תבנית:ארגון/תחילת טור ימני


"קו משווה" היא עמותה שמטרתה לאפשר לאקדמאים ערבים לעבוד במקצוע אותו רכשו.

תבנית:ארגון/סיום הקדמה

נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם

endarticle

תבנית:ארגון/סיום טור ימני

תבנית:ארגון/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

פרטי הארגון

אתר:אתר עמותת קו משווה

תבנית:ארגון/סיום טור שמאלי