(9 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  = הורים עובדי מדינה עשויים להיות זכאים ל"שעות חופשה מיוחדת" - קיצור של שעה אחת בכל אחד מעשרת ימי העבודה האחרונים באוגוסט
 
| מידע  = הורים עובדי מדינה עשויים להיות זכאים ל"שעות חופשה מיוחדת" - קיצור של שעה אחת בכל אחד מעשרת ימי העבודה האחרונים באוגוסט
 
| מידע2 =בתנאים מסויימים, העובד יוכל לנצל את שעות החופשה המיוחדת ביום אחד מרוכז או לפזרן על פני מספר ימים
 
| מידע2 =בתנאים מסויימים, העובד יוכל לנצל את שעות החופשה המיוחדת ביום אחד מרוכז או לפזרן על פני מספר ימים
| חשוב  = לא ניתן לצבור או לפדות את שעות החופשה המיוחדת ויש לנצלן בין ה- 1 באוגוסט ל- 30 בספטמבר של אותה שנה   
+
| חשוב  = לא ניתן לצבור או לפדות את שעות החופשה המיוחדת ויש לנצלן בין ה-1 באוגוסט ל-30 בספטמבר של אותה שנה   
| חשוב2= הורה עובד מדינה שאינו זכאי לשעות החופשה המיוחדת להורים, עשוי להיות זכאי ליום חופשה במקום
+
| חשוב2= הורה עובד מדינה שאינו זכאי לשעות החופשה המיוחדת להורים, עשוי להיות זכאי [[יום חופשה מיוחד בחודשים אוגוסט וספטמבר להורים עובדי מדינה|ליום חופשה במקום]]
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/strategic_planing-3_2017/he/strategic-planing-3-2017.pdf חוזר יחידה 3/2017 - נציבות שירות המדינה]  
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/strategic_planing-3_2017/he/strategic-planing-3-2017.pdf חוזר יחידה 3/2017 - נציבות שירות המדינה]  
שורה 23: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
הורה שהוא עובד מדינה, עשוי להיות זכאי  לקיצור יום העבודה בשעה אחת, בכל אחד מעשרת ימי העבודה האחרונים בחודש אוגוסט - סה"כ 10 "שעות חופשה מיוחדת להורים".
 
הורה שהוא עובד מדינה, עשוי להיות זכאי  לקיצור יום העבודה בשעה אחת, בכל אחד מעשרת ימי העבודה האחרונים בחודש אוגוסט - סה"כ 10 "שעות חופשה מיוחדת להורים".
*שעות החופשה המיוחדת להורים '''לא ניתנות לצבירה או לפדיון''' ויש לנצלן בין ה- 1 לאוגוסט ועד ה- 30 בספטמבר של אותה השנה.  
+
*שעות החופשה המיוחדת להורים '''לא ניתנות לצבירה או לפדיון''' ויש לנצלן בין ה-1 לאוגוסט ועד ה-30 בספטמבר של אותה השנה.  
 
*הזכאות לשעות החופשה המיוחדת להורים, ניתנת '''בנוסף''' לזכאות ל[[יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה]].
 
*הזכאות לשעות החופשה המיוחדת להורים, ניתנת '''בנוסף''' לזכאות ל[[יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה]].
{{הערת עריכה|הערה=יש ערך [[חדש: יום חופשה מיוחד בחודש אוגוסט להורים עובדי מדינה]] שיש לקשר לערך הזה ולהיפך|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 10:19, 20 בפברואר 2019 (IST)}}
 
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
שורה 31: שורה 30:
 
*#הוא מוגדר במערכת הנוכחות כהורה הזכאי [[יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה|לקיצור יום עבודה]] '''או''' שהוא חתם על הצהרה כי הוא הורה עובד (הטופס נמצא במשרד משאבי האנוש (אמרכלות).  
 
*#הוא מוגדר במערכת הנוכחות כהורה הזכאי [[יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה|לקיצור יום עבודה]] '''או''' שהוא חתם על הצהרה כי הוא הורה עובד (הטופס נמצא במשרד משאבי האנוש (אמרכלות).  
 
*#סך ימי החופשה להם הוא זכאי אינו עולה על 22 ימים אם הוא מועסק 5 ימים בשבוע ואינו עולה על 26 ימים אם הוא מועסק 6 ימים בשבוע.
 
*#סך ימי החופשה להם הוא זכאי אינו עולה על 22 ימים אם הוא מועסק 5 ימים בשבוע ואינו עולה על 26 ימים אם הוא מועסק 6 ימים בשבוע.
*#הוא אינו זכאי לכל הטבה אחרת בעניין חופשות, כגון חופשה מרוכזת, במהלך התקופה שבין ה- 1 ליולי ל- 31 באוגוסט של אותה השנה.
+
*#הוא אינו זכאי לכל הטבה אחרת בעניין חופשות, כגון חופשה מרוכזת, במהלך התקופה שבין ה-1 ליולי ל-31 באוגוסט של אותה השנה.
 
*#בן/בת הזוג של עובד המדינה עובד כשכיר או עצמאי ולא ניצל זכות זהה או דומה (כגון חופשה מרוכזת) במקום עבודתו, '''או''' שהילד בחזקתו הבלעדית '''או''' שרופא אישר בכתב כי בשל נכות או מחלה בן/בת הזוג אינם מסוגלים לטפל בילד.  
 
*#בן/בת הזוג של עובד המדינה עובד כשכיר או עצמאי ולא ניצל זכות זהה או דומה (כגון חופשה מרוכזת) במקום עבודתו, '''או''' שהילד בחזקתו הבלעדית '''או''' שרופא אישר בכתב כי בשל נכות או מחלה בן/בת הזוג אינם מסוגלים לטפל בילד.  
 
{{הערת עריכה|הערה=לא מצאתי את הטופס המיועד, והקישור אליו המופיע בהודעת הנציב מפנה לאתר הנציבות. לפי כתובת הקישור, נראה כי מספר הטופס הוא 2318 וגם חיפוש לפי המספר לא הניב תוצאות. לבקש הפנייה לטופס המתאים|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 16:42, 18 בפברואר 2019 (IST)}}
 
{{הערת עריכה|הערה=לא מצאתי את הטופס המיועד, והקישור אליו המופיע בהודעת הנציב מפנה לאתר הנציבות. לפי כתובת הקישור, נראה כי מספר הטופס הוא 2318 וגם חיפוש לפי המספר לא הניב תוצאות. לבקש הפנייה לטופס המתאים|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 16:42, 18 בפברואר 2019 (IST)}}
שורה 44: שורה 43:
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
*הזכאות '''אינה חלה''' על עובדי מדינה בדירוג הרופאים, רופאים ווטרינריים, עובדי מחקר, עובדי הוראה ועובדים החתומים על חוזה מנכ"ל ומוקבלי מנכ"ל.
 
*הזכאות '''אינה חלה''' על עובדי מדינה בדירוג הרופאים, רופאים ווטרינריים, עובדי מחקר, עובדי הוראה ועובדים החתומים על חוזה מנכ"ל ומוקבלי מנכ"ל.
*שעות החופשה המיוחדת להורים '''לא ניתנות לצבירה או לפדיון''' ויש לנצלן בין ה- 1 לאוגוסט ועד ה- 30 בספטמבר של אותה השנה.  
+
*שעות החופשה המיוחדת להורים '''לא ניתנות לצבירה או לפדיון''' ויש לנצלן בין ה-1 לאוגוסט ועד ה-30 בספטמבר של אותה השנה.  
 
*עובדי מדינה שבני הזוג שלהם מועסקים כמורים ונמצאים בחופשת הקיץ בחודש אוגוסט, זכאים להטבה.  
 
*עובדי מדינה שבני הזוג שלהם מועסקים כמורים ונמצאים בחופשת הקיץ בחודש אוגוסט, זכאים להטבה.  
 
*הזכאות לשעות החופשה המיוחדת להורים, ניתנת '''בנוסף''' לזכאות ל[[יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה]].
 
*הזכאות לשעות החופשה המיוחדת להורים, ניתנת '''בנוסף''' לזכאות ל[[יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה]].
*הורים עובדי מדינה, אשר '''אינם''' מוגדרים במערכת הנוכחות כהורים עובדים (כגון עובדים בדירוג האחים והאחיות והעו"ס) או הורים עובדי מדינה '''שאינם''' זכאים [[יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה|לקיצור יום עבודה]], עשויים להיות זכאים ליום חופשה מיוחד במקום שעות החופשה המיוחדת להורים. למידע נוסף ראו: [[????]]
+
*הורים עובדי מדינה, אשר '''אינם''' מוגדרים במערכת הנוכחות כהורים עובדים (כגון עובדים בדירוג האחים והאחיות והעו"ס) או הורים עובדי מדינה '''שאינם''' זכאים [[יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה|לקיצור יום עבודה]], עשויים להיות זכאים ליום חופשה מיוחד במקום שעות החופשה המיוחדת להורים. למידע נוסף ראו: [[יום חופשה מיוחד בחודשים אוגוסט וספטמבר להורים עובדי מדינה]].
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
שורה 59: שורה 58:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
*[http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=448#32.54 תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)]- סע' 32.54  
+
*[https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=448#32.54 תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)]- סע' 32.54  
 
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/strategic_planing-3_2017/he/strategic-planing-3-2017.pdf חוזר יחידה 3/2017] נציבות שירות המדינה, אגף בכיר (תכנון אסטרטגי ומדיניות)
 
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/strategic_planing-3_2017/he/strategic-planing-3-2017.pdf חוזר יחידה 3/2017] נציבות שירות המדינה, אגף בכיר (תכנון אסטרטגי ומדיניות)
  
שורה 79: שורה 78:
 
[[קטגוריה: עובדי מדינה]]
 
[[קטגוריה: עובדי מדינה]]
 
[[קטגוריה: חופשה]]
 
[[קטגוריה: חופשה]]
 +
[[ar:تقليص أيام العمل في شهر آب - أغسطس لأهل عاملين في سلك خدمات الدولة]]

גרסה מ־17:43, 23 בפברואר 2020

הקדמה:

הורים עובדי מדינה עשויים להיות זכאים ל"שעות חופשה מיוחדת" - קיצור של שעה אחת בכל אחד מעשרת ימי העבודה האחרונים באוגוסט
בתנאים מסויימים, העובד יוכל לנצל את שעות החופשה המיוחדת ביום אחד מרוכז או לפזרן על פני מספר ימים
לא ניתן לצבור או לפדות את שעות החופשה המיוחדת ויש לנצלן בין ה-1 באוגוסט ל-30 בספטמבר של אותה שנה
הורה עובד מדינה שאינו זכאי לשעות החופשה המיוחדת להורים, עשוי להיות זכאי ליום חופשה במקום


הורה שהוא עובד מדינה, עשוי להיות זכאי לקיצור יום העבודה בשעה אחת, בכל אחד מעשרת ימי העבודה האחרונים בחודש אוגוסט - סה"כ 10 "שעות חופשה מיוחדת להורים".

 • שעות החופשה המיוחדת להורים לא ניתנות לצבירה או לפדיון ויש לנצלן בין ה-1 לאוגוסט ועד ה-30 בספטמבר של אותה השנה.
 • הזכאות לשעות החופשה המיוחדת להורים, ניתנת בנוסף לזכאות ליום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה.

מי זכאי?

 • עובד מדינה, העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא מוגדר במערכת הנוכחות כהורה הזכאי לקיצור יום עבודה או שהוא חתם על הצהרה כי הוא הורה עובד (הטופס נמצא במשרד משאבי האנוש (אמרכלות).
  2. סך ימי החופשה להם הוא זכאי אינו עולה על 22 ימים אם הוא מועסק 5 ימים בשבוע ואינו עולה על 26 ימים אם הוא מועסק 6 ימים בשבוע.
  3. הוא אינו זכאי לכל הטבה אחרת בעניין חופשות, כגון חופשה מרוכזת, במהלך התקופה שבין ה-1 ליולי ל-31 באוגוסט של אותה השנה.
  4. בן/בת הזוג של עובד המדינה עובד כשכיר או עצמאי ולא ניצל זכות זהה או דומה (כגון חופשה מרוכזת) במקום עבודתו, או שהילד בחזקתו הבלעדית או שרופא אישר בכתב כי בשל נכות או מחלה בן/בת הזוג אינם מסוגלים לטפל בילד.
הערת עריכה
לא מצאתי את הטופס המיועד, והקישור אליו המופיע בהודעת הנציב מפנה לאתר הנציבות. לפי כתובת הקישור, נראה כי מספר הטופס הוא 2318 וגם חיפוש לפי המספר לא הניב תוצאות. לבקש הפנייה לטופס המתאים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:42, 18 בפברואר 2019 (IST)

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, הזכות ניתנת באופן אוטומטי. עם זאת, מומלץ לוודא מול משרד משאבי האנוש (אמרכלות), ובאמצעות בדיקה בתלושי השכר ובדוח הנוכחות, שאכן הזכות ניתנת.
 • בתיאום מראש ובאישור הממונה, העובד יכול לבחור האם לנצל את שעות החופשה המיוחדת ביום אחד מרוכז, או לפזרן על פני מספר ימים.
 • עובד שבחר לנצל את שעות החופשה המיוחדת ביום אחד מרוכז, יחויב במספר שעות העבודה שהיה אמור לעבוד.
  • לדוגמא: הורה לילד עד גיל שנה יחויב ב - 7.5 שעות ויעמדו לרשותו 2.5 שעות חופשה נוספות לניצול.
הערת עריכה
צריך לבדוק מול הנציבות האם אכן הזכות ניתנת באופן אוטומטי גם לאמהות וגם לאבות ואם לא, האם חל אותו הסדר כמו ביום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה(הבדל בין אם לאב וצורך בהצהרה)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:48, 19 בפברואר 2019 (IST)

חשוב לדעת

 • הזכאות אינה חלה על עובדי מדינה בדירוג הרופאים, רופאים ווטרינריים, עובדי מחקר, עובדי הוראה ועובדים החתומים על חוזה מנכ"ל ומוקבלי מנכ"ל.
 • שעות החופשה המיוחדת להורים לא ניתנות לצבירה או לפדיון ויש לנצלן בין ה-1 לאוגוסט ועד ה-30 בספטמבר של אותה השנה.
 • עובדי מדינה שבני הזוג שלהם מועסקים כמורים ונמצאים בחופשת הקיץ בחודש אוגוסט, זכאים להטבה.
 • הזכאות לשעות החופשה המיוחדת להורים, ניתנת בנוסף לזכאות ליום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה.
 • הורים עובדי מדינה, אשר אינם מוגדרים במערכת הנוכחות כהורים עובדים (כגון עובדים בדירוג האחים והאחיות והעו"ס) או הורים עובדי מדינה שאינם זכאים לקיצור יום עבודה, עשויים להיות זכאים ליום חופשה מיוחד במקום שעות החופשה המיוחדת להורים. למידע נוסף ראו: יום חופשה מיוחד בחודשים אוגוסט וספטמבר להורים עובדי מדינה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים