(אין הבדלים)

גרסה מ־12:49, 29 בפברואר 2016

הקדמה:

עובדת זרה שילדה בלידה אחת 3 ילדים או יותר בו זמנית זכאית לקצבת לידה למשך 9 חודשים בדומה ליולדות ישראליות
קצבת לידה משולמת בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות (דמי לידה, קצבת ילדים וכו')
הקצבה תשולם לעובדת זרה בתנאי שהלידה התקיימה בישראל ובתנאי שהיא או בן זוגה מועסקים בישראל לפחות 6 חודשים ובתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובדת זרה שילדה בלידה אחת 3 ילדים או יותר בו זמנית זכאית לקצבת לידה שהיא קצבה מיוחדת במקרה של לידת לפחות 3 ילדים בלידה אחת.

 • הקצבה תשולם לעובדת זרה בתנאי שהלידה התקיימה בישראל ובתנאי שהיא או בן זוגה מועסקים בישראל לפחות 6 חודשים.
 • קצבת הלידה תשולם בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות.
  • עבור החודש הראשון שלאחר חודש הלידה, תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה.
  • עבור כל אחד מהחודשים שלאחר מכן תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 באותו חודש.
 • לפי החוק, הקצבה משולמת במשך 9 חודשים החל מחודש שלאחר הלידה. בפועל המוסד לביטוח לאומי משלם את הקצבה במשך תקופה ארוכה יותר של עד 20 חודשים.

גובה הקצבה

 • סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר הילדים ולגילם.

קצבת לידה לשלישיה

קצבת לידה לרביעיה

קצבת לידה לחמישיה

מי זכאי?

 • עובדת זרה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא או בן זוגה מועסקים בישראל לפחות 6 חודשים.
  2. היא ילדה בלידה אחת 3 ילדים או יותר.
  3. הלידה התרחשה בישראל.
  4. בתום 30 ימים מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • לידה שבוצעה בבית החולים -
  • קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
  • התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה.
  • בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.
 • אם הלידה התבצעה שלא בבית החולים (למשל, יולדת שילדה בבית), יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.

חשוב לדעת

 • קצבת לידה משולמת בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות (כמו דמי לידה, קצבת ילדים וכו').
 • חוק הביטוח הלאומי קובע כי קצבת הלידה תשולם במשך 9 חודשים, אולם בפועל המוסד לביטוח לאומי משלם את הקצבה במשך 20 חודשים.
 • סכומי הקצבה משתנים, ועשויים לרדת לקראת סוף התקופה.
 • עובדת זרה שילדה מחוץ לישראל אינה זכאית לקצבת לידה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תבנית:זכות/חדשות