(דף חדש: {{זכות/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע לזכות.--> | איסור = <!-...)
 
שורה 12: שורה 12:
 
שירותים חברתיים ברמה המקומית
 
שירותים חברתיים ברמה המקומית
  
אחת הזכויות הבסיסיות המוענקות לכל זקן בישראל, היא הזכות לפנות לרשות המקומית בו הוא מתגורר, ולבקש עזרה, תמיכה וסיוע בחיי היום יום שלו. זכות זו לקבלת שירותים חברתיים בזיקנה במסגרת הלשכות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מעוגנת באופן כללי בחוק שירותי הסעד התשי''ח 1958. חוק שירותי הסעד משמש כרשת ההגנה החברתית האחרונה לכל הזקנים אשר כל יתר מעגלי התמיכה והסיוע עדיין לא מילאו את כל הצרכים. החוק והתקנות מכוחו, מנוסחים בצורה כללית ועמומה. החוק אינו כולל זכויות ברורות ומוגדרות, אלא בונה מסגרת של הענקת תמיכה לנזקקים על ידי השלטון המקומי. בפועל, לפקידי הסעד שיקול דעת נרחב ביחס לתוכן הסיוע והתמיכה הניתנים ולאדם היחיד אין כמעט יכולת ידיעה או שליטה מראש על תוכן הזכאות והיקפו. יתרה מכך, רמת הסיוע והתמיכה שונה מרשות מקומית אחת לרשות מקומית שניה, היא משתנה משנה לשנה, ותלויה לחלוטין במשאבים הכלכליים - המדולדלים למדי – של הרשות המקומית.  
+
אחת הזכויות הבסיסיות המוענקות לכל זקן בישראל, היא הזכות לפנות לרשות המקומית שבה הוא מתגורר, ולבקש עזרה, תמיכה וסיוע בחיי היום יום שלו. זכות זו לקבלת שירותים חברתיים בזיקנה במסגרת [[המחלקות לשירותים חברתיים|הלשכות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות]] מעוגנת באופן כללי בחוק שירותי הסעד התשי''ח 1958. חוק שירותי הסעד משמש כרשת ההגנה החברתית האחרונה לכל הזקנים אשר כל יתר מעגלי התמיכה והסיוע עדיין לא מילאו את כל הצרכים. החוק והתקנות מכוחו, מנוסחים בצורה כללית ועמומה. החוק אינו כולל זכויות ברורות ומוגדרות, אלא בונה מסגרת של הענקת תמיכה לנזקקים על ידי השלטון המקומי. בפועל, לפקידי הסעד שיקול דעת נרחב ביחס לתוכן הסיוע והתמיכה הניתנים ולאדם היחיד אין כמעט יכולת ידיעה או שליטה מראש על תוכן הזכאות והיקפו. יתרה מכך, רמת הסיוע והתמיכה שונה מרשות מקומית אחת לרשות מקומית שניה, היא משתנה משנה לשנה, ותלויה לחלוטין במשאבים הכלכליים - המדולדלים למדי – של הרשות המקומית.  
 
בפועל, חשיבות החוק היא להעניק מסגרת חוקית להענקת קשת מגוונת של שירותים ותמיכות המוענקות על ידי לשכות הרווחה המקומיות לאוכלוסייה הזקנה הניזקקת בערים וברשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ.
 
בפועל, חשיבות החוק היא להעניק מסגרת חוקית להענקת קשת מגוונת של שירותים ותמיכות המוענקות על ידי לשכות הרווחה המקומיות לאוכלוסייה הזקנה הניזקקת בערים וברשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ.
  
שורה 64: שורה 64:
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
<!--
+
* כל אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65 שנה.
החוק קובע כי מי שזכאי לקבל תמיכה סיוע וסעד מכוח החוק הוא ''נזקק''.
+
* כל אדם המוגדר '''נזקק''', כלומר עונה על התנאים הבאים:
 
+
<!--
מי זה ''נזקק''?
 
החוק קובע כי ''נזקק'' משמעו ''אדם הזקוק לסעד מחמת גילו, מצב בריאותו, ליקויו הרוחני או הגופני, או מסיבות אחרות, הכל לפי המבחנים שנקבעו בתקנות''.
 
ואכן, התקנות – תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות) תש''ל 1970, ניסו להגדיר את הדברים בצורה יותר ברורה. באופן קונקרטי, בכל הנוגע לאוכלוסייה המבוגרת, קובעות התקנות כך:  
 
 
''נזקק מחמת גיל'': נזקק מחמת גיל הוא אדם שנתקיים בו אחד מאלה: . . .בגבר – מלאו לו 65 שנה; באשה – מלאו לה 60 שנה''. במילים אחרות, על פי התקנות, עצם היותו של אדם זקן – מפאת גילו הכרונולוגי – מציבה אותו כ''נזקק'' המתירה לו לפנות לקבל סיוע וסעד מלשכת הרווחה המקומית, ומסמיכה את לשכת הרווחה להעניק לו סיוע ותמיכה.  
 
''נזקק מחמת גיל'': נזקק מחמת גיל הוא אדם שנתקיים בו אחד מאלה: . . .בגבר – מלאו לו 65 שנה; באשה – מלאו לה 60 שנה''. במילים אחרות, על פי התקנות, עצם היותו של אדם זקן – מפאת גילו הכרונולוגי – מציבה אותו כ''נזקק'' המתירה לו לפנות לקבל סיוע וסעד מלשכת הרווחה המקומית, ומסמיכה את לשכת הרווחה להעניק לו סיוע ותמיכה.  
 
מכאן משתמע, שכל אדם זקן, גם אם איננו ''נתמך סעד'', זכאי לפנות ללשכה לשירותים חברתיים באזור מגוריו, ולבקש סיוע, תמיכה, והכוונה במימוש זכויותיו, ללא קשר למצבו הכלכלי.  
 
מכאן משתמע, שכל אדם זקן, גם אם איננו ''נתמך סעד'', זכאי לפנות ללשכה לשירותים חברתיים באזור מגוריו, ולבקש סיוע, תמיכה, והכוונה במימוש זכויותיו, ללא קשר למצבו הכלכלי.  
שורה 122: שורה 119:
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
<!--
+
* [[משרד הרווחה]]
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
+
* [[המחלקות לשירותים חברתיים]] ברשויות המקומיות
-->
 
  
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
<!--
+
* [[תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות)]]
* רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
 
-->
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־22:15, 6 במרץ 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

  • כל אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65 שנה.
  • כל אדם המוגדר נזקק, כלומר עונה על התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי