תבנית:זכות/תחילת טור ימני

בני זוג מאותו מין שהפכו להורים לשלושה ילדים או יותר בו זמנית עשויים להיות זכאים לקצבת לידה חודשית המשולמת במשך 20 חודשים
הקצבה משולמת בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות
הקצבה משולמת גם למי שאימצו שלושה ילדים או יותר בו זמנית וגם למי שהפך להורה בהליך פונדקאות שבו נולדו שלושה ילדים או יותר
קצבת לידה משולמת בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות (דמי לידה, קצבת ילדים וכו')
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

זוג מאמץ - אחד מהם יקבל לפי החבירה זוג שחזר מחו"ל אחר פונדקאות - כנ"ל אפילו אם זה שתח לידות שונות מנשים שונות זוג לסביות ששתיהם ילדו - ניתן אולי להקיש מפסק הדין שאל אלה שחזרו מחו"ל ואז אם אחת יודת תאומםן והשניה עוד אחד בפרק זמן קצר - כנראה זכאיות - הבהרה: לא פסק דיו של עליון ולא מחייב


תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • יולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת זכאית לקצבת לידה חודשית המשולמת במשך 20 חודשים (החל מהחודש שלאחר הלידה).
 • קצבת הלידה תשולם, בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות.
 • בעד החודש הראשון שלאחר חודש הלידה, תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה.
 • בעד כל אחד מ–19 החודשים שלאחר מכן תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב–1 באותו חודש.
 • סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר הילדים.

מי זכאי?

 • יולדת שילדה בלידה אחת שלושה ילדים או יותר, ובתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות.
 • הורים מיועדים, שמסתייעים באם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם בהליך פונדקאות, זכאים לקצבת לידה, אם כתוצאה מהליך הפונדקאות נולדו באותה לידה שלושה ילדים או יותר.
 • מי שאימץ ביום אחד שלושה ילדים בבת אחת זכאי לקצבת לידה במשך 20 חודשים מיום קבלת הילד, בתנאי שגילם של הילדים המאומצים קטן מ-10 שנים.
 • בני זוג (כולל בני זוג מאותו מין) או אדם יחיד, שנעזר/ו בשירותי פונדקאות בחו"ל ביותר מאם פונדקאית אחת בו זמנית, וכתוצאה מכך נולדו שלושה ילדים או יותר, זכאי/ם לקצבת לידה עם חזרתו/ם ארצה ורישום הילדים במרשם האוכלוסין, גם אם הילדים נולדו לנשים שונות בלידות נפרדות, ובלבד שהלידות התרחשו בהפרשי זמנים קטנים.
 • אם היולדת (או ההורה שזכאי לקצבת הלידה) אינם בחיים, תשולם הקצבה לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

תהליך מימוש הזכות

 • לגבי לידה שבוצעה בבית החולים:
 • קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
 • התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה.
 • בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.
 • במקרה של לידה בהליך פונדקאות, האם המיועדת תמסור לבית החולים את פרטי חשבון הבנק עם אשפוזה.
 • בכל מקרה אחר (למשל: הורים מאמצים, מי שחזר לארץ עם ילדים שנולדו בהליך פונדקאות בחו"ל, יולדת שילדה בבית וכו') יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

 • שלישיה שנולדה בהליך פונדקאות לאותם הורים משתי אמהות פונדקאיות שונות בלידות נפרדות מזכה את ההורים בקצבת לידה


גורמי ממשל

חוקים ותקנות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם תבנית:זכות/חדשות תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי