תבנית:זכות/תחילת טור ימני

בני זוג מאותו מין שהפכו להורים לשלושה ילדים או יותר בו-זמנית עשויים להיות זכאים לקצבת לידה חודשית
קצבת לידה משולמת במשך 20 חודשים בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות, כמו דמי לידה וקצבת ילדים
מי שאימץ את ילדיו של בן זוגו אינו זכאי לקצבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • חוק הביטוח הלאומי מעניק ליולדת שילדה שלושה ילדים או יותר בלידה אחת זכאות לקבל קצבת לידה חודשית במשך 20 חודשים.
 • בספטמבר 2012 הורה בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב למוסד לביטוח לאומי להעניק קצבת לידה לבני זוג מאותו מין אשר הביאו לעולם שלושה ילדים באמצעות שתי נשים פונדקאיות בחו"ל, כאשר שניים מהילדים נולדו לאם פונדקאית אחת והשלישי נולד לאם פונדקאית אחרת חודשיים לאחר מכן. בית הדין הורה על הענקת הקצבה למרות שלא מדובר ביולדת אחת ולא בלידה אחת. בית הדין נימק את פסק הדין בכך שמטרת החוק היא להקל על העומס המוטל על הורים הנדרשים לטפל בשלושה תינוקות רכים ולתמוך במשפחה בתקופה הראשונה שלאחר הלידה. למידע נוסף על פסק הדין לחצו כאן.
 • מלשון החוק ומפסק הדין הנ"ל עולה כי בני זוג מאותו מין עשויים להיות זכאים לקצבת לידה במקרים המפורטים להלן.

מי זכאי?

 • לפי החוק, במקרים הבאים תינתן קצבת לידה:
 • בנות זוג לסביות שאחת מהן ילדה שלושה ילדים או יותר בלידה אחת - לפי החוק, היולדת זכאית לקצבה, בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות. למידע נוסף ראו: קצבת לידה.
 • בני זוג מאותו מין (זוג גברים או זוג נשים) שאימצו יחד בו זמנית שלושה ילדים מתחת לגיל 10 - זכאים לקצבה בתנאי שגילם של הילדים המאומצים הוא מתחת ל-10 שנים. הקצבה תשולם לאחד מבני הזוג לפי בחירתם (למידע נוסף ראו: קצבת לידה להורה מאמץ).
 • לפי הנמקת בית הדין האזורי לעבודה, גם במקרים הבאים עשויה להינתן הקצבה:
 • בני זוג שהביאו לעולם שלושה ילדים או יותר באמצעות הליך פונדקאות בחו"ל - זכאים לקצבה, אפילו אם הילדים נולדו לנשים שונות, ובתנאי שהפרש הזמנים בין הלידות אינו גדול. הקצבה תשולם לאחד מהם לפי בחירתם.
 • בנות זוג לסביות שכל אחת מהן ילדה בנפרד, ומספר הילדים הכולל שנולד לשתיהן יחד הוא שלושה או יותר - לפי הנמקת בית הדין האזורי לעבודה, בנות הזוג יהיו זכאיות לקצבה, אם הפרש הזמנים בין שתי הלידות אינו גדול, שכן מדובר בזוג אחד שאמור לגדל בו זמנית שלושה תינוקות רכים. הקצבה תינתן לאחת מהן לפי בחירתן.
 • בני זוג מאותו מין שכל אחד אימץ בנפרד ילד או ילדים ושסה"כ שניהם יחד אימצו יותר משלושה ילדים - עשויים להיות זכאים לקצבה, אם גילם של הילדים הוא מתחת לגיל 10, ובתנאי שהאימוץ נעשה בו זמנית, וזאת בהסתמך על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה, שמעניק את הקצבה לזוג שבבת אחת מגדל שלושה תינוקות רכים.
 • מי שאימץ את ילדיו של בן זוגו אינו זכאי לקצבה.
 • אם היולדת או ההורה שזכאי לקצבת הלידה אינם בחיים, תשולם הקצבה לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של יולדת שילדה שלישייה או יותר בבית חולים:
 • קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
 • התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה.
 • בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.
 • בכל מקרה אחר (למשל: הורים מאמצים, מי שחזר לארץ עם ילדים שנולדו בהליך פונדקאות בחו"ל, יולדת שילדה בבית וכו') יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.

חשוב לדעת

 • פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה (בניגוד לפסק דין של בית המשפט העליון) אינו מחייב בתי משפט אחרים, ולכן ייתכן כי במקרים דומים שיגיעו לבתי משפט אחרים, תינתן החלטה אחרת שלא תעניק את הקצבה.

תקדימים משפטיים

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם תבנית:זכות/חדשות תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי