הקדמה:

הורים שהם עובדי מדינה, זכאים לקיצור של שעה אחת בכל אחד מעשרת ימי העבודה האחרונים בחודש אוגוסט- "שעות חופשה מיוחדת להורים"
באישור הממונה ובתיאום מראש, העובד יוכל לנצל את שעות החופשה המיוחדת להורים ביום אחד או על פני מספר ימים
לא ניתן לצבור או לפדות את שעות החופשה המיוחדת להורים וניתן לנצלן רק בין ה- 1 לאוגוסט ל- 30 בספטמבר של אותה שנה
העובד זכאי לקבל יום חופשה אחד על חשבון המעסיק, במקום הזכאות לשעות החופשה המיוחדת להורים


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • שעות החופשה המיוחדת להורים לא ניתנות לצבירה או לפדיון ויש לנצלן בין ה- 1 לאוגוסט ועד ה- 30 בספטמבר בלבד, לפי בחירת העובד ובתיאום מראש עם הממונה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים