שורה 78: שורה 78:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
<!--
+
# יש למלא טופס '''בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד ''' בלשכת הרווחה (המחלקה לשירותים חברתיים) הסמוכה למקום המגורים. ''[http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Mahlakot/ לפירוט הלשכות בפריסה ארצית]''.
את הבקשה לקבלת תמיכה טיפול או סעד צריך להגיש בלשכת הרווחה המקומית במקום המגורים.
+
# מנהל לשכת הרווחה רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין הפונה הנזקק.  
מהו מקום המגורים? התקנות קובעות ככלל כי מקום המגורים של אדם הוא המקום שבו אדם אוכל וישן, ואם מחמת עבודתו הוא אוכל וישן מחוץ לדירתו אך מבקר בה לעיתים קרובות – דירתו.
+
#* הנזקק יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לפקיד הסעד ויאשר אותם בחתימת ידו.  
החוק קובע כי אם נתבקשה לשכת סעד של רשות מקומית ליתן טיפול סוציאלי או להגיש סעד – חובתה למסור למבקש הסיוע – בכתב – את ההחלטה בבקשה ''בתוך זמן סביר''.  
+
#* לשכת הרווחה רשאית לחדש את דרישתה לפרטים '''מדי שנה''', במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע לנזקק.
תקנות שירות הסעד (פניה למתן סעד או טיפול סוציאלי) תשכ''ח-1967 מסדירות את ההליך הפורמלי להגשת בקשה לקבלת סעד, סיוע או טיפול סוציאלי. על פי התקנות, אדם הפונה ללשכת סעד בבקשה לקבל סעד או טיפול – צריך למלא טופס בקשה המצוי בכל לשכת רווחה מקומית.  
+
#* אם הפונה הנזקק מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל הלשכה להפסיק את הסיוע הניתן לנזקק.  
מנהל לשכת הרווחה רשאי לבקש לקבל פרטים או מסמכים נוספים אף מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה במידה והוא סבור כי הם עשויים לסייע לו לקבוע את מצבו של הפונה הנזקק. ניתן להגיש את הפרטים בכתב או בעל פה (או אז פקיד הסעד רושם אותם ומאשר אותם בחתימת ידו). את הדרישה למתן פרטים רשאית לשכת הרווחה המקומית לבקש כל שנה, על מנת לעדכן את הפרטים והמידע אודות הנזקק.
+
#* אם הסתבר כי הפונה מסר פרטים שקריים או העלים פרטים חשובים, הוא מסתכן בהפסקת הסיוע ובעמידה לדין פלילי.
יש לזכור כי במידה והפונה הנזקק אינו מוסר את הפרטים והמסמכים הנדרשים מוסמך מנהל הלשכה להפסיק את מתן הסעד או הסיוע והתמיכה. יתרה מכך, אם הסתבר כי הפונה מסר פרטים כוזבים או העלים פרטים מהותיים, לא רק שפקיד הסעד רשאי להפסיק את מתן התמיכה, אלא שמדובר אף בעבירה פלילית שעונש לצידה.  
+
# לאחר הגשת הבקשה, מחויבת לשכת הסעד למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך זמן סביר.  
  
==ערעור==
+
==ערעור== <!--
 
החוק קובע כי אדם שרואה עצמו נפגע על ידי אי מתן תשובה תוך זמן סביר (כלומר, אם לא ניתנה תשובה בתוך 30 ימים מהיום בו הוגשה הבקשה) או על ידי תוכן ההחלטה עצמה – רשאי להגיש ערר בפני ועדת ערר.  
 
החוק קובע כי אדם שרואה עצמו נפגע על ידי אי מתן תשובה תוך זמן סביר (כלומר, אם לא ניתנה תשובה בתוך 30 ימים מהיום בו הוגשה הבקשה) או על ידי תוכן ההחלטה עצמה – רשאי להגיש ערר בפני ועדת ערר.  
  

גרסה מ־22:58, 6 במרץ 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • כל אישה מעל גיל 60 וגבר מעל גיל 65 שנה.
 • כל אדם המוגדר נזקק, כלומר עונה על אחד התנאים הבאים:
  • נזקק מחמת מצב בריאות – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה בריאותית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא.
  • נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני – אדם שיכולתו לעבוד או לדאוג לענייניו ו/או לענייני התלויים בו מוגבלת מבחינה רוחנית או גופנית, כפי שמאשר מסמך מטעם רופא; או אדם שהנו פסול דין או זקוק לאפוטרופוס.
  • נזקק מחמת עוורון – אדם שברשותו תעודת עיוור או לקוי ראייה.
  • נזקק מחמת אלמנות – אלמן/ה שהנו הורה לילד מתחת לגיל 16.
  • נזקק מחמת היותו חוסה – אדם שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זִקנה, אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו וששלומו הגופני או הנפשי עלול להיות בסכנה אם לא יהיה תחת השגחה.
  • נזקק מחמר מחסור – אדם שאינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו או מחיית התלויים בו.
  • נזקק מחמת סיבה אחרת – אדם שלשכת הסעד החליטה שהוא זקוק לטיפול סוציאלי או לסעד מכל סיבה אחרת.

תהליך מימוש הזכות

 1. יש למלא טופס בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד בלשכת הרווחה (המחלקה לשירותים חברתיים) הסמוכה למקום המגורים. לפירוט הלשכות בפריסה ארצית.
 2. מנהל לשכת הרווחה רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין הפונה הנזקק.
  • הנזקק יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לפקיד הסעד ויאשר אותם בחתימת ידו.
  • לשכת הרווחה רשאית לחדש את דרישתה לפרטים מדי שנה, במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע לנזקק.
  • אם הפונה הנזקק מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל הלשכה להפסיק את הסיוע הניתן לנזקק.
  • אם הסתבר כי הפונה מסר פרטים שקריים או העלים פרטים חשובים, הוא מסתכן בהפסקת הסיוע ובעמידה לדין פלילי.
 3. לאחר הגשת הבקשה, מחויבת לשכת הסעד למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך זמן סביר.

ערעור

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי