הקדמה:

יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100% והיא אם עצמאית (חד-הורית) שאינה מסוגלת לטפל בתינוק שנולד לה, עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת
הקצבה, בסך 3,082 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2019), משולמת למשך 3 חודשים מיום הלידה
אם הנכות החלה לאחר הלידה ומשולמים ליולדת דמי לידה, הקצבה לא תשולם לה עבור אותה תקופה במקביל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100% והיא אם עצמאית (חד-הורית) שאינה מסוגלת לטפל בתינוק שנולד לה, עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת המשולמת למשך 3 חודשים מיום הלידה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • אם הנכות החלה לאחר הלידה ומשולמים ליולדת דמי לידה, לא תשולם לה הקצבה המיוחדת עבור התקופה שמשולמים לה דמי הלידה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים