מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
(מעבר בין קופות גמל)
(תגיות: ערבית, שינוי מהותי)
שורה 28: שורה 28:
 
* ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית נמוכה.
 
* ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית נמוכה.
 
* קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. למידע נוסף ראו [[דמי ניהול בקופת גמל להשקעה]].
 
* קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. למידע נוסף ראו [[דמי ניהול בקופת גמל להשקעה]].
 +
 +
==מעבר מקופת גמל אחת לאחרת==
 +
* ניתן עבור מקופת גמל אחת לאחרת על ידי הגשת בקשה לקופת הגמל שאליה רוצים לעבור.
 +
* למרות זאת, במקרים הבאים לא ניתן להעביר כספים מקופת הגמל אל קופת גמל אחרת:
 +
** מוטל עיקול או שעבוד שנעשה כדין על חשבונו של החוסך בסכום מלוא היתרה הצבורה.
 +
** קיימת בחשבונו של החוסך יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
 +
** החוסך נפטר לפני מועד הפקדת הכספים הראשונה בקופה שאליה הוא רוצה לעבור.
 +
{{הערת עריכה|הערה=לוודא שזה אכן הפרשנות הנכונה ל"מועד הקובע ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_929.htm תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008]|חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 10:33, 19 בספטמבר 2019 (IDT)}}
 +
** הקופה המקבלת היא "קופת גמל סגורה" כהגדרתה ב[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_929.htm תקנות].
  
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>

גרסה מ־10:33, 19 בספטמבר 2019

הקדמה:

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה
הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס מלבד מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו לסכום המקורי
לא ניתן להפקיד יותר-70,000 ש"ח בכל שנה
מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לחוסכים (הן כאלה שעובדים והן כאלה שלא עובדים) לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו ואף ליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים.

 • הקופה מיועדת לציבור הרחב, שכירים, עצמאים ומי שאינם עובדים כלל, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • ניתן להפקיד עד 70,000 ש"ח בכל שנה.
 • הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס (הכספים ישולמו בתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה. אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש).
 • החל מגיל 60 ניתן לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה בסכום חד פעמי לבין קצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה). מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה). למידע נוסף ראו פטור ממס רווחי הון על קופת גמל להשקעה המשולמת כקצבה לאחר גיל 60.
 • ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס (בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני).
 • בניגוד לקרנות פנסיה קופות גמל או ביטוח מנהלים, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% באג"ח מיועדות (המבטיחות תשואה סבירה ומובטחת) וכל הכספים יושקעו בשוק ההון.
 • ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית נמוכה.
 • קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. למידע נוסף ראו דמי ניהול בקופת גמל להשקעה.

מעבר מקופת גמל אחת לאחרת

 • ניתן עבור מקופת גמל אחת לאחרת על ידי הגשת בקשה לקופת הגמל שאליה רוצים לעבור.
 • למרות זאת, במקרים הבאים לא ניתן להעביר כספים מקופת הגמל אל קופת גמל אחרת:
  • מוטל עיקול או שעבוד שנעשה כדין על חשבונו של החוסך בסכום מלוא היתרה הצבורה.
  • קיימת בחשבונו של החוסך יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
  • החוסך נפטר לפני מועד הפקדת הכספים הראשונה בקופה שאליה הוא רוצה לעבור.
הערת עריכה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:33, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
  • הקופה המקבלת היא "קופת גמל סגורה" כהגדרתה בתקנות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.