תבנית:שירות/תחילת טור ימני


'קול לבריאות' הוא שירות תרגום באמצעות הטלפון, כמענה מיידי וקבוע לפערי השפה והתרבות שבהם נתקלים יוצאי אתיופיה בבואם לקבל טיפול רפואי. המתורגמנים הרפואיים עוברים הכשרה ייעודית, פועלים על פי כללי האתיקה המקובלים במקצוע, ותחת בקרה מקצועית.

'קול לבריאות' מספק כלי לגישור על פערי השפה והתרבות בין עולי אתיופיה ובין נותני הטיפול הרפואי, מסייע לשיפור התקשורת בין הצדדים, מאפשר מתן טיפול רפואי טוב יותר ובכך משפר את נגישות המטופלים לשירותי הבריאות. בכלל זה:

  1. משפר את הנגישות השווה והניצול ההולם של שירותי בריאות בקרב מטופלים יוצאי אתיופיה.
  2. משרת את המטפלים, בזמן אמת, לתקשורת עם מטופלים שאינם דוברים עברית במידה שתאפשר קבלת טיפול איכותי.
  3. משמש כפה ליוצאי אתיופיה להבעת צרכיהם הייחודיים, כך שאנשי מערכת הבריאות יתנו להם מענה הולם.

המתורגמנים הטלפוניים בקיאים בזכויות המבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וחוק זכויות החולה, כמו גם בהיבטים האדמיניסטרטיביים של מערכת הבריאות. בעת הצורך, הם יתנו למטופלים מידע שיאפשר להם לנצל בצורה הטובה ביותר את שירותי הבריאות.

תבנית:שירות/סיום הקדמה

נותני השירות

עמותת טנא בריאות.


אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

כלל יוצאי אתיופיה, וכלל נותני שירות רפואי.

אופן קבלת השירות

שירות המתורגמנות זמין בטלפון 04-6331877 בימים א'- ו' בשעות 8:00 - 13:00 ובימים א' ג' ה' גם בשעות 19:00-16:00.

השירות ניתן לכל מטפל המעוניין בכך, בתיאום עם הנהלת הארגון הרפואי. כחלק מתהליך ההטמעה מקבל הצוות הדרכה אודות אופן השימוש בשירות, ואודות תקשורת יעילה באמצעות מתורגמן.

עלות השירות

השירות ניתן ללא עלות.

חשוב לדעת

המחקר והערכה הם חלק מהותי משירות המתורגמנות, על מנת לשפרו ולהרחיבו בעתיד. כך, מבוצע ניטור על מדגם שיחות להערכת איכות השירות, במקביל לניתוח נתונים כמותיים מן המערכת הטלפונית.


מקורות

עמותת טנא בריאות.


תבנית:שירות/סיום טור ימני

תבנית:שירות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:שירות/ראו גם

תבנית:שירות/טפסים

תבנית:שירות/סיום טור שמאלי