שורה 68: שורה 68:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
*[[חוק תשלומים לפדויי שבי]]
+
* [[חוק תשלומים לפדויי שבי]]
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
שורה 83: שורה 83:
 
[[קטגוריה:מלחמת העולם השניה]]
 
[[קטגוריה:מלחמת העולם השניה]]
 
[[קטגוריה:ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)]]
 
[[קטגוריה:ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)]]
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]]
+
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:משרד הביטחון]]
 
[[קטגוריה:משרד הביטחון]]
 
[[קטגוריה:פדויי שבי]]
 
[[קטגוריה:פדויי שבי]]

גרסה מ־17:16, 18 באוקטובר 2015

הקדמה:

מתנדבי הצבא הבריטי (הבריגדה) שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה והוכרו כפדויי שבי, זכאים לתשלום שנתי ממשרד הביטחון
בני הזוג של מי ששהו בשבי ונפטרו עשויים להיות זכאים לתשלום חד פעמי
למידע נוסף, ראו באתר משרד הביטחון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מתנדבי הצבא הבריטי (הבריגדה) שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה, עשויים להיות מוכרים כפדויי שבי הזכאים לתשלומים ממשרד הביטחון.

 • התשלום שנקבע בחוק, בסך 1,000 ש"ח לחודש, יעודכן ב-16 בפברואר בכל שנה, בהתאם לשינויי מדד ינואר של אותה שנה לעומת מדד ינואר 2004.
 • מגיל 80 שנים ומעלה, משולמת לזכאים תוספת בשיעור של 25%.
 • פדויי שבי שגילם 67 שנים ומעלה יקבלו פעם בשנה (בתחילת כל ינואר), תשלום שנתי למפרע.
 • בנוסף, בני זוג של פדויי שבי שנפטרו, זכאים לקבלת תשלום חד-פעמי עבור 12 חודשים.

מי זכאי?

 • תושב היישוב היהודי בארץ ישראל שהתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ואשר:
  • הוא הוחזק בשבי הנאצי 14 יום לפחות (בנסיבות מיוחדות תאושר גם שהות בשבי לתקופה קצרה מזו).
  • נפילתו בשבי אושרה על-ידי ארגון הצלב האדום, או הוכחה בדרך אחרת.

בני זוג

 • בן/בת זוגו של מי שהוכר כפדוי שבי ונפטר, זכאי לתשלום עבור תקופה של שנה מיום מותו.
 • אם אדם ששהה בשבי לא הוכר כפדוי שבי בחייו, בן/בת זוגו בשעת פטירתו רשאי להגיש בקשה להכרה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה להכרה כפדויי שבי ולחתום על ההצהרה. (הטופס כולל דף הסבר).
 • יש למלא פרטים על השבי. אם קיימים עדים או חברים לשבי, יש לרשום את פרטיהם.
 • ניתן לבקש בטופס כי התשלום יועבר לחשבון הבנק של בן/בת הזוג.
 • יש להחתים את הבנק שבו מתנהל החשבון שמעוניינים להעביר אליו את התשלום (חלק ב' בטופס).
 • אל טופס הבקשה יש לצרף:
  • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה ושל בן/בת הזוג.
  • מסמך המאשר את תקופת השבי, מקום השבי או מסמכים נוספים התומכים בבקשה (אם קיימים).
 • יש להגיש את הבקשה אל:
היחידה לאותות ועיטורים
משרד הביטחון
ת"ד 7093 הקריה, תל אביב.
פקס: 03-6934678
דוא"ל: otot@mod.gov.il
 • לאחר הגשת הטופס והמסמכים, "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" תתכנס ותדון בבקשה.
 • ההודעה על החלטת הוועדה תימסר למבקש בתוך 3 חודשים מהיום שבו התקבלה הבקשה.
 • במקרה שהבקשה אושרה, יועבר התשלום ישירות לחשבון הבנק שרשם מגיש הבקשה.
 • תשלום רטרואקטיבי יינתן עבור 24 החודשים שקדמו לחודש שבו התקבלה בקשה שאושרה.
 • ניתן לפנות לבירורים אל היחידה לאותות ועיטורים באמצעות:
  • טלפון: 03-6975671 (שלוחה 4)
  • פקס: 03-6934678
  • דוא"ל: otot@mod.gov.il
 • במקרה שפדוי שבי נפטר, רשאים להגיש בקשה בן/בת זוגו בשעת מותו, או אחד מבני המשפחה בשם האלמנה/אלמן שבחיים. את הבקשה מגישים על גבי טופס הכרה באדם שנפטר כפדוי שבי.

חשוב לדעת

 • הוועדה רשאית שלא להכיר באדם כפדוי שבי, אם נפילתו בשבי נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה מצדו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים