(80 גרסאות ביניים של 15 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 +
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 +
{{דגשים
 +
| מידע = [[המוסד לביטוח לאומי]] משלם למשפחות קצבה חודשית לסיוע בהוצאות גידול הילדים. מקבלי קצבאות קיום זכאים לקצבה מוגדלת
 +
| חשוב = יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות (תשלום רטרואקטיבי של הקצבה יינתן בעבור לא יותר מ-12 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה)
 +
| פיצוי = לחישוב סכום קצבת הילדים ב[http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx מחשבון המוסד לביטוח לאומי]
 +
| חשוב2 = החל מינואר 2017 נפתחת [[תכנית "חיסכון לכל ילד"]] עבור כל ילד הזכאי לקצבת ילדים
 +
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 +
}}
 +
}}
 +
{{טפסים
 +
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t5025.pdf תביעה אישית לקצבת ילדים]
 +
| 2 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t5020.pdf בקשה לפיצול תיק]
 +
| 3 = [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=t5020@btl.gov.il בקשה לפיצול תיק '''בטופס מקוון''']
 +
| 4 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t5026.pdf בקשה לשינוי]
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[הורים]]
 +
| [[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18]]
 +
| [[תכנית "חיסכון לכל ילד"]]
 +
| [[זכותון הורים לילדים עד גיל 6]]
 +
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
  
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
משפחות החיות בישראל מקבלות קצבת ילדים חודשית שמטרתה לסייע בהוצאות גידול הילדים.
{{דגשים
 
| מידע  = [[המוסד לביטוח לאומי]] משלם למשפחות בישראל קצבה חודשית לסיוע בהוצאות גידול הילדים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום הלידה, כניסת הילד לארץ או קבלתו לאימוץ בפועל
 
| פיצוי = הורים המקבלים קצבאות קיום זכאים לקצבת ילדים מוגדלת
 
|פיצוי2 = למחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx לחצו כאן]
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/default.aspx קצבת ילדים] באתר המוסד לביטוח לאומי
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
  
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
 
* המוסד לביטוח לאומי משלם למשפחות החיות בישראל קצבת ילדים חודשית שמטרתה לסייע בהואות גידול הילדים.
 
{{הערת עריכה|הערה = הערה כללית - אין צורך להוסיף קישור לערך על המוסד לביטוח לאומי בכל מקום שהוא מוזכר, ומספיקה פעם אחת. הורדתי את הקישורים.| חתימה = [[משתמש:עידו מירז|עידו מירז]] 13:08, 8 באוגוסט 2012 (IDT)}}
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* לקצבת ילדים זכאי אדם שעונה על '''כל 4 התנאים''' הבאים:
+
* הקצבה משולמת עבור ילדים השוהים בישראל, שטרם מלאו להם 18 שנה ולא נישאו.
# הוא אחד מאלה:
+
* לקבלת קצבת ילדים זכאי מי שהוא '''אחד מאלה''':
#*[[תושב ישראל]] שיש לו ילד אחד או יותר.
+
** [[תושב ישראל]] שיש לו ילד אחד או יותר.
#* ילד שעלה לארץ ללא הוריו.
+
** תושב ישראל שאימץ ילד. למידע נוסף ראו [[קצבת ילדים להורים מאמצים]].
#*מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו, ובידו צו מינוי כאפוטרופוס.  
+
** ילד שעלה לארץ ללא הוריו.
#*מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו ואין לו צו אפוטרופסות, יכול להתמנות כמקבל הקצבה לילד. לשם כך עליו לפנות עם מסמכים מתאימים לסניף המוסד לביטוח הלאומי.
+
** מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו, ובידו צו [[מינוי אפוטרופוס]]. מי שאין לו צו, יכול להתמנות כמקבל הקצבה עבור הילד, לאחר שיפנה עם מסמכים מתאימים [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx לסניף המוסד לביטוח לאומי].
#*מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ.
+
** מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ. למידע נוסף, ראו: [[קצבת ילדים לעובדת זרה]].
#לילד עדיין לא מלאו 18 שנה.
+
 
#הילד לא נישא.
+
==זכאות לילדים השוהים בחו"ל==
#הילד שוהה בישראל.
+
* '''ילד שעבר לשהות בחו"ל, זכאי להמשך קבלת הקצבה ב-3 החודשים הראשונים לשהותו שם'''. החל מהחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה.
#*ילד הזכאי לקצבה ועבר לשהות בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, זכאי להמשך תשלום הקצבה ל- 3 החודשים הראשונים לשהותו בחו"ל. החל בחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על אחד התנאים הבאים:
+
* '''עם חזרתו של הילד מחו"ל יש לפנות בהקדם למוסד לביטוח לאומי לצורך חידוש תשלום הקצבה'''.
#**אחד ההורים נשלח לחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, וממשכורתו מנוכים דמי ביטוח ומס הכנסה כחוק.
+
* הזכאות לקבלת הקצבה עשויה להימשך גם בשהות של למעלה מ-3 חודשים בחו"ל, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
#**אחד ההורים שוהה בשנת שבתון או השתלמות מטעם מעסיק ישראלי.
+
** אחד מההורים נשלח לחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, וממשכורתו מנוכים דמי ביטוח ומס הכנסה כחוק.
#**אחד ההורים או אחד הילדים מקבל טיפול רפואי בחו"ל, שאי אפשר לקבלו בארץ. הזכאות לקצבה תיקבע לאחר אישור רופא המוסד לביטוח לאומי.
+
** אחד מההורים שוהה בשנת שבתון או השתלמות מטעם מעסיק ישראלי.
#**אחד ההורים הוא עובד מקומי ישראלי.
+
** אחד מההורים או אחד מהילדים מקבל טיפול רפואי בחו"ל, שאי אפשר לקבלו בארץ. הזכאות לקצבה תיקבע לאחר אישור רופא המוסד לביטוח לאומי.
#* ילדים השוהים ב"מדינת אמנה" (מדינה שעמה יש לישראל הסכם לבטחון סוציאלי) - זכאותם לקבלת הקצבה תיבדק על פי התנאים המופיעים באמנה שבין מדינת ישראל למדינה שבה הם שוהים. למידע נוסף ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/Pages/default.aspx הזכויות הניתנות באמצעות האמנות] באתר המוסד לביטוח לאומי.
+
** אחד מההורים הוא עובד מקומי ישראלי, כלומר הוא שוהה באופן זמני בחוץ לארץ, ונציגות ישראל שם (שלוחה של משרד ממשלתי ישראלי בחו"ל) קיבלה אותו לעבודה במעמד של עובד מקומי ישראלי ומעסיקה אותו באופן זמני ועל פי חוזה מיוחד.
 +
* לילדים השוהים ב"מדינת אמנה" (מדינה שחתומה עם ישראל על הסכם לביטחון סוציאלי), תיתכן זכאות לקצבה על-פי התנאים המופיעים באמנה. למידע נוסף ראו [[שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות אמנה]].
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
===תשלום אוטומטי===
+
=== תשלום אוטומטי ===
* בדרך כלל משולמת הזכות באופן אוטמטי, הודות למידע שמועבר מבתי החולים אל המוסד לביטוח לאומי.  
+
* במרבית המקרים, המוסד לביטוח לאומי מתחיל לשלם את הקצבה '''באופן אוטומטי''', על-פי המידע המועבר אליו מבתי החולים.  
* על היולדת למסור לבית החולים בלידה הראשונה את פרטי חשבון הבנק שלה או חשבון הבנק המשותף שלה ושל בן זוגה.
+
* יולדת בלידה ראשונה או [[הורים מיועדים|אם מיועדת]] לפי [[חוק הסכמים לנשיאת עוברים]] צריכה למסור לבית החולים את פרטי חשבון הבנק שלה או חשבון הבנק המשותף שלה ושל בן זוגה.  
* התשלום משולם ב-20 לחודש.
+
* תשלום הקצבה מתחיל עבור ילד שחי 7 ימים לפחות, או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.  
===הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי===
+
=== הגשת תביעה ===
*'''המקרים בהם יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי:'''
+
* במקרים הבאים קצבת הילדים אינה משולמת באופן אוטומטי, ויש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי:
 
**ילד שנולד בחו"ל.
 
**ילד שנולד בחו"ל.
 
**ילד שנולד בבית.
 
**ילד שנולד בבית.
**ילד מאומץ.
+
**ילד מאומץ, לפרטים ראו: [[קצבת ילדים להורים מאמצים]].
**ילד שעלה לארץ ללא הוריו (הקצבה משולמת למי שמונה לקבל את קצבת הילדים).
+
**ילד שעלה לארץ ללא הוריו (הקצבה משולמת ל[[מינוי מקבל קצבת ילדים|מי שמונה לקבל את קצבת הילדים]]).
{{הערת עריכה|הערה = מה זה אומר מי שמונה לקבת את קצבת הילדים?|חתימה = [[משתמש:עידו מירז|עידו מירז]] 13:08, 8 באוגוסט 2012 (IDT)}}
+
**ילד [[מינוי אפוטרופוס|שמונה לו אפוטרופוס]], או שאינו נמצא אצל הוריו.
**ילד שמונה לו [[אפוטרופוס]], או שאינו נמצא אצל הוריו.
+
** כל מקרה אחר שבו לא משולמת הקצבה באופן אוטומטי.
** כל מקרה שבו לא משולמת הקצבה באופן אוטמטי
+
* את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הזכאות לקצבה (כלומר מיום הלידה, יום העלייה לארץ, יום האימוץ או יום הכניסה לארץ). במקרים שבהם תוגש תביעה לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד הזכאות, הקצבה תשולם רק עבור 12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
* '''אופן הגשת התביעה:'''
+
* לפירוט תהליך הגשת התביעה, ראו: '''[[הגשת תביעה לקצבת ילדים]]'''.
** את התביעה מגישים על גבי [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5025.pdf טופס תביעה אישית לקצבת ילדים].
+
 
** יש להגיש את התביעה אל [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי] הסמוך למקום המגורים, בצירוף המסמכים הדרושים.
+
===תשלום הקצבה===
** אם מדובר בזוג הורים, יש לציין בטופס התביעה את פרטי חשבון הבנק של האם או חשבון הבנק המשותף של האם ובן זוגה.
+
* '''משפחה שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם''': הקצבה משולמת לאם, ולכן נדרש כי חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.
* '''מסמכים שיש לצרף לתביעה:'''
+
* '''הורה מאמץ''': הקצבה משולמת לחשבונו של ההורה המאמץ. לפרטים נוספים, ראו [[קצבת ילדים להורים מאמצים]].
** במקרה של ילד שנולד בחו"ל - יש לצרף לטופס התביעה צילום דרכון של הילד.
+
* '''הורים גרושים''':
** במקרה של אימוץ בארץ - יש לצרף אישור מהשירות למען הילד ובו יצויין: מספר הזהות הזמני של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד למשפחה.
+
** הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו. 
** במקרה של אימוץ מחו"ל - יש לצרף אישור נוטריוני וצילום דרכון של הילד ובו יצויין תאריך כניסת הילד לארץ.
+
** אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב, כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו.
** במקרה של הורים גרושים או פרודים אשר חלק מהילדים נמצאים ברשות אחד מהם וחלק ברשות האחר, יש למלא [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק].
+
**ככלל אם אין סיבה שבגינה המוסד לביטוח לאומי עשוי לחשוב שהילדים אינם בחזקת האם, ימשיך המוסד לביטוח לאומי לשלם את קצבת הילדים לאם גם לאחר הגירושין. כאשר לא ברור למוסד לביטוח לאומי מי ההורה שמחזיק בילד, הוא עשוי לדורש ראיות על מנת לוודא אצל מי נמצאים הילדים בפועל. האמצעי הטוב ביותר להוכיח את ההחזקה בילדים הוא פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הדתי שבו מוסדרת החזקת הילדים. בהיעדר פסק דין (או במקרה שפסק הדין אינו מתייחס לשאלת החזקת הילדים), על ההורה, מבקש הקצבה, להוכיח באמצעים אחרים כי הילדים בחזקתו (למשל: תצהירים של ההורים או קרובים אחרים, הסכם גירושין וכיו"ב).
** במקרה של אפוטרופוס - יש להמציא צו אפוטרופוסות מבית המשפט שהורה על מינוי האפוטרופוס.
+
** כדי לקבל את הקצבה, על ההורה למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק] ולהגישו לסניף המוסד לביטוח ביטוח הלאומי. ניתן גם להגיש את הבקשה באמצעות [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=t5020@btl.gov.il '''טופס מקוון'''].  
** במקרה של ילד שעבר לשהות בחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים  - יש להמציא מסמכים המעידים כי הוא או הוריועומדים בתנאים המזכים אותו בהמשך תשלום הקצבה (ראו לעיל).
+
* '''הורים החיים בנפרד''':
*'''מועד הגשת התביעה:'''
+
** הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו.  
** '''יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות.'''
+
** אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו.
*** במקרה של לידה - 12 חודשים מיום הלידה.
+
**על ההורה למלא [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק] ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים.  
***במקרה של ילד שנולד בחו"ל או עלה לארץ ללא הוריו - 12 חודשים מיום עלייתו לארץ
+
* '''במקרים שהילד אינו בהחזקת הוריו''': הקצבה משולמת ל[[אפוטרופוס]] שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהמוסד לביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).
*** במקרה של אימוץ בארץ - תוך 12 חודשים מיום '''קבלת הילד בפועל''' למשפחה לאומנה (אין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט).
+
* '''בני זוג מאותו מין שזכותם על הילד זהה''' (שניהם מאמצים או אפוטרופוסים): בני הזוג יכולים לבחור תחת מי מהם ייחשב הילד לצורך קבלת הקצבה. (לבחירה זו יש משמעות גם לגבי מספר [[נקודות זיכוי ממס הכנסה|נקודות הזיכוי ממס הכנסה]] שיקבל כל אחד מבני הזוג). להרחבה ראו [[קצבת ילדים להורים מאותו מין]].
*** במקרה של אימוץ מחו"ל - תוך 12 חודשים מיום כניסת הילד לארץ.
+
 
** במקרה שהוגשה תביעה מאוחר יותר, תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
+
===שינוי מקום התשלום===
 +
* במקרה של שינוי מקום התשלום (פרטי חשבון בנק) או מקבל הקצבה, יש להגיש [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t5026.pdf טופס בקשה לשינוי] ולהגישו אל המוסד לביטוח לאומי.
  
 
==מועד תחילת הזכאות לקצבה==
 
==מועד תחילת הזכאות לקצבה==
* ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) עד 15 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.  
+
* ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) עד ה-15 בחודש - תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.  
* ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) מה-16 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
+
* ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) מה-16 בחודש - תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
  
 
==סיום הזכאות ==
 
==סיום הזכאות ==
* הקצבה תשולם עד סוף החודש בו מלאו לילד 18 שנה.  
+
* הקצבה תשולם עד סוף החודש שבו מלאו לילד 18 שנה.  
* במקרה של ילד שנפטר, יימשך תשלום הקצבה '''שלושה חודשים''' מתום החודש שבו נפטר הילד.
+
* במקרה של ילד שקיבל קצבת ילדים ונפטר, יימשך תשלום הקצבה '''3 חודשים''' מתום החודש שבו נפטר הילד.
==הפסקת הזכאות לילדים השוהים בחו"ל==
 
* ילד השוהה בחו"ל תקופה העולה על שלושה חודשים, זכאי להמשך תשלום הקצבה במשך שלושת החודשים הראשונים לשהותו בחו"ל. החל מהחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על התנאים המזכים בהמשך תשלום הקצבה (ראו לעיל).
 
* עם חזרת הילד מחו"ל יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך חידוש תשלום הקצבה.
 
==למי משולמת הקצבה?==
 
* במשפחה, שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם, הקצבה משולמת לאם, ולכן נדרש כי חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.
 
* במקרה של הורה מאמץ, תשולם הקצבה לחשבונו של אות הורה.
 
* במקרה של הורים גרושים, משולמת הקצבה להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו על פי פסק הדין. אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב - כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו על פי הרשום בפסק הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים למלא [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק] ולהגישו לסניף המוסד לביטוח ביטוח הלאומי.
 
* במקרה של הורים החיים בנפרד, משולמת הקצבה להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו. אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו, ועל כל הורה למלא [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק] ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים.
 
* במקרים שהילד אינו באחזקת הוריו, תשולם הקצבה ל[[אפוטרופוס]] שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהמוסד לביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).
 
* במקרה של בני זוג מאותו מין שזכותם על הילד זהה (שניהם מאמצים או אפוטרופוסים) יכולים יבחרו בני-הזוג במניינו של מי יובא הילד. להרחבה ראו: [[חדש:קצבת ילדים להורים מאותו מין]].
 
===שינוי מקום התשלום===
 
במקרה של שינוי מקום התשלום (פרטי חשבון בנק) או מקבל הקצבה, יש להגיש [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5026.pdf טופס בקשה לשינוי] ולהגישו אל המוסד לביטוח לאומי.
 
  
==גובה קצבת הילדים==
+
==שיעורי קצבת הילדים== <!-- מוטמע ב"קצבת ילדים להורים מאמצים" -->
=== הגורמים המשפיעים על גובה הקצבה ===
+
=== הגורמים המשפיעים על סכום הקצבה ===
* סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על פי המרכיבים האלה:  
+
* סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על-פי הנתונים הבאים:  
 
** מספר הילדים במשפחה
 
** מספר הילדים במשפחה
 
** תאריך הלידה של הילדים
 
** תאריך הלידה של הילדים
** זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.
+
** זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי
* ניתן לחשב את גובה הקצבה באמצעות [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx מחשבון המוסד לביטוח לאומי]
+
* ניתן לחשב את סכום הקצבה באמצעות [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx מחשבון המוסד לביטוח לאומי]
===גובה הקצבה לילדים שנולדו עד 31 במאי 2003===
+
{{ הערת עריכה | הערה=הנתונים מתעדכנים אוטומטית בינואר. בשנת 2021 צריך לבדוק לגבי החלוקה לשתי טבלאות | חתימה=[[משתמש:רבקה ניר|רבקה ניר]] ([[שיחת משתמש:רבקה ניר|שיחה]]) 10:52, 1 בפברואר 2018 (IST)}}
 +
=== שיעורי הקצבה לילדים שנולדו עד יום 31.05.2003 (נכון לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}) ===
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
שורה 99: שורה 101:
 
! מיקום הילד במשפחה !! סכום הקצבה עבור הילד
 
! מיקום הילד במשפחה !! סכום הקצבה עבור הילד
 
|-
 
|-
| ילד ראשון || 173 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד ראשון || {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(א)}} ש"ח
 
|-
 
|-
| ילד שני || 259 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד שני || {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ב)}} ש"ח
 
|-
 
|-
| ילד שלישי || 291 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד שלישי || {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ב)}} ש"ח
 
|-
 
|-
| ילד רביעי || 453 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד רביעי || {{חשב ועצב | {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(א)}}*2.24|עיגול=0 }} ש"ח  
 
|-
 
|-
| ילד חמישי || 384 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד חמישי ואילך || {{חשב ועצב | {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(א)}}*2.36|עיגול=0 }} ש"ח  
 
|}
 
|}
  
=== גובה קצבה לילדים שנולדו לאחר יום 31.05.2003 ===
+
=== שיעורי הקצבה לילדים שנולדו החל מיום 01.06.2003 ===<!--פסקה זו מוטמעת במדריך להורות משותפת" וב"מדריכים למשפחות להט"ביות ע הורים מאותו מי או בהורות משותפת"-->
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
שורה 116: שורה 118:
 
! מיקום הילד במשפחה !! סכום הקצבה עבור הילד
 
! מיקום הילד במשפחה !! סכום הקצבה עבור הילד
 
|-
 
|-
| ילד ראשון || 173 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד ראשון || {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(א)}} ש"ח
 
|-
 
|-
| ילד שני || 259 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד שני || {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ב)}} ש"ח
 
|-
 
|-
| ילד שלישי || 259 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד שלישי || {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ב)}} ש"ח
 
|-
 
|-
| ילד רביעי || 259 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד רביעי || {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ב)}} ש"ח
 
|-
 
|-
| ילד חמישי || 173 ש"ח (החל מיום 01.01.2012)
+
| ילד חמישי ואילך || {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(א)}} ש"ח
 
|}
 
|}
 +
* הסכומים נכונים לשנת {{נתון:השנה הנוכחית}}. לשיעורי הקצבאות בשנים הקודמות, ראו ב[https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי].
  
===תוספת להורים המקבלים קצבאות קיום===
+
=== תוספת להורים המקבלים קצבאות קיום ===
* הורה המקבל [[גמלת הבטחת הכנסה|קצבת הבטחת הכנסה]], [[מזונות]], קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה או [[קצבת שאירים]] עם תוספת השלמת הכנסה - יקבל תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 121 ש"ח (החל מיום 01.01.2012) לכל ילד.
+
* הורים המקבלים [[גמלת הבטחת הכנסה|קצבת הבטחת הכנסה]], [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי|קצבת מזונות]], קצבת זיקנה עם [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה|תוספת השלמת הכנסה]] או [[קצבת שאירים]] עם [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים| תוספת השלמת הכנסה]], יקבלו עבור ילד שלישי וילד רביעי (עבור כל אחד מהם) תוספת בסך {{חשב ועצב | {{נתון:הסכום הבסיסי לפי פסקה 2(ג)}}*0.7|עיגול=0 }} ש"ח (נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}).
 +
* סכום זה מתווסף לסכומי הקצבה שפורטו בטבלאות.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* המוסד לביטוח הלאומי מתחיל לשלם קצבת ילדים בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.
+
*קצבת ילדים פטורה מתשלום מס הכנסה.  
 
* המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מהקצבה חוב שיש לאחד ההורים למוסד לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).
 
* המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מהקצבה חוב שיש לאחד ההורים למוסד לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).
* יש לרשום ילד שנולד לאחר יום 01.07.2003 במרשם האוכלוסין '''תוך 30 יום מלידתו''', אחרת תשולם הקצבה רק עבור שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה.
+
* החל מינואר 2017 נפתחת תכנית חיסכון אישית עבור כל ילד הזכאי לקצבת ילדים. למידע נוסף ראו [[תכנית "חיסכון לכל ילד"]].
* יש להגיש את התביעה לקצבה תוך 12 חודשים מיום הזכאות, אחרת תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
+
 
* הורים מאמצים זכאים לקצבה מהרגע שבו קיבלו את הילד בפועל לאומנה ואין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט. יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום קבלתו למשפחה, אחרת תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
* ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי.  
 
* ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי.  
* את הערעור יש להגיש לפני בית הדין לעבודה. את הערעור עליך למסור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו.  
+
* את הערעור יש להגיש לפני בית הדין לעבודה. את הערעור יש למסור ל[[בית הדין לעבודה]] בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו.  
*להרחבה ראו בערך [[ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי]].
+
*להרחבה ראו [[ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי]].
 
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
== תקדימים משפטיים ==
+
== פסקי דין ==
 
 
  
  
שורה 151: שורה 153:
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
<!--
 
== חוקים ותקנות ==
 
  
* רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#hed214 חוק הביטוח הלאומי] - סעיפים 66 - 73
 +
* [https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/הארכת%20התקופה%20לתשלום%20רטרואקטיבי%20של%20קצבת%20ילדים.pdf חוזר מס' 1367 מייום 01.07.2018] - תיקון סעיף 296 לחוק - הארכת התקופה לתשלום רטרואקטיבי של קצבת ילדים
 +
*[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm#hed214 פקודת מס הכנסה]  - סעיף 73
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
+
* [http://www.btl.gov.il/Publications/booklet/hebrew_booklet/Documents/YELADIM%20net%202802.pdf חוברת מידע בנושא ביטוח ילדים, פברואר 2012] באתר המוסד לביטוח לאומי
== מקורות ==
+
<!--
 +
== תודות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
==Metadata==
==endarticle==  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[הריון ולידה]]
 
| [[דמי לידה]]
 
| [[נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18]]
 
}}
 
 
 
{{תיבה צבעונית|צבע=כחול|כותרת=מחשבון לחישוב גובה הקצבה|תוכן=
 
באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx לחשב את סכום הקצבה, לו אתם זכאים]
 
}}
 
 
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5025.pdf טופס תביעה אישית לקצבת ילדים]
 
| 2 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק]
 
| 3 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5026.pdf טופס בקשה לשינוי]
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:נשים]]
 +
[[קטגוריה:קצבאות]]
 +
[[קטגוריה:קצבת ילדים]]
 
[[קטגוריה:הריון ולידה]]
 
[[קטגוריה:הריון ולידה]]
[[קטגוריה:קצבאות]]
 
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 +
[[קטגוריה:פונדקאות]]
 
[[קטגוריה:ינואר]]
 
[[קטגוריה:ינואר]]
 +
 +
[[en:Child Allowance]]
 +
[[AR:مخصصات الأطفال]]

גרסה אחרונה מ־13:30, 20 במרץ 2020

הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי משלם למשפחות קצבה חודשית לסיוע בהוצאות גידול הילדים. מקבלי קצבאות קיום זכאים לקצבה מוגדלת
יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות (תשלום רטרואקטיבי של הקצבה יינתן בעבור לא יותר מ-12 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה)
לחישוב סכום קצבת הילדים במחשבון המוסד לביטוח לאומי
החל מינואר 2017 נפתחת תכנית "חיסכון לכל ילד" עבור כל ילד הזכאי לקצבת ילדים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משפחות החיות בישראל מקבלות קצבת ילדים חודשית שמטרתה לסייע בהוצאות גידול הילדים.

מי זכאי?

 • הקצבה משולמת עבור ילדים השוהים בישראל, שטרם מלאו להם 18 שנה ולא נישאו.
 • לקבלת קצבת ילדים זכאי מי שהוא אחד מאלה:

זכאות לילדים השוהים בחו"ל

 • ילד שעבר לשהות בחו"ל, זכאי להמשך קבלת הקצבה ב-3 החודשים הראשונים לשהותו שם. החל מהחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה.
 • עם חזרתו של הילד מחו"ל יש לפנות בהקדם למוסד לביטוח לאומי לצורך חידוש תשלום הקצבה.
 • הזכאות לקבלת הקצבה עשויה להימשך גם בשהות של למעלה מ-3 חודשים בחו"ל, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • אחד מההורים נשלח לחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, וממשכורתו מנוכים דמי ביטוח ומס הכנסה כחוק.
  • אחד מההורים שוהה בשנת שבתון או השתלמות מטעם מעסיק ישראלי.
  • אחד מההורים או אחד מהילדים מקבל טיפול רפואי בחו"ל, שאי אפשר לקבלו בארץ. הזכאות לקצבה תיקבע לאחר אישור רופא המוסד לביטוח לאומי.
  • אחד מההורים הוא עובד מקומי ישראלי, כלומר הוא שוהה באופן זמני בחוץ לארץ, ונציגות ישראל שם (שלוחה של משרד ממשלתי ישראלי בחו"ל) קיבלה אותו לעבודה במעמד של עובד מקומי ישראלי ומעסיקה אותו באופן זמני ועל פי חוזה מיוחד.
 • לילדים השוהים ב"מדינת אמנה" (מדינה שחתומה עם ישראל על הסכם לביטחון סוציאלי), תיתכן זכאות לקצבה על-פי התנאים המופיעים באמנה. למידע נוסף ראו שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות אמנה.

תהליך מימוש הזכות

תשלום אוטומטי

 • במרבית המקרים, המוסד לביטוח לאומי מתחיל לשלם את הקצבה באופן אוטומטי, על-פי המידע המועבר אליו מבתי החולים.
 • יולדת בלידה ראשונה או אם מיועדת לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים צריכה למסור לבית החולים את פרטי חשבון הבנק שלה או חשבון הבנק המשותף שלה ושל בן זוגה.
 • תשלום הקצבה מתחיל עבור ילד שחי 7 ימים לפחות, או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.

הגשת תביעה

 • במקרים הבאים קצבת הילדים אינה משולמת באופן אוטומטי, ויש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי:
 • את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הזכאות לקצבה (כלומר מיום הלידה, יום העלייה לארץ, יום האימוץ או יום הכניסה לארץ). במקרים שבהם תוגש תביעה לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד הזכאות, הקצבה תשולם רק עבור 12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
 • לפירוט תהליך הגשת התביעה, ראו: הגשת תביעה לקצבת ילדים.

תשלום הקצבה

 • משפחה שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם: הקצבה משולמת לאם, ולכן נדרש כי חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.
 • הורה מאמץ: הקצבה משולמת לחשבונו של ההורה המאמץ. לפרטים נוספים, ראו קצבת ילדים להורים מאמצים.
 • הורים גרושים:
  • הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו.
  • אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב, כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו.
  • ככלל אם אין סיבה שבגינה המוסד לביטוח לאומי עשוי לחשוב שהילדים אינם בחזקת האם, ימשיך המוסד לביטוח לאומי לשלם את קצבת הילדים לאם גם לאחר הגירושין. כאשר לא ברור למוסד לביטוח לאומי מי ההורה שמחזיק בילד, הוא עשוי לדורש ראיות על מנת לוודא אצל מי נמצאים הילדים בפועל. האמצעי הטוב ביותר להוכיח את ההחזקה בילדים הוא פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הדתי שבו מוסדרת החזקת הילדים. בהיעדר פסק דין (או במקרה שפסק הדין אינו מתייחס לשאלת החזקת הילדים), על ההורה, מבקש הקצבה, להוכיח באמצעים אחרים כי הילדים בחזקתו (למשל: תצהירים של ההורים או קרובים אחרים, הסכם גירושין וכיו"ב).
  • כדי לקבל את הקצבה, על ההורה למלא טופס בקשה לפיצול תיק ולהגישו לסניף המוסד לביטוח ביטוח הלאומי. ניתן גם להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון.
 • הורים החיים בנפרד:
  • הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו.
  • אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו.
  • על ההורה למלא טופס בקשה לפיצול תיק ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים.
 • במקרים שהילד אינו בהחזקת הוריו: הקצבה משולמת לאפוטרופוס שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהמוסד לביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).
 • בני זוג מאותו מין שזכותם על הילד זהה (שניהם מאמצים או אפוטרופוסים): בני הזוג יכולים לבחור תחת מי מהם ייחשב הילד לצורך קבלת הקצבה. (לבחירה זו יש משמעות גם לגבי מספר נקודות הזיכוי ממס הכנסה שיקבל כל אחד מבני הזוג). להרחבה ראו קצבת ילדים להורים מאותו מין.

שינוי מקום התשלום

 • במקרה של שינוי מקום התשלום (פרטי חשבון בנק) או מקבל הקצבה, יש להגיש טופס בקשה לשינוי ולהגישו אל המוסד לביטוח לאומי.

מועד תחילת הזכאות לקצבה

 • ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) עד ה-15 בחודש - תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
 • ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) מה-16 בחודש - תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.

סיום הזכאות

 • הקצבה תשולם עד סוף החודש שבו מלאו לילד 18 שנה.
 • במקרה של ילד שקיבל קצבת ילדים ונפטר, יימשך תשלום הקצבה 3 חודשים מתום החודש שבו נפטר הילד.

שיעורי קצבת הילדים

הגורמים המשפיעים על סכום הקצבה

 • סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על-פי הנתונים הבאים:
  • מספר הילדים במשפחה
  • תאריך הלידה של הילדים
  • זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי
 • ניתן לחשב את סכום הקצבה באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי
הערת עריכה
הנתונים מתעדכנים אוטומטית בינואר. בשנת 2021 צריך לבדוק לגבי החלוקה לשתי טבלאות
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 10:52, 1 בפברואר 2018 (IST)

שיעורי הקצבה לילדים שנולדו עד יום 31.05.2003 (נכון לשנת 2020)

מיקום הילד במשפחה סכום הקצבה עבור הילד
ילד ראשון 152 ש"ח
ילד שני 192 ש"ח
ילד שלישי 192 ש"ח
ילד רביעי 340 ש"ח
ילד חמישי ואילך 359 ש"ח

שיעורי הקצבה לילדים שנולדו החל מיום 01.06.2003

מיקום הילד במשפחה סכום הקצבה עבור הילד
ילד ראשון 152 ש"ח
ילד שני 192 ש"ח
ילד שלישי 192 ש"ח
ילד רביעי 192 ש"ח
ילד חמישי ואילך 152 ש"ח

תוספת להורים המקבלים קצבאות קיום

חשוב לדעת

 • קצבת ילדים פטורה מתשלום מס הכנסה.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מהקצבה חוב שיש לאחד ההורים למוסד לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).
 • החל מינואר 2017 נפתחת תכנית חיסכון אישית עבור כל ילד הזכאי לקצבת ילדים. למידע נוסף ראו תכנית "חיסכון לכל ילד".

ערעור

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים