(חשוב לדעת)
(מי זכאי?)
שורה 23: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
== מי זכאי? ==  
+
== מי זכאי? ==
 
+
*כל עובד מדינה, העונה על כל התנאים הבאים:
 +
*#הוא מוגדר במערכת הנוכחות כהורה עובד '''או''' שהוא חתם על הצהרה כי הוא הורה עובד על גבי הטופס המיועד לכך.
 +
*#סך ימי החופשה להם הוא זכאי אינו עולה על 22 ימים לעובד המועסק חמישה ימים בשבוע ואינו עולה על 26 ימים לעובד המועסק שישה ימים בשבוע.
 +
*#הוא אינו זכאי לכל הטבה אחרת בענין חופשות, כגון חופשה מרוכזת, במהלך התקופה שבין 1 ליולי ועד 31 באוגוסט של אותה השנה.
 +
*#בן/בת הזוג של עובד המדינה עובד כשכיר או עצמאי ולא ניצל זכות זהה או דומה (כגון חופשה מרוכזת) במקום עבודתו, '''או''' שהילד בחזקתו הבלעדית '''או''' שרופא אישר בכתב כי בשל נכות או מחלה בן/בת הזוג אינם מסוגלים לטפל בילד.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==

גרסה מ־16:44, 18 בפברואר 2019

הקדמה:

הורים שהם עובדי מדינה, זכאים לקיצור של שעה אחת בכל אחד מעשרת ימי העבודה האחרונים בחודש אוגוסט- "שעות חופשה מיוחדת להורים"
באישור הממונה ובתיאום מראש, העובד יוכל לנצל את שעות החופשה המיוחדת להורים ביום אחד או על פני מספר ימים
לא ניתן לצבור או לפדות את שעות החופשה המיוחדת להורים וניתן לנצלן רק בין ה- 1 לאוגוסט ל- 30 בספטמבר של אותה שנה
העובד זכאי לקבל יום חופשה אחד על חשבון המעסיק, במקום הזכאות לשעות החופשה המיוחדת להורים


מי זכאי?

 • כל עובד מדינה, העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא מוגדר במערכת הנוכחות כהורה עובד או שהוא חתם על הצהרה כי הוא הורה עובד על גבי הטופס המיועד לכך.
  2. סך ימי החופשה להם הוא זכאי אינו עולה על 22 ימים לעובד המועסק חמישה ימים בשבוע ואינו עולה על 26 ימים לעובד המועסק שישה ימים בשבוע.
  3. הוא אינו זכאי לכל הטבה אחרת בענין חופשות, כגון חופשה מרוכזת, במהלך התקופה שבין 1 ליולי ועד 31 באוגוסט של אותה השנה.
  4. בן/בת הזוג של עובד המדינה עובד כשכיר או עצמאי ולא ניצל זכות זהה או דומה (כגון חופשה מרוכזת) במקום עבודתו, או שהילד בחזקתו הבלעדית או שרופא אישר בכתב כי בשל נכות או מחלה בן/בת הזוג אינם מסוגלים לטפל בילד.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • שעות החופשה המיוחדת להורים לא ניתנות לצבירה או לפדיון ויש לנצלן בין ה- 1 לאוגוסט ועד ה- 30 בספטמבר בלבד, לפי בחירת העובד ובתיאום מראש עם הממונה.
 • הזכאות אינה חלה על עובדי מדינה בדירוג הרופאים, הרופאים הווטרינריים, עובדי המחקר ועובדי ההוראה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים