הקדמה:

גברים עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר בהגיעם לגיל פרישה (כיום גיל 67) אם הם עומדים במבחן הכנסות
קצבאות פנסיה כגון פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה או רנטה מגרמניה, אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות
מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד הגעתם לגיל פרישה זכאים לקצבת זיקנה לנכה כבר בגיל הפרישה ללא צורך במבחן הכנסות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

גברים המבוטחים בביטוח זיקנה עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר מגיל הפרישה, אם הכנסותיהם אינן עולות על הסכום המקסימלי שנקבע לכך.

  • קצבאות פנסיה כגון פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה או רנטה מגרמניה, אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות.
  • מי שהכנסותיהם גבוהות יותר מהסכום המקסימלי יהיו זכאים לקצבת זיקנה, בהתאם לתנאי הזכאות, בהגיעם לגיל הזכאות המוחלטת (70 לגברים).

מי זכאי?

גובה ההכנסות המאפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה

  • הטבלה הבאה מפרטת מהו גובה ההכנסות המאפשר זכאות לקצבה (מלאה או חלקית) מגיל פרישה, נכון לשנת 2020.
  • לטבלאות המפרטות את גובה ההכנסות בשנים הקודמות ראו מבחן הכנסות לקצבת זיקנה - נתוני עבר.
  • הקצבה החלקית נקבעת על-פי תקופות הביטוח שנצברו למבוטח.
  • בהכנסות מעבודה המבחן מתייחס לסכום ההכנסה ברוטו.
מצב אישי של המבוטח/ת הכנסה חודשית המזכה בקצבה מלאה הכנסה חודשית המזכה בקצבה חלקית או שאינה מזכה בקצבה הכנסה חודשית שאינה מזכה בקצבה
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ-6,014 ש"ח מעל 6,014 ש"ח ולא יותר מ-9,648 ש"ח מעל 9,648 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-8,019 ש"ח מעל 8,019 ש"ח ולא יותר מ-13,613 ש"ח מעל 13,613 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-8,019 ש"ח מעל 8,019 ש"ח ולא יותר מ-11,653 ש"ח מעל 11,653 ש"ח
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן שלא מעבודה ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ-18,042 ש"ח מעל 18,042 ש"ח ולא יותר מ-21,677 ש"ח מעל 21,677 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-24,057 ש"ח מעל 24,057 ש"ח ולא יותר מ-29,652 ש"ח מעל 29,652 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-24,057 ש"ח מעל 24,057 ש"ח ולא יותר מ-27,692 ש"ח מעל 27,692 ש"ח
מבוטחים שהכנסותיהם הן מעבודה ושלא מעבודה ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג הכנסה מעבודה שאינה עולה על 6,014
הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 12,028 ש"ח
מעל 6,014 ש"ח בהכנסה מעבודה

מעל 12,028 ש"ח בהכנסה שלא מעבודה

עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג הכנסה מעבודה שאינה עולה על 8,019 ש"ח
הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 16,038 ש"ח
מעל 8,019 ש"ח בהכנסה מעבודה

מעל 16,038 ש"ח בהכנסה שלא מעבודה

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים