| מידע= בשנת 2016 הכירה ממשלת גרמניה בערים שונות בבולגריה כגטו פתוח. | מידע2= מי שהיה בערים אלו בתקופת הגטו ועלה לישראל לפני אוקטובר 1953, עשוי להיות זכאי ל לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים | מידע3=מי ששהה בגטו מוכר ועלה לארץ לאחר שנת 1953 עשוי להיות זכאי לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לקצבה ממשרד האוצר או ללקצבה ליוצאי מחנות וגטאות מכח חוק ההטבות | חשוב= ניצולי שואה ששהו בתנאי שלילת חופש בבולגריה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים זכאים גם הם לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. לפרטים ראו: זכאות לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליהודי רומניה ובולגריה | חשוב2 = יהודי בולגריה ששהו בגטאות כאמור, עשויים בנוסף להיות זכאים להטבות נוספות כגון פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה ו- פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG) | פיצוי = | שאלה = | ממשל = הרשות לזכויות ניצולי השואה }}

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

</div>

בשנת 2016 הכירה ממשלת גרמניה בערים שונות בבולגריה כגטו פתוח, וזאת בנוסף לגטו בסופיה שהוכר עוד קודם.

קיצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. (למי ששהה בגטו מוכר ועלה לישראל לפני 01.10.1953)

 • יהודי בולגריה אשר עונים על כל התנאים הבאים עשויים להיות זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים:
  • שהו בגטו מוכר על ידי ממשלת גרמניה
  • עלו לישראל לפני יום 01.10.1953.
  • הם אזרחי ותושבי ישראל.
  • דרגת נכותם 25% ומעלה.
  • אינם מקבלים תגמול בגין נזקי בריאות ישירות מממשלת גרמניה
 • יהודי בולגריה אשר נולדו או התגוררו בסופיה או בערים אשר הוכרו כגטו פתוח וברשותם מסמך רשמי המעיד על לידתם או מגוריהם בערים אלו, יוכרו על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כניצולים מהמעגל הראשון.
  • משמעות הדבר היא שניצולים אלו יוכלו לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון וכן לבקש הכרה במחלות נוספות לפי אמות המידה שנקבעו לניצולים מהמעגל הראשון, שהנן מקלות יותר.
  • מי שהתגורר בערים בבולגריה אשר הוכרו במהלך 2016 כגטו פתוח, ובקשתו בעבר להכרה במחלות נוספות נדחתה, מומלץ שיגיש בקשה להכרה במחלה נוספת בשנית, וזאת לנוכח השינוי הנ"ל.
 • ניצולי שואה ששהו בתנאי שלילת חופש ברומניה ובולגריה, וסובלים מנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים,זכאים אף הם לקצבה זו. לפרטים נוספים ראו זכאות לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ליהודי רומניה ובולגריה.
 • לפרטים נוספים אודות הזכאות לקצבה זו, גובהה והדרך למימוש הזכות ראו תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר.

קצבה ליוצאי בולגריה אשר שהו בגטו פתוח כאמור ועלו לישראל לאחר יום 01.10.1053

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים