הקדמה:

מקבל קצבת נכות שהחל לעבוד והכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק, זכאי לקצבת עידוד במקום קצבת הנכות
הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות
אם בתוך 3 שנים מפסיקים לעבוד או ההכנסות יורדות, ניתן לשוב ולקבל את קצבת הנכות מבלי לעבור בדיקה מחדש. אם עברו 3 שנים יש להגיש תביעה חוזרת והזכאות תיבדק מחדש
ניתן לחשב את סכום הקצבה במחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי
וכן במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

קצבת עידוד, שנקבעה בחוק לרון, היא קצבה המחליפה את קצבת נכות למי שהחל לעבוד.

 • הקצבה משולמת באופן אוטומטי למי שקיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים רצופים לפחות, וכעת הכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק.
 • הסכום הכולל משכר העבודה ומקצבת העידוד יהיה תמיד גבוה יותר מסכום קצבת הנכות.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות העונה על שני התנאים הבאים:
 1. קיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים רצופים לפחות;
 2. החל לעבוד, והכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק (ראו להלן- גובה ההכנסה המזכה בקצבת עידוד).

גובה ההכנסה המזכה בקצבת עידוד

 • סכום ההכנסה המזכה בקצבת עידוד נקבע בהתאם לחומרת הליקוי הרפואי ותקופת הזכאות לקצבת נכות:
  • סכום של 60% מהשכר הממוצע - 5,453 ש"ח לחודש, החל מיום 01.01.2014 (5,297 ש"ח לפני כן), נקבע עבור אחד מאלה:
   1. אדם עם לקות חמורה (מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% לפחות, או נכות רפואית בשיעור 40% עקב מוגבלות נפשית או שכלית, לפי סעיף 33 או 91 במבחנים הרפואיים)
   2. אדם עם זכאות ממושכת (מי שהיה זכאי לקצבה במשך חמש שנים (60 חודשים) לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו לתאריך 01.08.2009)
  • הסכום שנקבע לשאר הזכאים הוא 45% מהשכר הממוצע - 4,090 ש"ח, החל מיום 01.01.2014.

גובה הקצבה בהתאם לאחוזי הנכות

 • הערכים הבאים מפרטים את גובה הקצבה בהתאם לגובה ההכנסות מעבודה ב- 4 דרגות הנכות שנקבעו:

שינויים בהטבות הנוספות

 • תוספת תלויים- תופחת באופן הדרגתי על הכנסה מעבודה העולה על סך 8,878 ש"ח, החל מיום 01.01.2014 (8,636 ש"ח לפני כן).
 • קצבה חודשית נוספת (קח"ן) - בתום שנה מהיום בו מתחילים לקבל קצבת עידוד, הקצבה החודשית הנוספת תופחת בהדרגה במשך ארבע שנים באופן הבא (קח"ן מדורג):
התקופה אחוז זכאות לקח"ן
שנה ראשונה 100%
שנה שניה 75%
שנה שלישית 50%
שנה רביעית 25%
 • הטבות נלוות - הטבות שונות כגון הנחה בארנונה, הנחה בתחבורה הציבורית והשתתפות בשכר דירה (לפירוט ראו קצבת נכות והטבות נלוות) -
  • כל עוד ישנה זכאות לקצבה חודשית נוספת (קח"ן) מדורגת, תהיה זכאות גם להטבות נלוות מלאות, וכך גם בשלוש השנים שלאחר מכן. בתום שבע שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.
  • למי שאינו זכאי לקח"ן מדורג - בשלוש השנים הראשונות לא יחול שינוי בזכאותו להטבות נלוות. בתום שלוש שנים, ההטבות יינתנו באופן יחסי לגובה הקצבה.

ירידה בגובה ההכנסות מעבודה

 • מקבל קצבת עידוד אשר בתוך תקופה של 36 חודשים מאז החל לקבלה, הכנסתו ירדה והוא זכאי שוב לקצבת נכות - יקבל באופן אוטומטי את קצבת הנכות.
 • אם לאחר 36 חודשים שבהם קיבל קצבת עידוד הכנסתו תרד באופן שהוא עשוי להיות זכאי לקצבת נכות, יהיה עליו להגיש תביעה חוזרת וזכאותו לקצבת נכות תיבדק מחדש.

הפסקת העבודה

 • מי שהפסיק לעבוד בתוך תקופה של 36 חודשים מהפסקת זכאותו לקצבת נכות, יקבל בחזרה באופן אוטומטי את קצבת הנכות, כפי שהיתה לפני שהתחיל לעבוד.
 • מי שהפסיק לעבוד לאחר 36 חודשים מיום שהפסיק לקבל קצבת נכות, יהיה עליו להגיש תביעה חוזרת וזכאותו לקצבת נכות תיבדק מחדש.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים