מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-{{סוג ערך\|(.*?)}}\n{{עצם העניין}} +{{עצם העניין}}{{סוג ערך|\1}}))
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = מתנדבי הצבא הבריטי (הבריגדה) שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה והוכרו כפדויי שבי, זכאים לתשלום שנתי ממשרד הביטחון
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = בני הזוג של מי ששהו בשבי ונפטרו עשויים להיות זכאים לתשלום חד פעמי
| פיצוי = מתנדבי הצבא הבריטי שנפלו בשבי הנאצי בתקופת מלחמת העולם השניה, זכאים לקצבה ממשרד הביטחון
+
| פיצוי =  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף, ראו ב[http://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/Former%20prisoners%20of%20war/Pages/default.aspx אתר משרד הביטחון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.mod.gov.il/pages/heritage/pdfs/tofes.pdf '''טופס בקשה להכרה כפדויי שבי''']
+
| 1 = [http://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/Former%20prisoners%20of%20war/Documents/tofes.pdf בקשה להכרה באדם כפדוי שבי]
| 2 =  
+
| 2 = [http://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/Former%20prisoners%20of%20war/Documents/tofes_alman.pdf בקשה להכרה באדם שנפטר כפדוי שבי]
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
שורה 18: שורה 18:
 
| [[חיילים, צבא וביטחון]]  
 
| [[חיילים, צבא וביטחון]]  
 
| [[ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)]]
 
| [[ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)]]
| [[זיקנה והזדקנות]]
+
| [[תשלומים לחברי ארגון מחתרת שנפלו בשבי בתקופת המנדט]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
 +
מתנדבי הצבא הבריטי (הבריגדה) שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה, עשויים להיות מוכרים כפדויי שבי הזכאים לתשלומים ממשרד הביטחון.
 +
* התשלום שנקבע בחוק, בסך 1,000 ש"ח לחודש, יעודכן ב-16 בפברואר בכל שנה, בהתאם לשינויי מדד ינואר של אותה שנה לעומת מדד ינואר 2004.
 +
* מגיל 80 שנים ומעלה, משולמת לזכאים תוספת בשיעור של 25%.
 +
* פדויי שבי שגילם 67 שנים ומעלה יקבלו פעם בשנה (בתחילת כל ינואר), תשלום שנתי למפרע.
 +
* בנוסף, בני זוג של פדויי שבי שנפטרו, זכאים לקבלת תשלום חד-פעמי עבור 12 חודשים.
  
*בספטמבר 2009 פרסם משרד הביטחון בישראל הודעה לפיה מי שהיה תושב הישוב היהודי בארץ ישראל והתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, ובמסגרת שירותו נפל בשבי לפחות 14 ימים, יהיה זכאי להגיש בקשה להכרה לוועדה להכרה בפדוי שבי.
 
*פדוי שבי שהוכר יהיה זכאי לקבל תשלומים חודשיים וכן תשלום רטרואקטיבי של 24 תשלומים.
 
*פדוי שבי בן 67 שנים ומעלה יקבל תשלום פעם בשנה (בחודש ינואר) בשווי 12 תשלומים חודשיים.
 
*בן/בת זוג של פדוי שבי שהוכר על ידי הועדה ונפטר, זכאים לתשלום קצבה במשך 12 חודשים מיום הפטירה.
 
*על פי תיקון ל[[חוק תשלומים לפדויי שבי|חוק]] מה-22/3/11, גם בני זוג של פדויי שבי שנפטרו בטרם הגישו בקשה, זכאים להגישה בשמם ולקבל מענק חד פעמי בסך של 12 תשלומים חודשיים.
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* מי שהתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ואשר:
+
* תושב היישוב היהודי בארץ ישראל שהתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ואשר:
** היה תושב הישוב היהודי בארץ ישראל לפני התגייסותו לצבא הבריטי
+
** הוא הוחזק בשבי הנאצי 14 יום לפחות (בנסיבות מיוחדות תאושר גם שהות בשבי לתקופה קצרה מזו).
**הוחזק בשבי הנאצי 14 יום לפחות
+
** נפילתו בשבי אושרה על-ידי ארגון הצלב האדום, או הוכחה בדרך אחרת.
**ארגון הצלב האדום אישר את נפילתו בשבי, או שהוכח בדרך אחרת (באמצעות מסמכים) כי אכן שהה בשבי
+
===  בני זוג ===
 +
* בן/בת זוגו של מי שהוכר כפדוי שבי ונפטר, זכאי לתשלום עבור תקופה של שנה מיום מותו.
 +
* אם אדם ששהה בשבי לא הוכר כפדוי שבי בחייו, בן/בת זוגו בשעת פטירתו רשאי להגיש בקשה להכרה.
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
+
* יש למלא [http://www.mod.gov.il/pages/heritage/pdfs/tofes.pdf טופס בקשה להכרה כפדויי שבי] ולחתום על ההצהרה. (הטופס כולל דף הסבר).
* יש למלא [http://www.mod.gov.il/pages/heritage/pdfs/tofes.pdf טופס בקשה להכרה כפדויי שבי]. יש להקפיד:
+
* יש למלא פרטים על השבי. אם קיימים עדים או חברים לשבי, יש לרשום את פרטיהם.
**להחתים את פקיד הבנק בו מתנהל החשבון על פרטי הבקשה להעברת תשלום (חלק ד' בטופס)
+
* ניתן לבקש בטופס כי התשלום יועבר לחשבון הבנק של בן/בת הזוג.
**לחתום על הטופס ועל ההצהרה- '''טופס לא חתום לא יטופל'''
+
* יש להחתים את הבנק שבו מתנהל החשבון שמעוניינים להעביר אליו את התשלום (חלק ב' ב[http://www.mod.gov.il/pages/heritage/pdfs/tofes.pdf#page=5 טופס]).
**לצרף לבקשה צילומים של מסמכים המעידים על השירות הצבאי ו/או על השהייה בשבי (במידה וקיימים מסמכים)
+
* אל טופס הבקשה יש לצרף:
*לאחר הגשת הטפסים תדון ועדה בבקשה, ובמידה ותאושר, תועבר הקצבה ישירות לחשבון מגיש הבקשה
+
** צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה ושל בן/בת הזוג.
*למידע נוסף והגשת טופסי תביעה יש לפנות למשרד הביטחון
+
** מסמך המאשר את תקופת השבי, מקום השבי או מסמכים נוספים התומכים בבקשה (אם קיימים).
:*כתובת:
+
* יש להגיש את הבקשה אל:
 
:היחידה לאותות ועיטורים
 
:היחידה לאותות ועיטורים
 
:משרד הביטחון
 
:משרד הביטחון
.ד. 7093 הקריה, תל אביב.
+
"ד 7093 הקריה, תל אביב.
:*טל': 03-6975671 (שלוחה 4) פקס: 03-6934678
+
: פקס: 03-6934678
:*דוא"ל:otot@mod.gov.il
+
: דוא"ל: [mailto:otot@mod.gov.il otot@mod.gov.il]
 +
* לאחר הגשת הטופס והמסמכים, "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" תתכנס ותדון בבקשה.
 +
* ההודעה על החלטת הוועדה תימסר למבקש בתוך 3 חודשים מהיום שבו התקבלה הבקשה.
 +
* במקרה שהבקשה אושרה, יועבר התשלום ישירות לחשבון הבנק שרשם מגיש הבקשה.
 +
* תשלום רטרואקטיבי יינתן עבור 24 החודשים שקדמו לחודש שבו התקבלה בקשה שאושרה.
 +
* ניתן לפנות לבירורים אל היחידה לאותות ועיטורים באמצעות:
 +
** טלפון: 03-6975671 (שלוחה 4)  
 +
** פקס: 03-6934678
 +
** דוא"ל: [mailto:otot@mod.gov.il otot@mod.gov.il]
 +
* במקרה שפדוי שבי נפטר, רשאים להגיש בקשה בן/בת זוגו בשעת מותו, או אחד מבני המשפחה בשם האלמנה/אלמן שבחיים. את הבקשה מגישים על גבי [http://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/Former%20prisoners%20of%20war/Documents/tofes_alman.pdf טופס הכרה באדם שנפטר כפדוי שבי].
  
<!-- == חשוב לדעת ==
+
== חשוב לדעת ==
== פסקי דין ==
+
* הוועדה רשאית שלא להכיר באדם כפדוי שבי, אם נפילתו בשבי נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה מצדו.
 +
<!-- == פסקי דין ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
-->
 
-->
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
*[[משרד הביטחון]]
+
* [[משרד הביטחון]]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
*[[חוק תשלומים לפדויי שבי]]
 
*[[חוק תשלומים לפדויי שבי]]
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
*[http://www.mod.gov.il/pages/heritage/egeret.asp '''מידע על תשלומים לפדויי שבי'''] באתר משרד הביטחון
 
 
== מקורות ==
 
*המקור לערך זה באדיבות עמותת [[אביב לניצולי השואה]]
 
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־17:11, 18 באוקטובר 2015

הקדמה:

מתנדבי הצבא הבריטי (הבריגדה) שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה והוכרו כפדויי שבי, זכאים לתשלום שנתי ממשרד הביטחון
בני הזוג של מי ששהו בשבי ונפטרו עשויים להיות זכאים לתשלום חד פעמי
למידע נוסף, ראו באתר משרד הביטחון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מתנדבי הצבא הבריטי (הבריגדה) שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה, עשויים להיות מוכרים כפדויי שבי הזכאים לתשלומים ממשרד הביטחון.

 • התשלום שנקבע בחוק, בסך 1,000 ש"ח לחודש, יעודכן ב-16 בפברואר בכל שנה, בהתאם לשינויי מדד ינואר של אותה שנה לעומת מדד ינואר 2004.
 • מגיל 80 שנים ומעלה, משולמת לזכאים תוספת בשיעור של 25%.
 • פדויי שבי שגילם 67 שנים ומעלה יקבלו פעם בשנה (בתחילת כל ינואר), תשלום שנתי למפרע.
 • בנוסף, בני זוג של פדויי שבי שנפטרו, זכאים לקבלת תשלום חד-פעמי עבור 12 חודשים.

מי זכאי?

 • תושב היישוב היהודי בארץ ישראל שהתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ואשר:
  • הוא הוחזק בשבי הנאצי 14 יום לפחות (בנסיבות מיוחדות תאושר גם שהות בשבי לתקופה קצרה מזו).
  • נפילתו בשבי אושרה על-ידי ארגון הצלב האדום, או הוכחה בדרך אחרת.

בני זוג

 • בן/בת זוגו של מי שהוכר כפדוי שבי ונפטר, זכאי לתשלום עבור תקופה של שנה מיום מותו.
 • אם אדם ששהה בשבי לא הוכר כפדוי שבי בחייו, בן/בת זוגו בשעת פטירתו רשאי להגיש בקשה להכרה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה להכרה כפדויי שבי ולחתום על ההצהרה. (הטופס כולל דף הסבר).
 • יש למלא פרטים על השבי. אם קיימים עדים או חברים לשבי, יש לרשום את פרטיהם.
 • ניתן לבקש בטופס כי התשלום יועבר לחשבון הבנק של בן/בת הזוג.
 • יש להחתים את הבנק שבו מתנהל החשבון שמעוניינים להעביר אליו את התשלום (חלק ב' בטופס).
 • אל טופס הבקשה יש לצרף:
  • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה ושל בן/בת הזוג.
  • מסמך המאשר את תקופת השבי, מקום השבי או מסמכים נוספים התומכים בבקשה (אם קיימים).
 • יש להגיש את הבקשה אל:
היחידה לאותות ועיטורים
משרד הביטחון
ת"ד 7093 הקריה, תל אביב.
פקס: 03-6934678
דוא"ל: otot@mod.gov.il
 • לאחר הגשת הטופס והמסמכים, "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" תתכנס ותדון בבקשה.
 • ההודעה על החלטת הוועדה תימסר למבקש בתוך 3 חודשים מהיום שבו התקבלה הבקשה.
 • במקרה שהבקשה אושרה, יועבר התשלום ישירות לחשבון הבנק שרשם מגיש הבקשה.
 • תשלום רטרואקטיבי יינתן עבור 24 החודשים שקדמו לחודש שבו התקבלה בקשה שאושרה.
 • ניתן לפנות לבירורים אל היחידה לאותות ועיטורים באמצעות:
  • טלפון: 03-6975671 (שלוחה 4)
  • פקס: 03-6934678
  • דוא"ל: otot@mod.gov.il
 • במקרה שפדוי שבי נפטר, רשאים להגיש בקשה בן/בת זוגו בשעת מותו, או אחד מבני המשפחה בשם האלמנה/אלמן שבחיים. את הבקשה מגישים על גבי טופס הכרה באדם שנפטר כפדוי שבי.

חשוב לדעת

 • הוועדה רשאית שלא להכיר באדם כפדוי שבי, אם נפילתו בשבי נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה מצדו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים