(הקח"ן מבוטלת (נכנסת לסכום הבסיסי של מקבלי גמלה מלאה))
שורה 5: שורה 5:
 
| חשוב = הסכום הכולל מ[[שכר העבודה ומרכיביו|שכר העבודה]] ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד  
 
| חשוב = הסכום הכולל מ[[שכר העבודה ומרכיביו|שכר העבודה]] ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד  
 
| שאלה  = לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר ב[https://www.btl.gov.il/Simulators/NehutIndex/Pages/Calculator.aspx מחשבון מקוון] או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
 
| שאלה  = לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר ב[https://www.btl.gov.il/Simulators/NehutIndex/Pages/Calculator.aspx מחשבון מקוון] או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
| ממשל  = למידע נוסף, ראו [http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Equality/Taasuka/Pages/Laron-Law.aspx אודות חוק לרון המתוקן: כדאי יותר לצאת לעבוד] באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ו[https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/laavod.aspx נכות כללית - לעבוד ולקבל קצבת נכות] באתר המוסד לביטוח לאומי
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/laavod.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
  
 
}}
 
}}
שורה 26: שורה 26:
 
* למי שהחלו לעבוד לא יחול שינוי בזכאויות הבאות, כל עוד הם זכאים לקצבת נכות:
 
* למי שהחלו לעבוד לא יחול שינוי בזכאויות הבאות, כל עוד הם זכאים לקצבת נכות:
 
** [[קצבת נכות והטבות נלוות|ההטבות הנלוות לקצבת הנכות]]. מי שתבוטל זכאותו לקצבת נכות בשל הכנסות גבוהות מעבודה, ימשיך להיות זכאי להטבות הנלוות למשך 3 שנים לאחר מכן.
 
** [[קצבת נכות והטבות נלוות|ההטבות הנלוות לקצבת הנכות]]. מי שתבוטל זכאותו לקצבת נכות בשל הכנסות גבוהות מעבודה, ימשיך להיות זכאי להטבות הנלוות למשך 3 שנים לאחר מכן.
*  בעלי דרגת אי-כושר חלקית (60%, 65% או 74%) שמקבלים [[תוספת תלויים לקצבת נכות כללית|תוספת תלויים]] והתחילו להשתכר 2,032 ש"ח ומעלה, יקבלו כעת תוספת בשיעור מלא (100%) במקום התוספת החלקית שקיבלו לפני כן.  
+
*  בעלי דרגת אי-כושר חלקית (60%, 65% או 74%) שמקבלים [[תוספת תלויים לקצבת נכות כללית|תוספת תלויים]] ומתחילים להשתכר מסכום מסוים  ומעלה, יקבלו תוספת בשיעור מלא (100%) במקום התוספת החלקית שקיבלו לפני כן.  
  
 
== סכומי הקצבה בהתאם לדרגת אי הכושר וגובה השכר == <!-- יש הפניה מסעיף "עובד שאינו מקבל קצבה ומגיש תביעה" -->
 
== סכומי הקצבה בהתאם לדרגת אי הכושר וגובה השכר == <!-- יש הפניה מסעיף "עובד שאינו מקבל קצבה ומגיש תביעה" -->
שורה 68: שורה 68:
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]]
 
* [[נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]]
* [http://economy.gov.il/About/Units/Pages/DisabledEmploymentIntegration.aspx משרד הכלכלה - המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה]
+
* [[המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה]]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==

גרסה מ־18:00, 24 במאי 2018

הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל את הקצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל את הקצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

  • הכנסות שלא מעבודה (כגון פנסיה ותגמולים או הכנסה מרכוש) אינן משפיעות על סכום הקצבה הבסיסי, אלא עשויות להשפיע רק על תוספת התלויים.
  • למי שהחלו לעבוד לא יחול שינוי בזכאויות הבאות, כל עוד הם זכאים לקצבת נכות:
    • ההטבות הנלוות לקצבת הנכות. מי שתבוטל זכאותו לקצבת נכות בשל הכנסות גבוהות מעבודה, ימשיך להיות זכאי להטבות הנלוות למשך 3 שנים לאחר מכן.
  • בעלי דרגת אי-כושר חלקית (60%, 65% או 74%) שמקבלים תוספת תלויים ומתחילים להשתכר מסכום מסוים ומעלה, יקבלו תוספת בשיעור מלא (100%) במקום התוספת החלקית שקיבלו לפני כן.

סכומי הקצבה בהתאם לדרגת אי הכושר וגובה השכר

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • מקבל קצבת נכות שמתחיל לעבוד צריך ליידע על כך את המוסד לביטוח לאומי, ולשלוח תלושי שכר.
  • ניתן להעביר את התלושים באופן מקוון, או באמצעות הפקס, הדואר או תיבת השירות של הסניף הקרוב.
  • מי שחל שינוי בגובה שכרו לאחר שהחל לעבוד, ישלח באותו אופן את תלושי השכר המעודכן למוסד לביטוח לאומי.

תשלום דמי ביטוח בריאות

  • למקבלי קצבת נכות מנוכים מהקצבה דמי ביטוח בריאות, ולמי שמתחיל לעבוד, מנוכים דמי ביטוח בריאות ממשכורתו.
  • לכן, ניכוי דמי הבריאות מהקצבה יופסק לאחר קבלת תלוש השכר הראשון והדיווח למוסד לביטוח לאומי על התחלת העבודה.

הפסקת העבודה

עובד שאינו מקבל קצבה ומגיש תביעה


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים