הפורטל מפרט את השלבים בתהליך התביעה לקבלת קצבת נכות וכן את הזכויות וההטבות הניתנות למקבלי הקצבה.


קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי למי שליקוי גופני, שכלי או נפשי פוגע בכושרו להשתכר למחייתו (או בכושר לתפקד במשק הבית לעקרת בית), ב-50% לפחות. הזכאות לקצבת נכות עשויה להקנות הטבות נוספות בתחומים שונים, כגון דיור, תחבורה ובריאות.
קביעת דרגת אי כושר נעשית לאחר שוועדה רפואית קובעת את אחוזי הנכות הרפואית, בהתאם לרשימת הליקויים והמחלות שבספר המבחנים הרפואיים.

לצפייה בסרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי כיצד ניגשים לוועדה רפואית וכיצד יש למלא טופס תביעה לקצבת נכות לחצו כאן

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


סרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי