(חשוב לדעת)
שורה 68: שורה 68:
 
*בעקבות [[יהודים ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה זכאים לפיצוי מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים |פסק דין משנת 2009]] , ניצולי שואה ששהו בתנאי שלילת חופש ברומניה ובולגריה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, זכאים  ל[[תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר]], בהתאם להוראות [[חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
*בעקבות [[יהודים ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה זכאים לפיצוי מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים |פסק דין משנת 2009]] , ניצולי שואה ששהו בתנאי שלילת חופש ברומניה ובולגריה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים, זכאים  ל[[תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר]], בהתאם להוראות [[חוק נכי רדיפות הנאצים]].
 
* ניצולי שואה המתגוררים בישראל, אזרחי רומניה או מי שהיו אזרחי רומניה בעבר, אשר חוו רדיפות על ידי המשטר הרומני בתקופה שבין 6 בספטמבר 1940 ל-6 במרץ 1945, עשויים להיות זכאים לקצבה מטעם ממשלת רומניה לפי חוק מס' 189 משנת 2001. הקצבה משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי ברומניה. למידע נסף ראו [[קצבה לניצולי שואה יוצאי רומניה]]
 
* ניצולי שואה המתגוררים בישראל, אזרחי רומניה או מי שהיו אזרחי רומניה בעבר, אשר חוו רדיפות על ידי המשטר הרומני בתקופה שבין 6 בספטמבר 1940 ל-6 במרץ 1945, עשויים להיות זכאים לקצבה מטעם ממשלת רומניה לפי חוק מס' 189 משנת 2001. הקצבה משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי ברומניה. למידע נסף ראו [[קצבה לניצולי שואה יוצאי רומניה]]
*  יהודים יוצאי רומניה אשר חיו בתנאי עוצר בהשראה גרמנית ואינם מקבלים תגמול מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מטעם [[ועידת התביעות]]. לפרטים נוספים ראו: [[מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת מגבלות חופש ברומניה]].   
+
*  יהודים יוצאי רומניה אשר חיו בתנאי עוצר בהשראה גרמנית ואינם מקבלים קצבה מועידת התביעות או תגמול מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מטעם [[ועידת התביעות]]. לפרטים נוספים ראו: [[מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת מגבלות חופש ברומניה]].   
 
* קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות לא נחשבת כהכנסה לצורך [[תנאי זכאות לגמלת סיעוד]] מהמוסד לביטוח לאומי.
 
* קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות לא נחשבת כהכנסה לצורך [[תנאי זכאות לגמלת סיעוד]] מהמוסד לביטוח לאומי.
* קצבה זו אינה ניתנת להעברה או להורשה ואסור לעקל קצבה זה, אלא בתנאים מיוחדים כמפורט בערך [[קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל]].
+
* הקצבה של קרן סעיף 2 אינה ניתנת להעברה או להורשה ואסור לעקל קצבה זה, אלא בתנאים מיוחדים כמפורט בערך [[קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל]].
 
* '''הגבלת שכר הטרחה של עורך הדין''' -
 
* '''הגבלת שכר הטרחה של עורך הדין''' -
** [[חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)]] קובע כללים לגבי טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל, לרבות מגבלות על שכר הטרחה שיכול לגבות עו"ד המטפל בתביעה. בפסיקת בית המשפט נקבע כי החוק חל גם בתביעות המוגשות לועידת התביעות, לרבות תביעות לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
+
** [[חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)]] קובע הגבלות על שכר הטרחה שיכול לגבות עו"ד המטפל בתביעה, לרבות תביעה לקצבה מקרן סעיף 2 של וועידת התביעות . למידע נוסף ראו [[הגבלת שכר טרחה עבור טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל]].
** למידע נוסף ראו [[הגבלת שכר טרחה עבור טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל]].
 
 
 
 
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==-->
 
== פסקי דין ==-->
 +
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
* לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו [[זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע]] - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.  
 
* לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו [[זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע]] - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.  

גרסה מ־14:27, 3 בספטמבר 2017

הקדמה:

החל מחודש יולי 2017 ניצולי שואה אשר שהו בעיר יאסי שברומניה לפחות 3 חודשים בין 6 באוגוסט 1941 ל-23 באוגוסט 1944, עשויים להיות זכאים לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף גמלת השלמה ממשרד האוצר
ניצולי שואה אשר שהו ביאסי ומקבלים קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, יוכרו עתה כניצולים מהמעגל הראשון ויכלו לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

החל מחודש יולי 2017 ניצולים אשר שהו בעיר יאסי שברומניה לפחות 3 חודשים בין 6 באוגוסט 1941 ל-23 באוגוסט 1944, עשויים להיות זכאים לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף גמלת השלמה ממשרד האוצר.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה ששהו בעיר יאסי ברומניה והם העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. שהו בעיר יאסי שברומניה לפחות שלושה חודשים בין 6 באוגוסט 1941 ל-23 באוגוסט 1944.
  2. הכנסתם אינה גבוהה מ- 114,816 ש"ח נטו לשנה ליחיד:
   • תקרת ההכנסה השנתית לזכאות לקבלת קצבה זו עומדת על סך 114,816 ש"ח נטו לשנה ליחיד (התקרה לפני העדכון עמדה על תקרת הכנסה אישית שאינה גבוהה מ-6,500 ש"ח נטו לחודש ליחיד).
   • החל מיום 01.10.2007, נלקחת בחשבון רק הכנסתו של מגיש הבקשה ללא הכנסת בן/בת זוגו.
   • תקרת ההכנסה מוגדרת כהכנסה שנתית נטו, לאחר ניכוי מסים והיא כוללת הכנסה מעבודה, ממשלח יד, מהשכרת דירה, מהשקעה או מריבית. לא נכללים בחישוב התקרה קצבאות ביטוח לאומי, פנסיה מעבודה או ביטוח מנהלים, פנסיות נכות או ביטוח חיים.
  3. אינם מקבלים קצבה ממקור גרמני, כגון קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) או תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  4. מגבלות בנוגע לנכסים -ממשלת גרמניה קבעה מגבלות על נכסים שיכולים להיות בבעלות מגיש הבקשה:
   • מגיש הבקשה לא יוכל להיות בעל נכסים ששוויים נטו גבוה יותר מ- 2,297,350 ש"ח.
   • הנכסים כוללים, בין השאר, מזומנים בבנק, שווי מניות וני"ע, כל רכוש שבבעלות הפונה ופדיון פוליסות ביטוח חיים.
   • רק שווי "נטו" של הנכסים יילקח בחשבון - כולל חובות, משכנתאות, מסים שנתיים בגין נכסים מסוימים אשר אמורים להיות מנוכים לשם קביעת שווי הנטו של הנכס.
   • השווי של הנכס שבו מתגורר הפונה לא יילקח בחשבון לצורך חישוב מגבלת הנכסים.
   • במקרה שמדובר בנכס משותף, רק החלק היחסי שבבעלות מגיש הבקשה יילקח בחשבון.

זכאות של עוברים

 • גם מי שהיו עוברים בבטן אימם בשעה שהיא עברה רדיפה מוכרת, עשויים להיות זכאים לקצבה מקרן סעיף 2.

תהליך מימוש הזכות

 • ניצולים אשר עומדים בתנאי הזכאות כאמור, מתבקשים לפנות אל ועידת התביעות באמצעות טלפון שמספרו 03-5194400.
 • לאחר הפניה תבדוק ועדת התביעות האם הניצול הגיש בעבר בקשה לקצבה לפי קרן סעיף 2.
 • אם הוגשה בקשה בעבר, אין צורך בהגשת בקשה נוספת, וועידת התביעות תיצור קשר עם הפונה במידה ויש צורך במסמכים נוספים.
 • אם לא הוגשה בקשה בעבר, ישלח אל הפונה טופס בקשה ,שעל הפונה למלא ולשלוח לועידת התביעות. למידע נוסף אודות מילוי טופס הבקשה והמסמכים הנלווים שיש לצרף לבקשה לחץ כאן.
 • במידה והפונה יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי, התשלום יחל החל מיום 01.07.2017 או מועד הגשת הבקשה, המאוחר בניהם. על כן מומלץ להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר.
 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום עמלה.

גמלת השלמה ממשרד האוצר לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2

הכרה בניצולים ששהו ביאסי ומקבלים קצבה ממשרד האוצר, כניצולים ממעגל ראשון

 • לאור החלטת ממשלת גרמניה, באמצעות ועידת התביעות, להכיר ביאסי שברומניה כמקום שבו הייתה נרדפות מיוחדת החליטה הרשות לזכויות ניצולי השואה להכיר בניצולים ששהו ביאסי והם מקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, כניצולים מהמעגל הראשון.
 • משמעות הדבר היא שניצולים אלו יוכלו לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון וכן לבקש הכרה במחלות נוספות לפי אמות המידה שנקבעו לניצולים מהמעגל הראשון, שהנן מקלות יותר..
 • ניצולי שואה אשר שהו בעיר יאסי כאמור מתבקשים למלא את מלא את הטופס בקשה להכרה במחלה נוספת ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה, ברח' יצחק שדה 11 תל - אביב ת.ד 57380, מיקוד 6157302.
 • בראש הטופס יש לציין כי שהית ביאסי שברומניה ולצרף את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים.
 • גם אם הגשת בעבר בקשה להכרה במחלה נוספת אשר נדחתה, הנך נדרש, לצורך בדיקה מחודשת, להגיש בקשה בשנית.
 • מועד הזכאות הוא מיום הפנייה, אלא אם הייתה קיימת פנייה בעבר להכרה באותה מחלה – שאז המועד יהיה מיולי 2017.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים