הקדמה:

תבנית:ארגון/תחילת טור ימניהקליניקה לסיוע לחוסים ודיני אפוטרופסות בהנהלתה של עוה"ד נטע נדיב, הוקמה משיקולי צדק חברתי ומתוך מטרה לקדם ולממש את זכויותיהם של אוכלוסיות הנזקקות לאפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש. הקליניקה מהווה מרכז לסיוע משפטי חינם המוענק על ידי עורך דין בליווי סטודנטים למשפטים, אליה פונים הנזקקים ובני משפחותיהם, וכן גופים וארגונים שונים העוסקים בתחום כאשר הם נתקלים בצורך זה, וכן כאשר הם זקוקים לסיוע משפטי על מנת לקדם את הוצאת צו האפוטרופסות.תבנית:ארגון/סיום הקדמה

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם


תבנית:ארגון/סיום טור ימני

תבנית:ארגון/תחילת טור שמאלי

פרטי הארגון

דוא"ל:neta.nadiv@ono.ac.il
כתובת:הקרייה האקדמית אונו רחוב צה"ל 104 קרית אונו
שנת הקמה:2011

תבנית:ארגון/סיום טור שמאלי