(יצירת דף עם התוכן " {{זכות/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = המוסד לביטוח לאומי משלם למשפחות בישראל קצבה חוד...")
 
שורה 6: שורה 6:
 
| חשוב  = יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום הלידה, כניסת הילד לארץ או קבלתו לאימוץ בפועל
 
| חשוב  = יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום הלידה, כניסת הילד לארץ או קבלתו לאימוץ בפועל
 
| פיצוי = הורים המקבלים קצבאות קיום זכאים לקצבת ילדים מוגדלת
 
| פיצוי = הורים המקבלים קצבאות קיום זכאים לקצבת ילדים מוגדלת
 +
|פיצוי2 = לחישוב גובה הקצבה [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx לחצו כאן]
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = להרחבה ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/children/pages/default.aspx#anchorSpan_7b502445b4c84e65aa808bc11e191241 קצבת ילדים] באתר [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
שורה 14: שורה 15:
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]] משלם למשפחות החיות בישראל קצבת ילדים חודשית שמטרתה לסייע בהואות גידול הילדים.
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]] משלם למשפחות החיות בישראל קצבת ילדים חודשית שמטרתה לסייע בהואות גידול הילדים.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* לקצבת ילדים זכאי אדם שעונה על כל התנאים הבאים:
+
* לקצבת ילדים זכאי אדם שעונה על '''כל 4 התנאים''' הבאים:
 
# הוא אחד מאלה:
 
# הוא אחד מאלה:
 
#*[[תושב ישראל]] שיש לו ילד אחד או יותר.
 
#*[[תושב ישראל]] שיש לו ילד אחד או יותר.
שורה 21: שורה 22:
 
#*מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו ואין לו צו אפוטרופסות, יכול להתמנות כמקבל הקצבה לילד. לשם כך עליו לפנות עם מסמכים מתאימים לסניף המוסד לביטוח הלאומי.
 
#*מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו ואין לו צו אפוטרופסות, יכול להתמנות כמקבל הקצבה לילד. לשם כך עליו לפנות עם מסמכים מתאימים לסניף המוסד לביטוח הלאומי.
 
#*מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ.
 
#*מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ.
#יש לו ילד.
 
 
#לילד עדיין לא מלאו 18 שנה.
 
#לילד עדיין לא מלאו 18 שנה.
 +
#הילד לא נישא.
 
#הילד שוהה בישראל.
 
#הילד שוהה בישראל.
#הילד לא נישא.
+
#*ילד הזכאי לקצבה ועבר לשהות בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, זכאי להמשך תשלום הקצבה ל- 3 החודשים הראשונים לשהותו בחו"ל. החל בחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על אחד התנאים הבאים:
 +
#**אחד ההורים נשלח לחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, וממשכורתו מנוכים דמי ביטוח ומס הכנסה כחוק.
 +
#**אחד ההורים שוהה בשנת שבתון או השתלמות מטעם מעסיק ישראלי.
 +
#**אחד ההורים או אחד הילדים מקבל טיפול רפואי בחו"ל, שאי אפשר לקבלו בארץ. הזכאות לקצבה תיקבע לאחר אישור רופא המוסד לביטוח לאומי.
 +
#**אחד ההורים הוא עובד מקומי ישראלי.
 +
#* ילדים השוהים ב"מדינת אמנה" (מדינה שעמה יש לישראל הסכם לבטחון סוציאלי) -  זכאותם לקבלת הקצבה תיבדק על פי התנאים המופיעים באמנה שבין מדינת ישראל למדינה שבה הם שוהים. להרחבה ראו [http://www.btl.gov.il/benefits/International_Conventions/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA/Pages/default.aspx הזכויות הינתנות באמצעות האמנות] באתר המוסד לביטוח לאומי.
 +
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
===תשלום אוטומטי===
 
===תשלום אוטומטי===
שורה 31: שורה 38:
 
* התשלום משולם ב-20 לחודש.
 
* התשלום משולם ב-20 לחודש.
 
===הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי===
 
===הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי===
* במקרים, בהם לא משולמת הקצבה באופן אוטמטי, יש להגיש תביעה אל המוסד לביטוח לאומי.
+
*'''המקרים בהם יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי:'''
** את התביעה מגישים על גבי [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5025.pdf טופס תביעה אישית לקצבת ילדים].
 
** יש להגיש את התביעה אל [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי] הסמוך למקום המגורים, בצירוף המסמכים הדרושים.
 
** אם מדובר בזוג הורים, יש לציין בטופס התביעה את פרטי חשבון הבנק של האם או חשבון הבנק המשותף של האם ובן זוגה.
 
* המקרים בהם יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי:
 
 
**ילד שנולד בחו"ל .
 
**ילד שנולד בחו"ל .
 
**ילד שנולד בבית.
 
**ילד שנולד בבית.
שורה 42: שורה 45:
 
**ילד שמונה לו [[אפוטרופוס]], או שאינו נמצא אצל הוריו.
 
**ילד שמונה לו [[אפוטרופוס]], או שאינו נמצא אצל הוריו.
 
** כל מקרה שבו לא משולמת הקצבה באופן אוטמטי
 
** כל מקרה שבו לא משולמת הקצבה באופן אוטמטי
 +
* '''אופן הגשת התביעה:'''
 +
** את התביעה מגישים על גבי [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5025.pdf טופס תביעה אישית לקצבת ילדים].
 +
** יש להגיש את התביעה אל [http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי] הסמוך למקום המגורים, בצירוף המסמכים הדרושים.
 +
** אם מדובר בזוג הורים, יש לציין בטופס התביעה את פרטי חשבון הבנק של האם או חשבון הבנק המשותף של האם ובן זוגה.
 
* '''מסמכים שיש לצרף לתביעה:'''
 
* '''מסמכים שיש לצרף לתביעה:'''
 
**במקרה של ילד שנולד בחו"ל - יש לצרף לטופס התביעה צילום דרכון של הילד.
 
**במקרה של ילד שנולד בחו"ל - יש לצרף לטופס התביעה צילום דרכון של הילד.
 
** במקרה של אימוץ בארץ - יש לצרף אישור מהשירות למען הילד ובו יצויין: מספר הזהות הזמני של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד למשפחה.
 
** במקרה של אימוץ בארץ - יש לצרף אישור מהשירות למען הילד ובו יצויין: מספר הזהות הזמני של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד למשפחה.
 
** במקרה של אימוץ מחו"ל - יש לצרף אישור נוטריוני וצילום דרכון של הילד ובו יצויין תאריך כניסת הילד לארץ.
 
** במקרה של אימוץ מחו"ל - יש לצרף אישור נוטריוני וצילום דרכון של הילד ובו יצויין תאריך כניסת הילד לארץ.
** במקרה של הורים גרושים/פרודים אשר חלק מהילדים נמצאים ברשות אחד מהם וחלק ברשות האחר, יש למלא [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק]  
+
** במקרה של הורים גרושים/פרודים אשר חלק מהילדים נמצאים ברשות אחד מהם וחלק ברשות האחר, יש למלא [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק].
 
**במקרה של אפוטרופוס - יש להמציא צו אפוטרופוסות מבית המשפט שהורה על מינוי האפוטרופוס.
 
**במקרה של אפוטרופוס - יש להמציא צו אפוטרופוסות מבית המשפט שהורה על מינוי האפוטרופוס.
 
+
**במקרה של ילד שעבר לשהות בחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים  - יש להמציא מסמכים המעידים כי הוא או הוריועומדים בתנאים המזכים אותו בהמשך תשלום הקצבה (ראו לעיל).
===מועד הגשת התביעה===
+
*'''מועד הגשת התביעה:'''
יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות.  
+
** '''יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות.'''
** במקרה של לידה - 12 חודשים מיום הלידה.
+
*** במקרה של לידה - 12 חודשים מיום הלידה.
**במקרה של ילד שנולד בחו"ל או עלה לארץ ללא הוריו - 12 חודשים מיום עלייתו לארץ
+
***במקרה של ילד שנולד בחו"ל או עלה לארץ ללא הוריו - 12 חודשים מיום עלייתו לארץ
** במקרה של אימוץ בארץ - תוך 12 חודשים מיום קבלת הילד בפועל למשפחה לאומנה (אין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט).
+
*** במקרה של אימוץ בארץ - תוך 12 חודשים מיום '''קבלת הילד בפועל''' למשפחה לאומנה (אין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט).
** במקרה של אימוץ מחו"ל - תוך 12 חודשים מיום כניסת הילד לארץ.
+
*** במקרה של אימוץ מחו"ל - תוך 12 חודשים מיום כניסת הילד לארץ.
* במקרה שהוגשה תביעה מאוחר יותר, תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
+
** במקרה שהוגשה תביעה מאוחר יותר, תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
*אם הילד נולד אחרי 1 ביולי 2003, והוריו לא רשמו אותו במרשם האוכלוסין בתוך 30 ימים מהיום שנולד, תשולם הקצבה רק עבור 3 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
 
  
 
==מועד תחילת הזכאות לקצבה==
 
==מועד תחילת הזכאות לקצבה==
 
* ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) עד 15 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.  
 
* ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) עד 15 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.  
 
* ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) מה-16 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
 
* ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) מה-16 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
* המוסד לביטוח הלאומי מתחיל לשלם קצבת ילדים בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.
+
 
 
==סיום הזכאות ==
 
==סיום הזכאות ==
 
* הקצבה תשולם עד סוף החודש בו מלאו לילד 18 שנה.  
 
* הקצבה תשולם עד סוף החודש בו מלאו לילד 18 שנה.  
 
* במקרה שילד שנפטר יימשך תשלום הקצבה 3 חודשים מתום החודש שבו נפטר הילד.
 
* במקרה שילד שנפטר יימשך תשלום הקצבה 3 חודשים מתום החודש שבו נפטר הילד.
 
+
==הפסקת הזכאות לילדים השוהים בחו"ל==
 +
*ילד השוהה בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, זכאי להמשך תשלום הקצבה ל- 3 החודשים הראשונים לשהותו בחו"ל. החל בחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על התנאים המזכים בהמשך תשלום הקצבה (ראו לעיל).
 +
* עם חזרת הילד מחו"ל יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך חידוש תשלום הקצבה.
 
==למי משולמת הקצבה?==
 
==למי משולמת הקצבה?==
 
*במשפחה, שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם, הקצבה משולמת לאם, ולכן נדרש כי חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.
 
*במשפחה, שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם, הקצבה משולמת לאם, ולכן נדרש כי חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.
שורה 72: שורה 80:
 
* במקרה של הורים החיים בנפרד, משולמת הקצבה להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו. אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו, ועל כל הורה למלא [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק] ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים.  
 
* במקרה של הורים החיים בנפרד, משולמת הקצבה להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו. אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו, ועל כל הורה למלא [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5020.pdf טופס בקשה לפיצול תיק] ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים.  
 
* במקרים שהילד אינו באחזקת הוריו, תשולם הקצבה ל[[אפוטרופוס]] שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהמוסד לביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).
 
* במקרים שהילד אינו באחזקת הוריו, תשולם הקצבה ל[[אפוטרופוס]] שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהמוסד לביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).
* במקרה של בני זוג מאותו מין שזכותם על הילד זהה (שניהם מאמצים או אפוטרופוסים) יכולים יבחרו בניהזוג במניינו של מי יובא הילד. להרחבה ראו: [[חדש:קצבת ילדים להורים בני אותו מין]].
+
* במקרה של בני זוג מאותו מין שזכותם על הילד זהה (שניהם מאמצים או אפוטרופוסים) יכולים יבחרו בני-הזוג במניינו של מי יובא הילד. להרחבה ראו: [[חדש:קצבת ילדים להורים מאותו מין]].
 
===שינוי מקום התשלום===
 
===שינוי מקום התשלום===
 
במקרה של שינוי מקום התשלום (פרטי חשבון בנק) או מקבל הקצבה, יש להגיש [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5026.pdf טופס בקשה לשינוי] ולהגישו אל המוסד לביטוח לאומי.
 
במקרה של שינוי מקום התשלום (פרטי חשבון בנק) או מקבל הקצבה, יש להגיש [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t5026.pdf טופס בקשה לשינוי] ולהגישו אל המוסד לביטוח לאומי.
  
==שיעור קצבת הילדים==
+
==גובה קצבת הילדים==
 
===הגורמים המשפיעים על גובה הקצבה===
 
===הגורמים המשפיעים על גובה הקצבה===
 
* סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על פי המרכיבים האלה:  
 
* סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על פי המרכיבים האלה:  
שורה 83: שורה 91:
 
** זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.
 
** זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.
 
* ניתן לחשב את גובה הקצבה באמצעות [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx מחשבון המוסד לביטוח לאומי]
 
* ניתן לחשב את גובה הקצבה באמצעות [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx מחשבון המוסד לביטוח לאומי]
===שיעור הקצבה לילדים שנולדו עד 31 במאי 2003===
+
===גובה הקצבה לילדים שנולדו עד 31 במאי 2003===
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
שורה 100: שורה 108:
 
|}
 
|}
  
===שיעור קצבה לילדים שנולדו לאחר 31 במאי 2003===
+
===גובה קצבה לילדים שנולדו לאחר 31 במאי 2003===
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
שורה 118: שורה 126:
  
 
===תוספת להורים המקבלים קצבאות קיום===
 
===תוספת להורים המקבלים קצבאות קיום===
* הורה, המקבל [[גמלת הבטחת הכנסה|קצבת הבטחת הכנסה], מזונות, קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה או [[קצבת שאירים]] עם תוספת השלמת הכנסה - יקבל תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 121 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) לכל ילד.
+
* הורה, המקבל [[גמלת הבטחת הכנסה|קצבת הבטחת הכנסה]], מזונות, קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה או [[קצבת שאירים]] עם תוספת השלמת הכנסה - יקבל תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 121 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) לכל ילד.
 
 
 
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 +
* המוסד לביטוח הלאומי מתחיל לשלם קצבת ילדים בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.
 
* המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מהקצבה חוב שיש לאחד ההורים למוסד לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).
 
* המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מהקצבה חוב שיש לאחד ההורים למוסד לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).
 
* ילד שנולד לאחר ה-1 בולי 2003 יש לרשמו במרשם האוכלוסין תוך 30 יום מלידתו, שאם לא כן תשולם הקצבה רק עבור שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 
* ילד שנולד לאחר ה-1 בולי 2003 יש לרשמו במרשם האוכלוסין תוך 30 יום מלידתו, שאם לא כן תשולם הקצבה רק עבור שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 
* יש להגיש את התביעה לקצבה תוך 12 חודשים מיום הזכאות, שאם א כן תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 
* יש להגיש את התביעה לקצבה תוך 12 חודשים מיום הזכאות, שאם א כן תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 
* הורים מאמצים זכאים לקצבה מהרגע שבו קיבלו את הילד בפועל לאומנה ואין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט. יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום קבלתו למשםפחה, שאם לא כן תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 
* הורים מאמצים זכאים לקצבה מהרגע שבו קיבלו את הילד בפועל לאומנה ואין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט. יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום קבלתו למשםפחה, שאם לא כן תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 
+
==ערעור==
 +
* ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 +
* את הערעור יש להגיש לפני בית הדין לעבודה. את הערעור עליך למסור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו.
 +
*להרחבה ראו בערך [[ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי]].
  
 
<!--
 
<!--
שורה 156: שורה 166:
  
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
{{סטטוס | בעבודה}}
 
 
{{זכות/ראו גם  
 
{{זכות/ראו גם  
 
| [[הריון ולידה]]
 
| [[הריון ולידה]]
שורה 163: שורה 172:
 
}}
 
}}
  
{{תיבה צבעונית|צבע=כחול|כותרת=מחשבון לחישוב גובה הגמלה|תוכן=
+
{{תיבה צבעונית|צבע=כחול|כותרת=מחשבון לחישוב גובה הקצבה|תוכן=
 
באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx לחשב את סכום הקצבה, לו אתם זכאים]
 
באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן [http://www.btl.gov.il/benefits/children/Pages/Calculator.aspx לחשב את סכום הקצבה, לו אתם זכאים]
 
}}
 
}}
שורה 186: שורה 195:
 
[[קטגוריה:קצבאות]]
 
[[קטגוריה:קצבאות]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
[קטגוריה:ינואר]]
+
[[קטגוריה:ינואר]]

גרסה מ־21:40, 7 באוגוסט 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

המוסד לביטוח לאומי משלם למשפחות בישראל קצבה חודשית לסיוע בהוצאות גידול הילדים
יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום הלידה, כניסת הילד לארץ או קבלתו לאימוץ בפועל
הורים המקבלים קצבאות קיום זכאים לקצבת ילדים מוגדלת
לחישוב גובה הקצבה לחצו כאן

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • המוסד לביטוח לאומי משלם למשפחות החיות בישראל קצבת ילדים חודשית שמטרתה לסייע בהואות גידול הילדים.

מי זכאי?

 • לקצבת ילדים זכאי אדם שעונה על כל 4 התנאים הבאים:
 1. הוא אחד מאלה:
  • תושב ישראל שיש לו ילד אחד או יותר.
  • ילד שעלה לארץ ללא הוריו.
  • מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו, ובידו צו מינוי כאפוטרופוס.
  • מי שבהחזקתו ילד שאינו ילדו ואין לו צו אפוטרופסות, יכול להתמנות כמקבל הקצבה לילד. לשם כך עליו לפנות עם מסמכים מתאימים לסניף המוסד לביטוח הלאומי.
  • מי שאינו תושב ישראל, אך גר בישראל עם ילד אחד או יותר, ובתנאי שהוא עובד בישראל כשכיר או כעצמאי לפחות 6 חודשים, ויש לו היתר לשהייה ועבודה בארץ.
 2. לילד עדיין לא מלאו 18 שנה.
 3. הילד לא נישא.
 4. הילד שוהה בישראל.
  • ילד הזכאי לקצבה ועבר לשהות בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, זכאי להמשך תשלום הקצבה ל- 3 החודשים הראשונים לשהותו בחו"ל. החל בחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על אחד התנאים הבאים:
   • אחד ההורים נשלח לחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, וממשכורתו מנוכים דמי ביטוח ומס הכנסה כחוק.
   • אחד ההורים שוהה בשנת שבתון או השתלמות מטעם מעסיק ישראלי.
   • אחד ההורים או אחד הילדים מקבל טיפול רפואי בחו"ל, שאי אפשר לקבלו בארץ. הזכאות לקצבה תיקבע לאחר אישור רופא המוסד לביטוח לאומי.
   • אחד ההורים הוא עובד מקומי ישראלי.
  • ילדים השוהים ב"מדינת אמנה" (מדינה שעמה יש לישראל הסכם לבטחון סוציאלי) - זכאותם לקבלת הקצבה תיבדק על פי התנאים המופיעים באמנה שבין מדינת ישראל למדינה שבה הם שוהים. להרחבה ראו הזכויות הינתנות באמצעות האמנות באתר המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

תשלום אוטומטי

 • בדרך כלל משולמת הזכות באופן אוטמטי, הודות למידע שמועבר מבתי החולים אל המוסד לביטוח לאומי.
 • על היולדת למסור לבית החולים בלידה הראשונה את פרטי חשבון הבנק שלה או חשבון הנב'ק המשותף שלה ושל בן זוגה.
 • התשלום משולם ב-20 לחודש.

הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי

 • המקרים בהם יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי:
  • ילד שנולד בחו"ל .
  • ילד שנולד בבית.
  • ילד מאומץ.
  • ילד שעלה לארץ ללא הוריו (הקצבה משולמת למי שמונה לקבל את קצבת הילדים).
  • ילד שמונה לו אפוטרופוס, או שאינו נמצא אצל הוריו.
  • כל מקרה שבו לא משולמת הקצבה באופן אוטמטי
 • אופן הגשת התביעה:
 • מסמכים שיש לצרף לתביעה:
  • במקרה של ילד שנולד בחו"ל - יש לצרף לטופס התביעה צילום דרכון של הילד.
  • במקרה של אימוץ בארץ - יש לצרף אישור מהשירות למען הילד ובו יצויין: מספר הזהות הזמני של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד למשפחה.
  • במקרה של אימוץ מחו"ל - יש לצרף אישור נוטריוני וצילום דרכון של הילד ובו יצויין תאריך כניסת הילד לארץ.
  • במקרה של הורים גרושים/פרודים אשר חלק מהילדים נמצאים ברשות אחד מהם וחלק ברשות האחר, יש למלא טופס בקשה לפיצול תיק.
  • במקרה של אפוטרופוס - יש להמציא צו אפוטרופוסות מבית המשפט שהורה על מינוי האפוטרופוס.
  • במקרה של ילד שעבר לשהות בחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים - יש להמציא מסמכים המעידים כי הוא או הוריועומדים בתנאים המזכים אותו בהמשך תשלום הקצבה (ראו לעיל).
 • מועד הגשת התביעה:
  • יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות.
   • במקרה של לידה - 12 חודשים מיום הלידה.
   • במקרה של ילד שנולד בחו"ל או עלה לארץ ללא הוריו - 12 חודשים מיום עלייתו לארץ
   • במקרה של אימוץ בארץ - תוך 12 חודשים מיום קבלת הילד בפועל למשפחה לאומנה (אין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט).
   • במקרה של אימוץ מחו"ל - תוך 12 חודשים מיום כניסת הילד לארץ.
  • במקרה שהוגשה תביעה מאוחר יותר, תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

מועד תחילת הזכאות לקצבה

 • ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) עד 15 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
 • ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) מה-16 בחודש, תשלום הקצבה יחל מה- 1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.

סיום הזכאות

 • הקצבה תשולם עד סוף החודש בו מלאו לילד 18 שנה.
 • במקרה שילד שנפטר יימשך תשלום הקצבה 3 חודשים מתום החודש שבו נפטר הילד.

הפסקת הזכאות לילדים השוהים בחו"ל

 • ילד השוהה בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, זכאי להמשך תשלום הקצבה ל- 3 החודשים הראשונים לשהותו בחו"ל. החל בחודש הרביעי לשהותו בחו"ל, הילד אינו זכאי להמשך תשלום הקצבה, אלא אם הוא או הוריו עונים על התנאים המזכים בהמשך תשלום הקצבה (ראו לעיל).
 • עם חזרת הילד מחו"ל יש לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך חידוש תשלום הקצבה.

למי משולמת הקצבה?

 • במשפחה, שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם, הקצבה משולמת לאם, ולכן נדרש כי חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.
 • במקרה של הורה מאמץ, תשולם הקצבה לחשבונו של אות הורה.
 • במקרה של הורים גרושים, משולמת הקצבה להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו על פי פסק הדין. אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב - כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו על פי הרשום בפסק הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים למלא טופס בקשה לפיצול תיק ולהגישו לסניף המוסד לביטוח ביטוח הלאומי.
 • במקרה של הורים החיים בנפרד, משולמת הקצבה להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו. אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב - משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו, ועל כל הורה למלא טופס בקשה לפיצול תיק ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים.
 • במקרים שהילד אינו באחזקת הוריו, תשולם הקצבה לאפוטרופוס שיש בידו צו מינוי מבית המשפט שמינה את האפוטרופוס, או למי שהמוסד לביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד (כדי להתמנות כמקבל הקצבה, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית, אישור מגורמי הרווחה והקהילה).
 • במקרה של בני זוג מאותו מין שזכותם על הילד זהה (שניהם מאמצים או אפוטרופוסים) יכולים יבחרו בני-הזוג במניינו של מי יובא הילד. להרחבה ראו: חדש:קצבת ילדים להורים מאותו מין.

שינוי מקום התשלום

במקרה של שינוי מקום התשלום (פרטי חשבון בנק) או מקבל הקצבה, יש להגיש טופס בקשה לשינוי ולהגישו אל המוסד לביטוח לאומי.

גובה קצבת הילדים

הגורמים המשפיעים על גובה הקצבה

 • סכום קצבת הילדים למשפחה מחושב על פי המרכיבים האלה:
  • מספר הילדים במשפחה
  • תאריך הלידה של הילדים
  • זכאות של אחד ההורים לקצבת קיום מהביטוח הלאומי.
 • ניתן לחשב את גובה הקצבה באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי

גובה הקצבה לילדים שנולדו עד 31 במאי 2003

מיקום הילד במשפחה סכום הקצבה עבור הילד
ילד ראשון 173 ש"ח (החל מ-01.01.2012)
ילד שני 259 ש"ח (החל מ-01.01.2012)
ילד שלישי 291 ש"ח (החל מ-01.01.2012)
ילד רביעי 453 ש"ח (החל מ-01.01.2012)
ילד חמישי 384 ש"ח (החל מ-01.01.2012)

גובה קצבה לילדים שנולדו לאחר 31 במאי 2003

מיקום הילד במשפחה סכום הקצבה עבור הילד
ילד ראשון 173 ש"ח (החל מ-01.01.2012)
ילד שני 259 ש"ח (החל מ-01.01.2012)
ילד שלישי 259 ש"ח (החל מ-01.01.2012)
ילד רביעי 259 ש"ח (החל מ-01.01.2012)
ילד חמישי 173 ש"ח (החל מ-01.01.2012)

תוספת להורים המקבלים קצבאות קיום

 • הורה, המקבל קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה - יקבל תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה בסך 121 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) לכל ילד.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח הלאומי מתחיל לשלם קצבת ילדים בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מהקצבה חוב שיש לאחד ההורים למוסד לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).
 • ילד שנולד לאחר ה-1 בולי 2003 יש לרשמו במרשם האוכלוסין תוך 30 יום מלידתו, שאם לא כן תשולם הקצבה רק עבור שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 • יש להגיש את התביעה לקצבה תוך 12 חודשים מיום הזכאות, שאם א כן תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 • הורים מאמצים זכאים לקצבה מהרגע שבו קיבלו את הילד בפועל לאומנה ואין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט. יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום קבלתו למשםפחה, שאם לא כן תשולם הקצבה רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 • את הערעור יש להגיש לפני בית הדין לעבודה. את הערעור עליך למסור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו.
 • להרחבה ראו בערך ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


גורמי ממשל

endarticle

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

מחשבון לחישוב גובה הקצבה

באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן לחשב את סכום הקצבה, לו אתם זכאים


תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאליהריון ולידה