מ (החלפת טקסט – "[[גמלת זיקנה מיוחדת לעולים" ב־"[[גמלת זיקנה מיוחדת לעולים ולתושבים חוזרים ")
שורה 25: שורה 25:
 
* [[תנאי זכאות לקצבת זיקנה#מבוטחים בביטוח זיקנה בביטוח הלאומי|מבוטחים בביטוח זיקנה]] שלא צברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה, יקבלו רק קצבת שאירים מלאה. כאשר ישלימו את תקופת האכשרה, יקבלו קצבת זיקנה מלאה ומחצית קצבת שאירים.
 
* [[תנאי זכאות לקצבת זיקנה#מבוטחים בביטוח זיקנה בביטוח הלאומי|מבוטחים בביטוח זיקנה]] שלא צברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה, יקבלו רק קצבת שאירים מלאה. כאשר ישלימו את תקופת האכשרה, יקבלו קצבת זיקנה מלאה ומחצית קצבת שאירים.
 
* מבוטחת שאינה פטורה מ[[תקופת אכשרה לקצבת זיקנה]] ולא צברה כעובדת את תקופת האכשרה המזכה בקצבת זיקנה ([[עקרת בית לפי חוק הביטוח הלאומי (ביטוח זיקנה)|עקרת בית]] שהתאלמנה והגיעה ל[[גיל הזכאות לקצבת זיקנה]]) אינה זכאית למחצית קצבת שאירים בנוסף לקצבת זיקנה, אולם היא יכולה לבחור בין קצבת זיקנה לקצבת שאירים - הגבוהה מבין שתיהן.
 
* מבוטחת שאינה פטורה מ[[תקופת אכשרה לקצבת זיקנה]] ולא צברה כעובדת את תקופת האכשרה המזכה בקצבת זיקנה ([[עקרת בית לפי חוק הביטוח הלאומי (ביטוח זיקנה)|עקרת בית]] שהתאלמנה והגיעה ל[[גיל הזכאות לקצבת זיקנה]]) אינה זכאית למחצית קצבת שאירים בנוסף לקצבת זיקנה, אולם היא יכולה לבחור בין קצבת זיקנה לקצבת שאירים - הגבוהה מבין שתיהן.
*עולה ובת זוגו שעלו לארץ לאחר הגיעם לגיל 62-60, לפי הטבלה המפורטת [[תנאי זכאות לקצבת שאירים#1. הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו|כאן]], ואחד מהם נפטר - בן הזוג ימשיך לקבל [[גמלת זיקנה מיוחדת לעולים ולתושבים חוזרים
+
*עולה ובת זוגו שעלו לארץ לאחר הגיעם לגיל 62-60, לפי הטבלה המפורטת [[תנאי זכאות לקצבת שאירים#1. הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו|כאן]], ואחד מהם נפטר - בן הזוג ימשיך לקבל [[גמלת זיקנה מיוחדת לעולים ולתושבים חוזרים|גמלת זיקנה מיוחדת]] עבור יחיד.  
|גמלת זיקנה מיוחדת]] עבור יחיד.  
 
 
*עולה שעלה לארץ לאחר הגיעו לגיל 62-60, ואשתו עלתה לפני שהגיעה לגיל זה – האלמנה תקבל, לפי תנאי הזכאות, [[גמלת שאירים מיוחדת]] עד הגיעה לגיל פרישה. עם הגיעה לגיל פרישה תקבל קצבת זיקנה שתחליף את גמלת השאירים המיוחדת.
 
*עולה שעלה לארץ לאחר הגיעו לגיל 62-60, ואשתו עלתה לפני שהגיעה לגיל זה – האלמנה תקבל, לפי תנאי הזכאות, [[גמלת שאירים מיוחדת]] עד הגיעה לגיל פרישה. עם הגיעה לגיל פרישה תקבל קצבת זיקנה שתחליף את גמלת השאירים המיוחדת.
 
* מקבל קצבת זיקנה ובנוסף לה מחצית קצבת שאירים, שהוא הורה לילד יתום, יהיה זכאי לתוספת עבור הילד גם בקצבת הזיקנה וגם בקצבת השאירים.
 
* מקבל קצבת זיקנה ובנוסף לה מחצית קצבת שאירים, שהוא הורה לילד יתום, יהיה זכאי לתוספת עבור הילד גם בקצבת הזיקנה וגם בקצבת השאירים.

גרסה מ־20:08, 16 ביוני 2019

הקדמה:

אלמנות ואלמנים שהגיעו לגיל הזכאות לקצבת זיקנה וצברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה כמבוטח/ת עובד/ת, זכאים לקצבת זיקנה מלאה ולמחצית קצבת שאירים
עקרת בית שהגיעה לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, אינה זכאית למחצית קצבת שאירים בנוסף לקצבת זיקנה, אולם היא יכולה לבחור בקצבה אחת מלאה, הגבוהה מבין שתיהן
ניתן לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


שאירים של מבוטח שהגיעו לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יהיו זכאים לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) בנוסף לקצבת שאירים על פי הכללים הבאים:

  • מקבל/ת קצבת שאירים שהגיע/ה לגיל הזכאות לקצבת זיקנה או מקבל/ת קצבת זיקנה שהתאלמן/ה, זכאי/ת לקצבת זיקנה מלאה ולמחצית קצבת שאירים, אם צבר/ה את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה כמבוטח/ת עובד/ת.
  • מבוטחים בביטוח זיקנה שלא צברו את תקופת האכשרה לקצבת זיקנה, יקבלו רק קצבת שאירים מלאה. כאשר ישלימו את תקופת האכשרה, יקבלו קצבת זיקנה מלאה ומחצית קצבת שאירים.
  • מבוטחת שאינה פטורה מתקופת אכשרה לקצבת זיקנה ולא צברה כעובדת את תקופת האכשרה המזכה בקצבת זיקנה (עקרת בית שהתאלמנה והגיעה לגיל הזכאות לקצבת זיקנה) אינה זכאית למחצית קצבת שאירים בנוסף לקצבת זיקנה, אולם היא יכולה לבחור בין קצבת זיקנה לקצבת שאירים - הגבוהה מבין שתיהן.
  • עולה ובת זוגו שעלו לארץ לאחר הגיעם לגיל 62-60, לפי הטבלה המפורטת כאן, ואחד מהם נפטר - בן הזוג ימשיך לקבל גמלת זיקנה מיוחדת עבור יחיד.
  • עולה שעלה לארץ לאחר הגיעו לגיל 62-60, ואשתו עלתה לפני שהגיעה לגיל זה – האלמנה תקבל, לפי תנאי הזכאות, גמלת שאירים מיוחדת עד הגיעה לגיל פרישה. עם הגיעה לגיל פרישה תקבל קצבת זיקנה שתחליף את גמלת השאירים המיוחדת.
  • מקבל קצבת זיקנה ובנוסף לה מחצית קצבת שאירים, שהוא הורה לילד יתום, יהיה זכאי לתוספת עבור הילד גם בקצבת הזיקנה וגם בקצבת השאירים.


פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים