(גובה הקצבה: הבהרה לגבי אופן החישוב לגבי הורים מאמצים)
שורה 30: שורה 30:
 
==גובה הקצבה== <!--כותרת זו על שלוש כותרות המשנה שלה, מוטמעת בערך [[קצבת לידה להורה מאמץ]]-->
 
==גובה הקצבה== <!--כותרת זו על שלוש כותרות המשנה שלה, מוטמעת בערך [[קצבת לידה להורה מאמץ]]-->
 
* סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר הילדים ולגילם.
 
* סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר הילדים ולגילם.
* כאשר מדובר בחישוב [[קצבת לידה להורה מאמץ]], לא מתיחסים לגיל הילדים אלא למשך הזמן שבו הם נמצאים אצל ההורים המאצמים, כלומר לא בודקים את הזמן שעבר מאז לידתם אלא את הזמן שחלף מרגע קבלתם למשמורת בידי ההורים המאמצים.
+
* כאשר מדובר בחישוב [[קצבת לידה להורה מאמץ]], לא מתייחסים לגיל הילדים אלא למשך הזמן שבו הם נמצאים אצל ההורים המאמצים, כלומר לא בודקים את הזמן שעבר מאז לידתם אלא את הזמן שחלף מרגע קבלתם למשמורת בידי ההורים המאמצים.
 
===קצבת לידה לשלישיה===
 
===קצבת לידה לשלישיה===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

גרסה מ־13:46, 8 במרץ 2015

הקדמה:

קצבת לידה משולמת רק למי שהפך להורה לשלושה ילדים או יותר בו זמנית (יולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת, מי שאימצו שלושה ילדים או יותר בו זמנית, מי שהפך להורה בהליך פונדקאות שבו נולדו שלושה ילדים)
קצבת לידה משולמת בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות (דמי לידה, קצבת ילדים וכו')
הקצבה משולמת בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

יולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת זכאית לקצבת לידה חודשית המשולמת במשך 20 חודשים (החל מהחודש שלאחר הלידה).

 • קצבת הלידה תשולם, בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות -
  • בעד החודש הראשון שלאחר חודש הלידה, תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה.
  • בעד כל אחד מ–19 החודשים שלאחר מכן תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב–1 באותו חודש.

גובה הקצבה

 • סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר הילדים ולגילם.
 • כאשר מדובר בחישוב קצבת לידה להורה מאמץ, לא מתייחסים לגיל הילדים אלא למשך הזמן שבו הם נמצאים אצל ההורים המאמצים, כלומר לא בודקים את הזמן שעבר מאז לידתם אלא את הזמן שחלף מרגע קבלתם למשמורת בידי ההורים המאמצים.

קצבת לידה לשלישיה

גיל הילדים גובה הקצבה נכון ל-01.01.2015 גובה הקצבה בשנת 2014
עד 3 חודשים 11,209 ש"ח 11,209 ש"ח
6-4 חודשים 8,757 ש"ח 8,757 ש"ח
9-7 חודשים 7,006 ש"ח 7,006 ש"ח
12-10 חודשים 5,254 ש"ח 5,254 ש"ח
20-13 חודשים 3,065 ש"ח 3,065 ש"ח

קצבת לידה לרביעיה

גיל הילדים גובה הקצבה נכון ל-01.01.2015 גובה הקצבה בשנת 2014
עד 3 חודשים 14,887 ש"ח 14,887 ש"ח
6-4 חודשים 11,822 ש"ח 11,822 ש"ח
9-7 חודשים 9,633 ש"ח 9,633 ש"ח
12-10 חודשים 6,568 ש"ח 6,568 ש"ח
20-13 חודשים 3,853 ש"ח 3,853 ש"ח

קצבת לידה לחמישיה

גיל הילדים גובה הקצבה נכון ל-01.01.2015 גובה הקצבה בשנת 2014
עד 3 חודשים 21,893 ש"ח 21,893 ש"ח
6-4 חודשים 17,514 ש"ח 17,514 ש"ח
9-7 חודשים 13,136 ש"ח 13,136 ש"ח
12-10 חודשים 8,757 ש"ח 8,757 ש"ח
20-13 חודשים 4,991 ש"ח 4,991 ש"ח

מי זכאי?

 • מי שהפך להורה בעקבות אחד מהמקרים הבאים:
  • יולדת שילדה בלידה אחת שלושה ילדים או יותר, ובתנאי שבתום 30 ימים מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות.
  • הורים מיועדים, שהסתייעו באם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם בהליך פונדקאות, שהפכו להורים לשלושה ילדים או יותר (באותה הלידה) כתוצאה מהליך הפונדקאות.
  • מי שאימץ שלושה ילדים בבת אחת זכאי לקצבת לידה במשך 20 חודשים מיום קבלת הילד, בתנאי שגילם של הילדים המאומצים קטן מ-10 שנים ובתנאי שהילדים המאומצים אינם ילדיו של בן זוגו. (למידע נוסף ראו קצבת לידה להורה מאמץ).
  • בני זוג (כולל בני זוג מאותו מין) או אדם יחיד, שנעזר/ו בשירותי פונדקאות בחו"ל ביותר מאם פונדקאית אחת בו זמנית, וכתוצאה מכך נולדו שלושה ילדים או יותר, זכאי/ם לקצבת לידה עם חזרתו/ם ארצה ורישום הילדים במרשם האוכלוסין, גם אם הילדים נולדו לנשים שונות בלידות נפרדות, ובלבד שהלידות התרחשו בהפרשי זמנים קטנים (למידע נוסף ראו קצבת לידה להורים מאותו מין).
 • במקרה שהיולדת או ההורה שזכאי לקצבת הלידה אינם בחיים, תשולם הקצבה לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

מי לא זכאי?

 • גבר שנולדו לו שלושה ילדים משתי נשים (או יותר) שונות, לא יהיה זכאי לקצבת לידה, וגם הנשים שילדו את ילדיו לא יהיו זכאיות לקצבה.

תהליך מימוש הזכות

 • לידה שבוצעה בבית החולים -
  • קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
  • התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה.
  • בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.
  • במקרה של לידה בהליך פונדקאות, האם המיועדת תמסור לבית החולים את פרטי חשבון הבנק עם אשפוז של האם הפונדקאית.
 • כל מקרה אחר (למשל: הורים מאמצים, מי שחזר לארץ עם ילדים שנולדו בהליך פונדקאות בחו"ל, יולדת שילדה בבית וכו') - יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.

חשוב לדעת

 • קצבת לידה משולמת בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות (דמי לידה, קצבת ילדים וכו').
 • חוק הביטוח הלאומי קובע כי קצבת הלידה תשולם במשך תשעה חודשים, אולם בפועל המוסד לביטוח לאומי משלם את הקצבה במשך 20 חודשים.
 • סכומי הקצבה משתנים, ועשויים לרדת לקראת סוף התקופה.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים