שורה 46: שורה 46:
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הליכים}}
 +
* [[הגשת תביעה לקבלת קצבת זיקנה]]
 +
* [[מועד ואופן תשלום קצבת זיקנה]]
 +
* [[מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זיקנה]]
 +
* [[תשלום קצבת זיקנה לשוהים בחו"ל]]
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=השלמת הכנסה והטבות נלוות}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=השלמת הכנסה והטבות נלוות}}
שורה 84: שורה 91:
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הליכים}}
 
* [[הגשת תביעה לקבלת קצבת זיקנה]]
 
* [[מועד ואופן תשלום קצבת זיקנה]]
 
* [[מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זיקנה]]
 
* [[תשלום קצבת זיקנה לשוהים בחו"ל]]
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=גמלת זיקנה מיוחדת לעולים}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=גמלת זיקנה מיוחדת לעולים}}

גרסה מ־23:43, 4 בינואר 2017

הפורטל מרכז מידע על קצבת הזיקנה, ההטבות להן זכאים מקבלי הקצבה וההטבות הנוספות הניתנות למקבלי קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה.


תושבי ישראל זכאים לקבל קצבת זיקנה חודשית המורכבת מקצבה בסיסית ומתוספות המותנות במספר השנים בהן מקבל הקצבה היה מבוטח ואם ישנם בני משפחה החיים עמו. בהתקיים תנאי זכאות נוספים, משולמת תוספת השלמת הכנסה. ניתן לקבל קצבת זיקנה המותנית בגובה ההכנסות, כבר מגיל הפרישה (62 לנשים, 67 לגברים) עוד לפני גיל הזכאות המוחלט, שבו קבלת הקצבה אינה תלויה בשאר ההכנסות.

מומלץ לעיין בזכותון קצבת זיקנה המרכז את עיקרי המידע ורשימה של שאלות ותשובות הקשורות לקבלת הקצבה.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים