מ (שימוש בתבנית פקס)
 
(42 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע לזכות.-->
+
| מידע  = מתנדבי הצבא הבריטי שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה והוכרו כפדויי שבי, זכאים לתשלום שנתי ממשרד הביטחון
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = בני הזוג של פדויי שבי שנפטרו זכאים לתשלום חד פעמי
| פיצוי = מתנדבי הצבא הבריטי שנפלו בשבי הנאצי בתקופת מלחמת העולם השניה, זכאים לקצבה ממשרד הביטחון
+
| פיצוי =  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף, ראו ב[http://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/Former%20prisoners%20of%20war/Pages/default.aspx אתר משרד הביטחון]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 +
}}
 +
{{טפסים
 +
| 1 = [http://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/Former%20prisoners%20of%20war/Documents/tofes.pdf בקשה להכרה באדם כפדוי שבי]
 +
| 2 = [http://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/Former%20prisoners%20of%20war/Documents/tofes_alman.pdf בקשה להכרה באדם שנפטר כפדוי שבי]
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[חיילים, צבא וביטחון]]
 +
| [[מלחמת העולם השניה]]
 +
| [[תשלום לחברים בארגוני מחתרת שנאסרו בתקופת המנדט הבריטי]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
  
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
+
מתנדבי הצבא הבריטי שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה, עשויים להיות מוכרים כפדויי שבי הזכאים לתשלומים ממשרד הביטחון.  
*בספטמבר 2009 פרסם משרד הביטחון בישראל הודעה לפיה מי שהיה תושב הישוב היהודי בארץ ישראל והתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, ובמסגרת שירותו נפל בשבי לפחות 14 ימים, יהיה זכאי להגיש בקשה להכרה לוועדה להכרה בפדוי שבי.  
+
* התשלום שנקבע, בסך 1,000 ש"ח לחודש, מתעדכן בפברואר בכל שנה, בהתאם לשינויי מדד ינואר של אותה שנה לעומת מדד ינואר 2004.
*פדוי שבי שהוכר יהיה זכאי לקבל תשלומים חודשיים וכן תשלום רטרואקטיבי של 24 תשלומים.
+
* מגיל 80 שנים ומעלה, משולמת לזכאים תוספת בשיעור של 25%.
*פדוי שבי בן 67 שנים ומעלה יקבל תשלום פעם בשנה (בחודש ינואר) בשווי 12 תשלומים חודשיים.
+
* פדויי שבי שגילם 67 שנים ומעלה יקבלו פעם בשנה (בתחילת כל ינואר), תשלום שנתי למפרע.
*בן/בת זוג של פדוי שבי שהוכר על ידי הועדה ונפטר, זכאים לתשלום קצבה במשך 12 חודשים מיום הפטירה.  
+
* בנוסף, בני זוג (כולל ידועים בציבור) של פדויי שבי שנפטרו, זכאים לקבלת תשלום חד-פעמי עבור 12 חודשים.
*על פי תיקון לחוק מה-22/3/11, גם בני זוג של פדויי שבי שנפטרו בטרם הגישו בקשה, רשאים להגישה בשמם.
 
 
  
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
== מי זכאי? ==
 +
* תושב היישוב היהודי בארץ ישראל שהתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ואשר:
 +
** הוא הוחזק בשבי הנאצי 14 יום לפחות (בנסיבות מיוחדות תאושר זכאות גם לגבי תקופה קצרה יותר של שהות בשבי).
 +
** אושר על-ידי ארגון הצלב האדום, או הוכח בדרך אחרת, כי הוא נפל בשבי.
 +
===  בן/בת זוג (כולל ידוע/ה בציבור) של זכאי שנפטר ===
 +
* מי שהוכר בחייו כפדוי שבי ונפטר, בן/בת זוגו יהיה זכאי לתשלום עבור תקופה של שנה מיום מותו.
 +
* מי שנפטר בטרם הוכר בחייו כפדוי שבי, בן/בת זוגו בזמן הפטירה רשאי להגיש בקשה להכרה. אם הבקשה תאושר, יינתן תשלום עבור תקופה של שנה ב-1 בחודש לאחר החודש שבו הוכר פדוי השבי.
  
== מי זכאי? ==
 
* מי שהתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ואשר:
 
** היה תושב הישוב היהודי בארץ ישראל לפני התגייסותו לצבא הבריטי
 
**הוחזק בשבי הנאצי 14 יום לפחות
 
**ארגון הצלב האדום אישר את נפילתו בשבי, או שהוכח בדרך אחרת (באמצעות מסמכים) כי אכן שהה בשבי
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
+
* יש למלא [http://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/Former%20prisoners%20of%20war/Documents/tofes.pdf טופס בקשה להכרה כפדויי שבי] ולחתום על ההצהרה (הטופס כולל דף הסבר).
* יש למלא [http://www.mod.gov.il/pages/heritage/pdfs/tofes.pdf טופס בקשה להכרה כפדויי שבי]. יש להקפיד:
+
* יש למלא פרטים על השבי. אם קיימים עדים או חברים לשבי, יש לרשום את פרטיהם.
**להחתים את פקיד הבנק בו מתנהל החשבון על פרטי הבקשה להעברת תשלום (חלק ד' בטופס)
+
* ניתן לבקש בטופס כי התשלום יועבר לחשבון הבנק של בן/בת הזוג.
**לחתום על הטופס ועל ההצהרה- '''טופס לא חתום לא יטופל'''
+
* יש להחתים את הבנק שבו מתנהל החשבון שמעוניינים להעביר אליו את התשלום.
**לצרף לבקשה צילומים של מסמכים המעידים על השירות הצבאי ו/או על השהייה בשבי (במידה וקיימים מסמכים)
+
* אל טופס הבקשה יש לצרף:
*לאחר הגשת הטפסים תדון ועדה בבקשה, ובמידה ותאושר, תועבר הקצבה ישירות לחשבון מגיש הבקשה
+
** צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה ושל בן/בת הזוג.
*למידע נוסף והגשת טופסי תביעה יש לפנות למשרד הביטחון
+
** מסמך המאשר את תקופת השבי, מקום השבי או מסמכים נוספים התומכים בבקשה (אם קיימים).
:*כתובת:
+
* יש להגיש את הבקשה אל:
 
:היחידה לאותות ועיטורים
 
:היחידה לאותות ועיטורים
 
:משרד הביטחון
 
:משרד הביטחון
.ד. 7093 הקריה, תל אביב.
+
"ד 7093 הקריה, תל אביב.
:*טל': 03-6975671 (שלוחה 4) פקס: 03-6934678
+
: פקס: {{פקס|03-6934678}}
:*דוא"ל:otot@mod.gov.il
+
: דוא"ל: {{דואל|otot@mod.gov.il}}
 +
* לאחר הגשת הטופס והמסמכים, "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" תתכנס ותדון בבקשה.
 +
* ההודעה על החלטת הוועדה תימסר למבקש בתוך 3 חודשים מהיום שבו התקבלה הבקשה.
 +
* במקרה שהבקשה אושרה, יועבר התשלום ישירות לחשבון הבנק שרשם מגיש הבקשה.
 +
* תשלום רטרואקטיבי (בכל בקשה שהוגשה אחרי יום 14.11.2007), יינתן עבור 24 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הוכר כפדוי שבי.
 +
* ניתן לפנות לבירורים אל היחידה לאותות ועיטורים באמצעות:
 +
** טלפון: {{טלפון|03-6975671}} (שלוחה 4)  
 +
** פקס: {{פקס|03-6934678}}
 +
** דוא"ל: {{דואל|otot@mod.gov.il}}
 +
* במקרה שפדוי שבי נפטר, רשאים להגיש בקשה בן/בת זוגו בשעת מותו, או אחד מבני המשפחה בשם האלמנה/אלמן שבחיים. את הבקשה מגישים על גבי [http://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/Former%20prisoners%20of%20war/Documents/tofes_alman.pdf טופס הכרה באדם שנפטר כפדוי שבי].
 +
 
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
+
* הוועדה רשאית שלא להכיר באדם כפדוי שבי במקרים הבאים:
 +
** נפילתו בשבי נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה מצדו.
 +
** נפילתו בשבי היתה בעת עריקה (היעדרות מהשירות הצבאי מתוך כוונה שלא לחזור לצבא).
 +
<!-- == פסקי דין ==-->  
  
== תקדימים משפטיים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
<!--
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
 
-->
 
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
<!--
+
* [https://www.facebook.com/Jewish-Pioneer-corps-1939-1945-Haparim-%D7%97%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-406034796216855/ פורום משפחות פדויי השבי - לוחמי חיל החפרים]
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
-->
 
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
*[[משרד הביטחון]]
+
* [[משרד הביטחון]]
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
*[[חוק תשלומים לפדויי שבי]]
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
*[http://www.mod.gov.il/pages/heritage/egeret.asp '''מידע על תשלומים לפדויי שבי'''] באתר משרד הביטחון
 
 
 
== מקורות ==
 
*המקור לערך זה באדיבות עמותת [[אביב לניצולי השואה]]
 
 
 
== תגיות ==
 
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)]]
 
| [[זיקנה והזדקנות]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 = [http://www.mod.gov.il/pages/heritage/pdfs/tofes.pdf '''טופס בקשה להכרה כפדויי שבי''']
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [[חוק תשלומים לפדויי שבי]]
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:צבא וביטחון]]
 
[[קטגוריה:מלחמת העולם השניה]]
 
[[קטגוריה:מלחמת העולם השניה]]
 
[[קטגוריה:ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)]]
 
[[קטגוריה:ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים)]]
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]]
+
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:משרד הביטחון]]
 
[[קטגוריה:משרד הביטחון]]
 
[[קטגוריה:פדויי שבי]]
 
[[קטגוריה:פדויי שבי]]

גרסה אחרונה מ־00:13, 5 במרץ 2021

הקדמה:

מתנדבי הצבא הבריטי שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה והוכרו כפדויי שבי, זכאים לתשלום שנתי ממשרד הביטחון
בני הזוג של פדויי שבי שנפטרו זכאים לתשלום חד פעמי
למידע נוסף, ראו באתר משרד הביטחון

מתנדבי הצבא הבריטי שנפלו בשבי הגרמני בתקופת מלחמת העולם השניה, עשויים להיות מוכרים כפדויי שבי הזכאים לתשלומים ממשרד הביטחון.

 • התשלום שנקבע, בסך 1,000 ש"ח לחודש, מתעדכן בפברואר בכל שנה, בהתאם לשינויי מדד ינואר של אותה שנה לעומת מדד ינואר 2004.
 • מגיל 80 שנים ומעלה, משולמת לזכאים תוספת בשיעור של 25%.
 • פדויי שבי שגילם 67 שנים ומעלה יקבלו פעם בשנה (בתחילת כל ינואר), תשלום שנתי למפרע.
 • בנוסף, בני זוג (כולל ידועים בציבור) של פדויי שבי שנפטרו, זכאים לקבלת תשלום חד-פעמי עבור 12 חודשים.

מי זכאי?

 • תושב היישוב היהודי בארץ ישראל שהתנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ואשר:
  • הוא הוחזק בשבי הנאצי 14 יום לפחות (בנסיבות מיוחדות תאושר זכאות גם לגבי תקופה קצרה יותר של שהות בשבי).
  • אושר על-ידי ארגון הצלב האדום, או הוכח בדרך אחרת, כי הוא נפל בשבי.

בן/בת זוג (כולל ידוע/ה בציבור) של זכאי שנפטר

 • מי שהוכר בחייו כפדוי שבי ונפטר, בן/בת זוגו יהיה זכאי לתשלום עבור תקופה של שנה מיום מותו.
 • מי שנפטר בטרם הוכר בחייו כפדוי שבי, בן/בת זוגו בזמן הפטירה רשאי להגיש בקשה להכרה. אם הבקשה תאושר, יינתן תשלום עבור תקופה של שנה ב-1 בחודש לאחר החודש שבו הוכר פדוי השבי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה להכרה כפדויי שבי ולחתום על ההצהרה (הטופס כולל דף הסבר).
 • יש למלא פרטים על השבי. אם קיימים עדים או חברים לשבי, יש לרשום את פרטיהם.
 • ניתן לבקש בטופס כי התשלום יועבר לחשבון הבנק של בן/בת הזוג.
 • יש להחתים את הבנק שבו מתנהל החשבון שמעוניינים להעביר אליו את התשלום.
 • אל טופס הבקשה יש לצרף:
  • צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה ושל בן/בת הזוג.
  • מסמך המאשר את תקופת השבי, מקום השבי או מסמכים נוספים התומכים בבקשה (אם קיימים).
 • יש להגיש את הבקשה אל:
היחידה לאותות ועיטורים
משרד הביטחון
ת"ד 7093 הקריה, תל אביב.
פקס: 03-6934678
דוא"ל:
 • לאחר הגשת הטופס והמסמכים, "הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי" תתכנס ותדון בבקשה.
 • ההודעה על החלטת הוועדה תימסר למבקש בתוך 3 חודשים מהיום שבו התקבלה הבקשה.
 • במקרה שהבקשה אושרה, יועבר התשלום ישירות לחשבון הבנק שרשם מגיש הבקשה.
 • תשלום רטרואקטיבי (בכל בקשה שהוגשה אחרי יום 14.11.2007), יינתן עבור 24 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הוכר כפדוי שבי.
 • ניתן לפנות לבירורים אל היחידה לאותות ועיטורים באמצעות:
  • טלפון: 03-6975671 (שלוחה 4)
  • פקס: 03-6934678
  • דוא"ל:
 • במקרה שפדוי שבי נפטר, רשאים להגיש בקשה בן/בת זוגו בשעת מותו, או אחד מבני המשפחה בשם האלמנה/אלמן שבחיים. את הבקשה מגישים על גבי טופס הכרה באדם שנפטר כפדוי שבי.

חשוב לדעת

 • הוועדה רשאית שלא להכיר באדם כפדוי שבי במקרים הבאים:
  • נפילתו בשבי נגרמה עקב התנהגות רעה וחמורה מצדו.
  • נפילתו בשבי היתה בעת עריקה (היעדרות מהשירות הצבאי מתוך כוונה שלא לחזור לצבא).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים