(עדכון כללי)
(תגיות: ערבית, שינוי מהותי)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = ככלל, קנביס הוא חומר המוגדר כסם מסוכן על פי [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P170_001.htm פקודת הסמים המסוכנים]
+
| מידע  = קנביס הוא חומר המוגדר כסם מסוכן על-פי [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P170_001.htm פקודת הסמים המסוכנים]
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = חולים במחלות מסוימות עשויים להיות זכאים לקבל רישיון לשימוש בקנביס כדי להקל על מצבם
+
| חשוב  = עם זאת, חולים במחלות מסוימות עשויים להיות זכאים לקבל רישיון לשימוש בקנביס כדי להקל על מצבם
 
| פיצוי = במקרים מסוימים המפורטים בהמשך, עשוי מטופל להיות זכאי להשתתפות במימון הקנביס
 
| פיצוי = במקרים מסוימים המפורטים בהמשך, עשוי מטופל להיות זכאי להשתתפות במימון הקנביס
 
| ממשל  =  ראו [https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר) מס' 106] - רישיונות לשימוש בקנביס
 
| ממשל  =  ראו [https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר) מס' 106] - רישיונות לשימוש בקנביס

גרסה מ־15:21, 26 במאי 2019

הקדמה:

קנביס הוא חומר המוגדר כסם מסוכן על-פי פקודת הסמים המסוכנים
עם זאת, חולים במחלות מסוימות עשויים להיות זכאים לקבל רישיון לשימוש בקנביס כדי להקל על מצבם
במקרים מסוימים המפורטים בהמשך, עשוי מטופל להיות זכאי להשתתפות במימון הקנביס
ראו חוזר היחידה לקנביס רפואי (יק"ר) מס' 106 - רישיונות לשימוש בקנביס
למידע נוסף על קבלת רישיון לקנביס רפואי ראו באתר משרד הבריאות ובאתר כל הבריאות

קנביס מוגדר כסם מסוכן ואסור בשימוש, אך חולים במחלות מסוימות עשויים להיות זכאים לקבל רישיון לשימוש בו כדי להקל על מצבם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רישיון לשימוש בקנביס יכול לקבל מי שסובל ממחלות שמופיעות ברשימת ההתוויות של משרד הבריאות (לרשימת המצבים המלאה שבהם ניתן לבקש רישיון לשימוש בקנביס ראו סעיף 3.2 בנוהל משרד הבריאות "רישיונות לשימוש בקנביס").
דוגמה
 • ניתן להגיש בקשה לשימוש בקנביס גם עבור מקרים חריגים, כלומר עבור מחלות ומצבים שאינם מופיעים ברשימת ההתוויות המוכרת.
 • הרישיון יכול להינתן רק לאחר שמוצו הטיפולים המקובלים האחרים.

למי ואיך פונים

 • הפנייה לקבלת רישיון לשימוש בקנביס רפואי יכולה להיעשות באחת מהדרכים הבאות:

שלבי ההליך

קבלת רישיון על-ידי רופא שהוסמך לכך

 • ניתן לפנות לאחד מהרופאים שהוסמכו והורשו על ידי היק"ר להנפיק רישיונות לקנביס רפואי. לרשימת הרופאים, ראו באתר משרד הבריאות.
 • התשלום עבור הפנייה לרופאים אלה זהה לתשלום עבור ביקור במרפאת חוץ.
 • אם הרופא המוסמך יחליט לאשר את הטיפול בקנביס הרפואי, הוא ינפיק את הרישיון במקום.
 • בנוסף, הרופא ינפיק "הוראות מסירה" לבית המרקחת ("מרשמים").
 • מטופלים אונקולוגים יכולים לקבל את הרישיון במחלקות אונקולוגיות של בתי חולים שהשירות ניתן בהם.

הגשת בקשה מקוונת ליק"ר על ידי רופא מומחה

 • ניתן לפנות לרופא מומחה בתחום המחלה שבגינה מומלץ הטיפול בקנביס רפואי.
 • אם הרופא יחליט להמליץ על הטיפול בקנביס רפואי, הוא ימלא ויגיש בקשה מקוונת.
 • לבקשה המקוונת יש לצרף את המסמכים המפורטים בהנחיות לרופא (כגון סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה ודו"ח ניפוק תרופות מקופת החולים).
 • אם יידרשו מסמכים נוספים, המטופל יוכל להוסיף אותם ישירות למערכת באמצעות קישור שיישלח אליו במסרון לטלפון הנייד (למספר הטלפון שנרשם בטופס הבקשה). בנוסף, המטופל יוכל לבצע באמצעות הקישור פעולות שונות במערכת, כגון עדכון שמות של מיופי כוח, שינוי כתובת ועוד.
 • לאחר שכל המסמכים הנדרשים יתקבלו ביק"ר, הבקשה תיבחן ותינתן ההחלטה לגביה.
 • התשובה (והרישיון, אם הוחלט לאשר את הבקשה) יישלחו ישירות אל המטופל ואל הרופא המטפל, בהתאם לכתובות הדוא"ל שנרשמו בטופס הבקשה.

אישור הבקשה וקבלת הקנביס הרפואי

 • האישור ניתן לתקופה שעשויה להשתנות ממחלה למחלה ומחולה לחולה.
 • לאחר הנפקת הרישיון, המטופל יוכל לרכוש את הקנביס הרפואי באחד מבתי המרקחת המורשים לכך.
 • מטופלים שניתן להם בעבר רישיון לרכישת קנביס אצל הספקים המורשים יכולים להמשיך ולרכוש את הקנביס במקומות האספקה הנוכחים לתקופה מוגבלת, או לפנות ליק"ר בבקשה לחידוש הרישיון והסבה לרכישה בבתי מרקחת. לאחר חידוש הרישיון הרכישה תתבצע בבתי המרקחת המורשים. למידע נוסף ראו בהוראות המנהל מיום 01.05.2019.

חידוש רישיון

 • 45 ימי עבודה לפחות לפני פקיעת תוקף הרישיון הקיים, יש להגיש בקשה לחידוש הרישיון לשימוש בקנביס.
 • את הבקשה יגיש רופא בתחום המחלה שבגינה הומלץ הטיפול.

השתתפות בהוצאות על רכישת קנביס רפואי

 • אספקת הקנביס כרוכה בתשלום על פי תעריף שקובע משרד הבריאות ומתעדכן מעת לעת.
 • אוכלוסיות מסוימות, כגון נפגעי תאונות עבודה ומבוטחי משרד הביטחון, עשויות להיות זכאיות להשתתפות בהוצאות על רכישת קנביס רפואי.
 • נפגעי פעולות איבה עשויים להיות זכאים להשתתפות בהוצאות על רכישת הקנביס מטעם המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו תרופות לנפגע פעולת איבה.
 • מומלץ גם למי שאינו משתייך לאחת מקבוצות האוכלוסייה הללו לפנות אל קופת החולים שבה הוא מבוטח, כדי לבדוק אם הקופה משתתפת באופן כלשהו במימון הוצאות רכישת הקנביס.

ערעור

 • אם הוחלט לדחות את מתן הרישיון, המטופל או הרופא המטפל יכולים לערער על ההחלטה.
 • הערעור יוגש בצירוף טופס ערר, ויכלול פירוט מהרופא המטפל של הנימוקים לערעור, ובצירוף תיעוד רפואי המגבה את הטענות.

פנייה למוקד היק"ר

 • מטופלים יכולים לפנות בבירורים ושאלות למוקד היק"ר באמצעות:
  • טלפון 08-6268000
  • דוא"ל yakar.metupalim@moh.gov.il

חשוב לדעת

 • אבחון מטופל כסובל מאחת המחלות הקבועות בנוהל משרד הבריאות כשלעצמו אינו מזכה באופן אוטומטי בזכות להגיש בקשה לצריכת קנביס, ועל המטופל לענות על תנאים נוספים המפורטים בנוהל.
  • ככלל, לא תאושר בקשה של מטופל שפנה לראשונה למרפאת כאב כלשהי, רק לצורך הגשת בקשה לאישור שימוש בקנביס.
  • כמו כן, מי שטופל במרפאת כאב פחות משנה לא יוכל להגיש בקשה לצריכת קנביס למעט במקרים חריגים שבהם הבקשה נתמכת על-ידי מנהל המרפאה וכוללת נימוק מפורט של מנהל המרפאה לצורך באישור החריג.
  • למידע מפורט על התנאים שבהם נדרש כל מטופל לעמוד בהתאם לסוג המחלה שממנה הוא סובל ראו סעיף 3.2. לנוהל של משרד הבריאות.
אזהרה
השימוש בקנביס עשוי להשפיע על יכולתו של המטופל לנהוג.
במקרים אלה הרופא המטפל עשוי להודיע כי המטופל אינו כשיר לנהיגה ולדווח על כך למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, המוסמך להמליץ לרשות הרישוי לגבי כשירותו הרפואית של המטופל לנהוג.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים