשת הערר, תזמין הוועדה את מגיש הערעור ואת מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, על-ידי משלוח הודעה בדואר רשום בתוך 15 ימים מיום הגשת הערר.
 • במהלך הדיון, יכולים שני הצדדים לטעון את טענותיהם - בעצמם או באמצעות באי כח. כמו כן, נרשם פרוטוקול של הדיון.
 • דיון הוועדה מתקיים בדלתיים סגורות ואינו פומבי, למעט במקרים חריגים.
 • החלטת הוועדה צריכה להינתן בתוך 10 ימים מיום הדיון. ההחלטה המנומקת תימסר בכתב לשני הצדדים.

חשוב לדעת

 • יש למסור פרטים נכונים. מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה לגרור את הפסקת הסיוע.
 • המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לבקש את פרטי מבקש הסיוע מדי שנה. סירוב למסור את הפרטים עשוי לגרור את הפסקת הסיוע.
 • שיפור משמעותי במצב הכלכלי (עלייה ברמת ההכנסה או קבלת נכסים המאפשרים את סיפוק הצרכים) בתוך תקופה של 6 שנים מקבלת הסיוע עשוי להוביל לדרישה להחזרת הסיוע שניתן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות